Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Quốc Tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: KP6 - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - Thành Phố Hồ Chí Minh

Website: http://www.hcmiu.edu.vn/

Điện thoại: (08) 37 244 270

dai hoc quoc te thanh pho ho chi minh

Mã trường

QSQ

Loại hình đào tạo khác

dai hoc quoc te tp. ho chi minh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Trường Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh năm 2017 với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

STT Ngành học Mã ngành
đào tạo
Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu
I Các ngành đào tạo đại học do trường ĐHQT cấp bằng 1180
1 Quản trị kinh doanh D340101 §  Toán , Lý, Hóa (A)§  Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

150
2 Công nghệ sinh học D420201 §  Toán , Lý, Hóa (A)§  Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Hóa, Sinh (B)

§  Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

150
3 Công nghệ thông tin D480201 §  Toán , Lý, Hóa (A)§  Toán , Lý, Tiếng Anh (A1) 100
4 Kỹ thuật điện tử, truyền thông D520207 §  Toán , Lý, Hóa (A)§  Toán , Lý, Tiếng Anh (A1) 55
5 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp D510602 §  Toán , Lý, Hóa (A)§  Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

75
6 Kỹ thuật Y Sinh D520212 §  Toán, Lý, Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Hóa, Sinh (B)

75
7 Quản lý nguồn lợi thủy sản D620305 §  Toán, Lý, Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Hóa, Sinh (B)

§  Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

30
8 Công nghệ thực phẩm D540101 §  Toán, Lý, Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Hóa, Sinh (B)

75
9 Tài chính – Ngân hàng D340201 §  Toán , Lý, Hóa (A)§  Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

100
10 Kỹ thuật xây dựng D580208 §  Toán , Lý, Hóa (A)§  Toán , Lý, Tiếng Anh (A1) 50
11 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) D460112 §  Toán , Lý, Hóa (A)§  Toán , Lý, Tiếng Anh (A1) 40
12 Hóa sinh D440112 §  Toán, Lý, Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Hóa, Sinh (B)

55
13 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D520216 §  Toán , Lý, Hóa (A)§  Toán , Lý, Tiếng Anh (A1) 45
14 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng D510605 §  Toán , Lý, Hóa (A)§  Toán , Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

140
15 Kỹ thuật Không gian D520701 §  Toán , Lý, Hóa (A)§  Toán , Lý, Tiếng Anh (A1) 40
II. Các ngành đào tạo liên kết với ĐH nước ngoài 780
1. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) 100
1.1 Công nghệ thông tin 11201 §  Toán, Lý, Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
1.2 Quản trị kinh doanh 20301 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý,Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

1.3 Công nghệ sinh học 30401 §  Toán, Lý, Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Hóa, Sinh (B)

§  Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

1.4 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 10801 §  Toán, Lý, Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) 150
2.1 Công nghệ thông tin 11202 §  Toán, Lý, Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
2.2 Quản trị kinh doanh (2+2)Quản trị kinh doanh (3+1) 203021203022 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

2.3 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 10802 §  Toán, Lý, Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
2.4 Công nghệ sinh học 30402 §  Toán, Lý, Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Hóa, Sinh (B)

§  Toán , Văn, Tiếng Anh (D1)

3. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland University of Technology (New Zealand) 80
3.1 Quản trị kinh doanh 20303 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

4. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) 50
4.1 Quản trị kinh doanh 20304 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

4.2 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 10804 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers (New Jersey) 50
5.1 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 10805 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
5.2 Kỹ thuật máy tính 11205 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
5.3 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 11105 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNNY Binghamton (USA) 50
6.1 Kỹ thuật máy tính 11207 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
6.2 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 11107 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

6.3 Kỹ thuật điện tử, truyền thông 10807 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)
7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA) 100
7.1 Quản trị kinh doanh 20306 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

8. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0) 200
8.1 Quản trị kinh doanh (4+0) 203023 §  Toán, Lý , Hóa (A)§  Toán, Lý, Tiếng Anh (A1)

§  Toán, Văn, Tiếng Anh (D1)

1. Đối tượng tuyển sinh

 • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Đăng kí tham gia kì thi THPT quốc gia năm 2017 tại cụm thi xét tuyển cao đẳng đại học, đạt được mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn nào bị điểm liệt
 • Thí sinh có tổng điểm trung bình cộng trong 3 năm lớp 10,11,12 ở bậc THPT đều đạt từ 6,5 trở lên

2. Phương thức tuyển sinh

 • Phương thức 1: Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2017 tại cụm thi do trường đại học chủ trì
  • Áp dụng cho chương trình do đại học quốc tế cấp bằng và các chương trình liên kết
 • Phương thức 2: Nhà trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập trong học bạ THPT
  • Áp dụng cho chương trình học trong nước và chương trình liên kết với các học sinh có quốc tịch trong nước và nước ngoài tốt nghiệp chương trình THPT quốc tế
  • Xét tuyển cho chương trình liên kết học sinh quốc tịch Việt Nam tốt nghiệp THPT trong nước

3. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

 • Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu
 • Giấy chứng nhận kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2017
 • Học bạ THPT photo công chứng
 • Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời photo công chứng
 • Giấy tờ chứng nhận quyền ưu tiên nếu có

Chưa có bình luận - "Để lại bình luận"

Để lại bình luận đầu tiên !

avatar
wpDiscuz
ads
ads
Liên hệ quảng cáo: 0973.334.725