Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: Khu Phố 6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.ts.hcmuaf.edu.vn

Điện thoại: (08) 38 963 350

dai hoc nong lam thanh pho ho chi minh

Mã trường

NLS

Loại hình đào tạo khác

dai hoc nong lam thanh pho ho chi minh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017 với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

STT Ngành học Mã ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu
ĐÀO TẠO TẠI CƠ SỞ TP.HCMKý hiệu: NLS
Các ngành đào tạo đại học 4.520
1 Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp D140215 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 80
2 Ngôn ngữ Anh (*) D220201 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)Môn Tiếng Anh hệ số 2 160
3 Kinh tế D310101 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 170
4 Bản đồ học D310501 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 80
5 Quản trị kinh doanh D340101 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 180
6 Kế toán D340301 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 120
7 Công nghệ sinh học D420201 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 130
8 Khoa học môi trường D440301 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 80
9 Công nghệ thông tin D480201 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Lý, Tiếng Anh) 240
10 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Lý, Tiếng Anh) 100
11 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D510203 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Lý, Tiếng Anh) 50
12 Công nghệ kỹ thuật ô tô D510205 (Toán, Lý, Hóa)Hoặc (Toán, Lý, Tiếng Anh) 50
13 Công nghệ kỹ thuật nhiệt D510206 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Lý, Tiếng Anh) 50
14 Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 150
15 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Lý, Tiếng Anh) 50
16 Kỹ thuật môi trường D520320 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 90
17 Công nghệ thực phẩm D540101 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 240
18 Công nghệ chế biến thủy sản D540105 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 80
19 Công nghệ chế biến lâm sản D540301 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 180
20 Chăn nuôi D620105 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 150
21 Nông học D620109 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 140
22 Bảo vệ thực vật D620112 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 90
23 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan D620113 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 160
24 Kinh doanh nông nghiệp D620114 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 60
25 Phát triển nông thôn D620116 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 60
26 Lâm nghiệp D620201 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 240
27 Nuôi trồng thủy sản D620301 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 180
28 Thú y D640101 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 180
29 Quản lý tài nguyên và môi trường D850101 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 160
30 Quản lý đất đai D850103 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Lý, Tiếng Anh) 320
  Chương trình tiên tiến 110
1 Công nghệ thực phẩm D540101(CTTT) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 60
2 Thú y D640101(CTTT) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 50
  Chương trình đào tạo chất lượng cao 270
1 Quản trị kinh doanh D340101(CLC) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 60
2 Công nghệ sinh học D420201(CLC) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 30
3 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201(CLC) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Lý, Tiếng Anh) 60
4 Kỹ thuật môi trường D520320(CLC) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 60
5 Công nghệ thực phẩm D540101(CLC) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 60
  Chương trình đào tạo cử nhân quốc tế 120
1 Thương mại quốc tế D310106(LKQT) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 20
2 Kinh doanh quốc tế D340120(LKQT) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 20
3 Công nghệ sinh học D420201(LKQT) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 20
4 Khoa học và quản lý môi trường D440301(LKQT) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 20
5 Công nghệ thông tin D480201(LKQT) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Lý, Tiếng Anh) 20
6 Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế D620114(LKQT) (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 20
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM – PHÂN HIỆU GIA LAIKý hiệu: NLG

Địa chỉ: 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai ĐT:  059.3877.665

  Các ngành đào tạo đại học     340
1 Kế toán D340301 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 50
2 Công nghệ thực phẩm D540101 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 50
3 Nông học D620109 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 50
4 Lâm nghiệp D620201 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 50
5 Thú y D640101 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 40
6 Quản lý tài nguyên và môi trường D850101 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 50
7 Quản lý đất đai D850103 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Lý, Tiếng Anh) 50
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM – PHÂN HIỆU NINH THUẬNKý hiệu: NLN

Địa chỉ: TT Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận ĐT: 068.3500.579

  Các ngành đào tạo đại học     340
1 Quản trị kinh doanh D340101 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh) 50
2 Công nghệ thực phẩm D540101 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 50
3 Nông học D620109 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 50
4 Nuôi trồng thủy sản D620301 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 50
5 Thú y D640101 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 40
6 Quản lý tài nguyên và môi trường D850101 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Hóa, Sinh) 50
7 Quản lý đất đai D850103 (Toán, Lý, Hóa)(Toán, Lý, Tiếng Anh) 50

1. Khu vực tuyển sinh

 • Trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trên địa bàn cả nước

2. Hình thức tuyển sinh

 • Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập trong học bạ THPT quốc gia năm 2017 tại cụm thi xét tuyển cao đẳng đại học
 • Điều kiện xét tuyển
  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc hệ tương đương
  • Tham gia kì thi THPT quốc gia năm 2017 tại cụm thi do trường đại học chủ trì và không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển bị điểm liệt
  • Thí sinh phải đáp ứng được ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của nhà trường
   • Đối với thí sinh đăng kí theo học tại cơ sở chính (Thành phố Hồ Chí Minh) thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên
   • Đối với thí sinh đăng kí theo học tại Phân hiệu Gia Lai thí sinh đạt từ 16 điểm trở lên
   • Đối với thí sinh đăng kí theo học tại Phân hiệu Ninh Thuận thí sinh đạt từ 15 điểm trở lên

3. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

 • Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Giấy chứng nhận kết quả kì thi THPT quốc gia  2017 photo
 • Giấy tờ ưu tiên (Nếu có)
 • Một phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ của thí sinh

Chưa có bình luận - "Để lại bình luận"

Để lại bình luận đầu tiên !

avatar
wpDiscuz
ads
ads
Liên hệ quảng cáo: 0973.334.725