Cẩm Nang Tuyển Sinh | Kenhtuyensinh24h
Quay lại

Các khối thi đại học

Học Phí

GẦN ĐÂY

Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha Mã Ngành [ 7220206 ] Là Ngành Học Thuộc Khối Sức Khỏe, Y tế Các thông tin về ngành học này sẽ được chúng tôi chia sẻ chi tiết qua các nội dung:

Xem tiếp

Ngành Toán – Tin

Ngành Toán – Tin Mã Ngành [ 7460117 ] Là Ngành Học Thuộc Khối Sức Khỏe, Y tế Các thông tin về ngành học này sẽ được chúng tôi chia sẻ chi tiết qua các nội dung:

Xem tiếp

Ngành Sư Phạm Tin Học – Công Nghệ

Ngành Sư Phạm Tin Học – Công Nghệ Mã Ngành [ 7140250 ] Là Ngành Học Thuộc Khối Sức Khỏe, Y tế Các thông tin về ngành học này sẽ được chúng tôi chia sẻ chi tiết qua các nội dung:

Xem tiếp

Ngành Sư Phạm Lịch Sử – Địa Lý

Ngành Sư Phạm Lịch Sử – Địa Lý Mã Ngành [ 7140249 ] Là Ngành Học Thuộc Khối Sức Khỏe, Y tế Các thông tin về ngành học này sẽ được chúng tôi chia sẻ chi tiết qua các nội dung:

Xem tiếp

Ngành Giáo Dục Pháp Luật

Ngành Giáo Dục Pháp Luật Mã Ngành [ 7140248 ] Là Ngành Học Thuộc Khối Sức Khỏe, Y tế Các thông tin về ngành học này sẽ được chúng tôi chia sẻ chi tiết qua các nội dung:

Xem tiếp

Ngành Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên

Ngành Sư Phạm Khoa Học Tự Nhiên Mã Ngành [ 7140247 ] Là Ngành Học Thuộc Khối Sức Khỏe, Y tế Các thông tin về ngành học này sẽ được chúng tôi chia sẻ chi tiết qua các nội dung:

Xem tiếp

Ngành Sư Phạm Công Nghệ

Ngành Sư Phạm Công Nghệ Mã Ngành [ 7140246 ] Là Ngành Học Thuộc Khối Sức Khỏe, Y tế Các thông tin về ngành học này sẽ được chúng tôi chia sẻ chi tiết qua các nội dung:

Xem tiếp