Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Hồng Đức

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: Số 565 Quang Trung - Phường Đông Vệ - Thành Phố Thanh Hóa

Website: www..hdu.edu.vn

Điện thoại: (037) 3.910.222

dai hoc hong duc

Mã trường

HDT

Loại hình đào tạo khác

thong tin tuyen sinh lien thong nam 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

Trường Đại học Hồng Đức thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017 với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

I.CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

TT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

I Các ngành  đào tạo đại học     1.765
1 (*)Quản lý tài nguyên và Môi trường D850101 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Hóa-Sinh

3. Toán-Văn-T.Anh

4. Văn-Sử-Địa

 
2 Kỹ thuật công trình xây dựng D580201 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 
3 (*)Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

 
4 (*)Kỹ thuật điện, điện tử D520201 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 
5 (*)Công nghệ thông tin D480201 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 
6 (*)Nông học (định hướng công nghệ cao) D620109 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

4. Toán-Văn-Anh

 
7 (*)Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y) D620105 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

4. Toán-Văn-Anh

 
8 (*)Nuôi trồng thủy sản D620301 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

4. Toán-Văn-Anh

 
9 (*)Bảo vệ thực vật D620112 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

4. Toán-Văn-Anh

 
10 (*)Lâm nghiệp D620201 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

4. Toán-Văn-Anh

 
11 (*)Kinh doanh nông nghiệp D620114 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

4. Toán-Văn-Anh

 
12 Kế toán D340301 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Văn-Lý

3. Toán-Văn-T.Anh

4. Toán-Văn-Hóa

 
13 Quản trị kinh doanh D340101 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Văn-Lý

3. Toán-Văn-T.Anh

4. Toán-Văn-Hóa

 
14 Tài chính-Ngân hàng D340201 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Văn-Lý

3. Toán-Văn-T.Anh

4. Toán-Văn-Hóa

 
15 (*)Địa lí học (định hướng Địa chính) D310501 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Văn-Sử-Địa

4. Toán-Văn-T.Anh

 
16 (*)Xã hội học (định hướng Công tác xã hội) D310301 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Văn-Sử-Địa

4. Toán-Văn-T.Anh

 
17 (*)Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn) D220113 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Văn-Sử-Địa

4. Toán-Văn-T.Anh

 
18 (*)Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) D310401 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Hóa-sinh

3. Văn-Sử-Địa

4. Toán-Văn-T.Anh

 
19 Luật D380101 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-Anh

3. Toán-Văn-T.Anh

4. Văn-Sử-Địa

 
20 Sư phạm Toán học D140209 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 
21 Sư phạm Vật lí D140211 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 
22 Sư phạm Hóa học D140212 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Hóa-Sinh

 
23 Sư phạm Sinh học D140213 1. Toán-Hóa-Sinh

2. Toán-T.Anh-Sinh

3. Toán-Văn-Sinh

 
24 Sư phạm Ngữ văn D140217 1. Văn-Sử-Địa

2. Toán-Văn-T.Anh

 
25 Sư phạm Lịch sử D140218 Văn-Sử-Địa  
26 Sư phạm Địa lí D140219 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Văn-Sử-Địa

4. Toán-Văn-T.Anh

 
27 Sư phạm tiếng Anh D140231 1. Toán-Lý-T.Anh

2. Toán-Văn-T.Anh

 
28 Giáo dục Tiểu học D140202 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Văn-T.Anh

3. Toán-Văn-Năng khiếu

(Đọc, kể diễn cảm và Hát)

 
29 Giáo dục Mầm non D140201 Toán-Văn-Năng khiếu(Đọc, kể diễn cảm và Hát)  
30 (*)Giáo dục thể chất D140206 Toán-Sinh-Năng khiếu (Bật xa tại chỗ và chạy 100m)  
II Các ngành đào tạo cao đẳng:     300
1 (*)Quản lý đất đai C850103 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

4. Toán-Văn-Anh

 
2 (*)Kế toán C340301 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Văn-Lý

3. Toán-Văn-T.Anh

4. Toán-Văn-Hóa

 
3 (*)Quản trị kinh doanh C340101 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Văn-Lý

3. Toán-Văn-T.Anh

4. Toán-Văn-Hóa

 
4 SP Ngữ văn (Văn-Sử) C140217 1. Văn-Sử-Địa

2. Toán-Văn-T.Anh

 
5 Giáo dục Mầm non C140201 Toán-Văn-Năng khiếu(Đọc, kể diễn cảm và Hát)  
6 Giáo dục Tiểu học C140202 1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Văn-T.Anh

3. Toán-Văn-Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và Hát)

 
7 SP Tiếng Anh C140231 1. Toán-Lý-T.Anh

2. Toán-Văn-T.Anh

 

II.NỘI DUNG TUYỂN SINH

1. Vùng tuyển sinh: Nhà trường tuyển sinh trên khắp cả nước

2. Hình thức tuyển sinh:

Năm 2017, nhà trường thực hiện kết hợp 2 hình thức tuyển sinh như sau:

– Hình thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

+ Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia tại cụm thi do Trường đại học chủ trì. Sau khi có giấy báo kết quả, thí sinh gửi về Trường đăng ký nguyện vọng theo tổ hợp môn mà thí sinh đăng ký.

– Hình thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT

+ Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước, có hạnh kiểm 3 năm học xếp loại khá trở lên, và tổng điểm trung bình 3 năm học THPT của 3 môn xét tuyển phải đạt từ 6,0 trở lên (Đối với hệ Đại học) và từ 5,5 trở lên (Đối với hệ Cao đẳng). Riêng đối với Đại học Giáo dục thể chất: Tổng điểm trung bình được tính gồm 2 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển và điểm thi năng khiếu.

+ Điểm ưu tiên được cộng với tổng điểm trung bình các môn để được xét trúng tuyển. Điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định ưu tiên của Bộ GD&ĐT.

+ Khi đạt tất cả các điều kiện xét tuyển thì tổng điểm trung bình các môn xét tuyển được tính để xét tuyển.

3. Về tuyển sinh đào tạo liên thông

– Liên thông từ cao đẳng lên đại học: Nhà trường tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học tất cả các ngành trong chương trình đào tạo của Nhà trường.

– Liên thông từ trung cấp lên đại học: gồm 5 ngành

+ Giáo dục mầm non

+ Kế toán

+Nông học

+ Chăn nuôi (Chăn nuôi – Thú y)

+ Lâm nghiệp

Thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia theo tổ hợp môn thi của ngành dự kiến đăng ký học liên thông tương ứng.

– Ngành Giáo dục thể chất (D140206) tuyển sinh những thí sinh có ngoại hình cân đối, nam cao từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên.

– Thi năng khiếu: Tại Trường Đại học Hồng Đức

– Môn thi năng khiếu:

+ Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục tiểu học gồm: Đọc, kể diễn cảm và Hát

+ Ngành Giáo dục thể chất, gồm: Bật xa tại chỗ và chạy 100m

+ Điểm tối thiểu môn năng khiếu đăng ký vào ngành GD Mầm non phải đạt từ 4,0 và GD thể chất đạt từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10).

4. Kí túc xá: Nhà trường có khu kí túc xá cho sinh viên. Số chỗ ở trong KTX là 3000

Ghi chú: Những ngành đánh dấu (*) sử dụng cả 2 hình thức tuyển sinh

 

 

30 Bình luận - "Để lại bình luận"

30 Bình luận Trên "Trường Đại Học Hồng Đức"

avatar
Sắp xếp:   Mới nhất | Cũ nhất
thuyết
thuyết

cho e hoi lien thong nghanh GDMN tu trung cap len đại học thi khi nao nhan ho so thi lien thông ạ

Điện thoại
1666560632
huệ
huệ

Cho e hỏi là e đã tốt nghiệp Cđ ngành quản trị kinh doanh liệu giờ e muốn chuyển sang học mầm non có được k ạ

Điện thoại
915428348
wpDiscuz
ads
ads
Liên hệ quảng cáo: 0973.334.725