Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: 280 An Dương Vương - Phường 4 - Quận 5- Thành Phố Hồ Chí Minh

Website: www.hcmup.edu.vn

Điện thoại: (08) 38 352 020

dai hoc su pham thanh pho ho chi minh

Mã trường

SPS

Loại hình đào tạo khác

dai hoc su pham thanh pho ho chi minh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017 với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

STT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
  Các ngành đào tạo trình độ đại học, khối ngành sư phạm: 1.840
1.  Quản lí giáo dục D140114 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

80
2.  Giáo dục Chính trị D140205 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
80
3.  Giáo dục Quốc phòng – An Ninh D140208 Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

80
4.  Sư phạm Toán học D140209 TOÁN, Vật lí, Hóa học
TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh
150
5.  Sư phạm Tin học D140210 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
90
6.  Sư phạm Vật lí D140211 Toán, VẬT LÍ, Hóa học
Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh
Toán, VẬT LÍ, Ngữ văn
100
7.  Sư phạm Hóa học D140212 Toán, Vật lí, HÓA HỌC 80
8.  Sư phạm Sinh học D140213 Toán, Hóa học, SINH HỌC
Toán, SINH HỌC, Tiếng Anh
80
9.  Sư phạm Ngữ văn D140217 Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
Toán, NGỮ VĂN, Lịch sử
Toán, NGỮ VĂN, Địa lí
120
10.  Sư phạm Lịch sử D140218 Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lí
Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh
90
11.  Sư phạm Địa lí D140219 Ngữ văn, Lịch sử, ĐỊA LÍ
Toán, Ngữ văn, ĐỊA LÍ
Toán, Tiếng Anh, ĐỊA LÍ
Ngữ văn, Tiếng Anh, ĐỊA LÍ
90
12.  Giáo dục Thể chất D140206 Toán, Sinh học, NĂNG KHIẾU
Toán, Ngữ văn, NĂNG KHIẾU
120
13.  Giáo dục Tiểu học D140202 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
200
14.  Giáo dục Mầm non D140201 Toán, Ngữ văn, Năng khiếu 190
15.  Giáo dục Đặc biệt D140203 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Toán, Ngữ văn, Năng khiếu
Toán, Ngữ văn, Lịch sử
Toán, Ngữ văn, Sinh học
50
16.  Sư phạm Tiếng Anh D140231 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 120
17.  Sư phạm song ngữ Nga-Anh

 

D140232 Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH
40
18.  Sư phạm Tiếng Pháp D140233 Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH
40
19.  Sư phạm Tiếng Trung Quốc D140234 Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH
40
  Các ngành đào tạo trình độ đại học, khối ngành ngoài sư phạm: 1.460
20.  Ngôn ngữ Anh
Các chương trình đào tạo:
– Tiếng Anh thương mại;
– Tiếng Anh biên, phiên dịch.
D220201 Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH 180
21.  Ngôn ngữ Nga-Anh D220202 Toán, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NGA
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH
120
22.  Ngôn ngữ Pháp
Các chương trình đào tạo:
– Tiếng Pháp du lịch
– Tiếng Pháp biên, phiên dịch
D220203 Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH
110
23.  Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 Toán, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG TRUNG QUỐC
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH
130
24.  Ngôn ngữ Nhật
Chương trình đào tạo:
– Tiếng Nhật biên, phiên dịch
D220209 Toán, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG NHẬT
Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH
Lịch sử, Ngữ văn, TIẾNG ANH
130
25.  Vật lí học D440102 Toán, VẬT LÍ, Hóa học
Toán, VẬT LÍ, Tiếng Anh
110
26.  Hóa học

Các chương trình đào tạo:

– Hóa vô cơ

– Hóa hữu cơ

D440112 Toán, Vật lí, HÓA HỌC

Toán, HÓA HỌC, Sinh học

100
27.  Quốc tế học D220212 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
120
28.  Việt Nam học
Chương trình đào tạo:
– Văn hóa – Du lịch
D220113 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
120
29.  Văn học D220330 Toán, NGỮ VĂN, Tiếng Anh
NGỮ VĂN, Lịch sử, Địa lí
80
30.  Tâm lý học D310401 Toán, Hóa học, Sinh học
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
110
31.  Công nghệ thông tin D480201 Toán, Vật lí, Hóa học
Toán, Vật lí, Tiếng Anh
150

1. Khu vực tuyển sinh

 • Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh trên địa bàn cả nước

2. Phương thức tuyển sinh

 • Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2017 tại cụm thi xét tuyển cao đẳng, đại học
 • Điều kiện xét tuyển
  • Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
  • Có hạnh kiểm các học kỳ ở bậc THPT đều đạt từ loại khá trở lên
  • Điểm xét tuyển được xác định theo từng ngành và tổ hợp các môn thi. Với các môn thi chinh thì điểm môn thi chính nhân hệ số 2
  • Với các ngành được khối ngành sư phạm thí sinh cần đảm bảo không bị dị tật không nói ngọng, nói lắp thể hình; nam cao 1,55m nữ cao 1,50 m trở lên
  • Riêng ngành sư phạm song ngữ Nga – Anh, sinh viên được cấp bằng đại học sư phạm tiếng nga và cao đẳng sư phạm tiếng anh khi tốt nghiệp
 • Phương thức 2: Xét tuyển môn văn hóa kết,  hợp với thi tuyển môn năng khiếu
  • Áp dụng với ngành giáo dục thể chất, giáo dục mầm non và giáo dục đặc biệt
  • Thí sinh đã đỗ tốt nghiệp THPT hoặc hệ tương đương
  • Điểm thi 2 môn văn hóa đạt được ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Ngành giáo dục thể chất về thể hình yêu cầu thí sinh nam cao 1,65m, nặng 50kg trở lên, nữ cao 1,55m, nặng 45kg trở lên
  • Ngành giáo dục thể chất thí sinh sẽ dự thi 3 môn năng khiếu sau: Chạy cự li ngắn, Lực kế bóp tay và bật xa tại chỗ
  • Ngành Giáo dục mầm non và giáo dục đặc biệt thí sinh dự thi ở 2 phần thi: Đọc, kể diễn cảm và hát
  • Thời gian thi môn năng khiếu 10/7/2017

3. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

 • Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu chung của Bộ Giáo dục
 • Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 Photo
 • Giấy chứng nhận quyền ưu tiên nếu có
 • Một phong bì dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh

 

Chưa có bình luận - "Để lại bình luận"

Để lại bình luận đầu tiên !

avatar
wpDiscuz
ads
ads
Liên hệ quảng cáo: 0973.334.725