Teknik Ampuh Menangkan SlotRahasia Tersembunyi Slot GacorTips Pro Bermain Slot GacorStrategi Efektif Slot GacorMengoptimalkan Peluang di Slot Gacor
3.100 Tỷ Đồng Vốn Vay Để Phát Triển Các Trường Công Lập

3.100 Tỷ Đồng Vốn Vay Để Phát Triển Các Trường Công Lập

Để cải thiện chất lượng của các trường Đại Học Công lập thì mới đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án phân bổ và sử dụng kinh phí 3.100 tỷ đồng trong chương trình phát triển giáo dục đại học vay vốn Ngân hàng Thế giới.

Cụ thể dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng thì kinh phí 3.100 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho các cơ sở giáo dục công lập để thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng đào tạo.

Vốn phát triển các trường công lập

Kế hoạch phát triển

Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phân bổ cụ thể số vốn kế hoạch năm 2015 - 2016 cho các dự án, trong đó việc phân bổ số vốn bổ sung kế hoạch năm 2015 phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung cho các dự án dở dang, các dự án đã hoàn thành

Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất các thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới theo đúng quy định của Luật đầu tư công. Các dự án dự kiến triển khai trong năm 2015 phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án trước ngày 31/8/2015.

Việc bố trí vốn cho các hạng mục đầu tư xây dựng và trang thiết bị cần căn cứ yêu cầu thực tế và yêu cầu đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập, đúng quy định và bảo đảm sớm đưa dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.