Loading...

Cách Vào Đại Học TOP Đầu Với Các Khối Thi Đại Học “Độc” & “Lạ” Cho Thí Sinh 2K

Các khối thi Đại học “độc” & “lạ” xuất hiện ngày càng nhiều nhưng lại chẳng mấy ai chú ý. Trong khi đó, việc chọn thi các khối thi truyền thống đã quá đỗi quen thuộc có tỷ lệ chọi cao. Vậy tại sao thí sinh 2k không mở rộng cơ hội vào Đại học bằng các khối thi “độc” & “lạ” này?

Chọn các khối thi Đại học “độc” & “lạ”, tại sao không?

Trong kỳ thi THPT quốc gia , có tới trên 80% số thí sinh lựa chọn các khối thi truyền thống, chứng tỏ thí sinh vẫn luôn “trung thành” với các khối thi đã có từ lâu. Nhưng tỷ lệ chọi và sự cạnh tranh điểm số cao ở các khối thi này lại tước đi cơ hội trúng tuyển đại học của rất nhiều thí sinh trên cả nước.

Đã đến lúc các bạn thí sinh 2k nên cân nhắc tới các khối thi Đại học mới, có ít người thi để giảm mức độ cạnh tranh, mở rộng thêm con đường đại học của mình cho kì thi THPT quốc gia 2018. Các khối thi được ít thí sinh biết tới cũng như lựa chọn đó là:

Khối A1 với tổ hợp môn Toán, Lý, Anh

Khối A2 với tổ hợp môn Toán, Lý, Sinh

Khối B3 với tổ hợp môn Toán, Sinh, Văn

Khối C1 với tổ hợp môn Văn, Toán, Lý

Khối C2 với tổ hợp môn Văn, Toán, Hóa

STTKHỐITỔ HỢP MÔN
CÁC TỔ HỢP MÔN KHỐI A
Tất cả những điều cần biết về khối A
1A00Toán, Vật lí, Hóa học
2A01Toán, Vật lí, Tiếng Anh
11A02Toán, Vật lí, Sinh học
12A03Toán, Vật lí, Lịch sử
13A04Toán, Vật lí, Địa lí
14A05Toán, Hóa học, Lịch sử
15A06Toán, Hóa học, Địa lí
16A07Toán, Lịch sử, Địa lí
17A08Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân
18A09Toán, Địa lý, Giáo dục công dân
19A10Toán, Lý, Giáo dục công dân
20A11Toán, Hóa, Giáo dục công dân
21A12Toán, Khoa học tự nhiên, KH xã hội
22A14Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí
23A15Toán, KH tự nhiên, Giáo dục công dân
24A16Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn
25A17Toán, Vật lý, Khoa học xã hội
26A18Toán, Hoá học, Khoa học xã hội
CÁC TỔ HỢP MÔN KHỐI B
Tất cả những điều cần biết về khối B
27B00Toán, Hóa học, Sinh học
28B01Toán, Sinh học, Lịch sử
29B02Toán, Sinh học, Địa lí
30B03Toán, Sinh học, Ngữ văn
31B04Toán, Sinh học, Giáo dục công dân
32B05Toán, Sinh học, Khoa học xã hội
33B08Toán, Sinh học, Tiếng Anh
CÁC TỔ HỢP MÔN KHỐI C
Tất cả những điều cần biết về khối C
34C00Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
35C01Ngữ văn, Toán, Vật lí
36C02Ngữ văn, Toán, Hóa học
37C03Ngữ văn, Toán, Lịch sử
38C04Ngữ văn, Toán, Địa lí
39C05Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
40C06Ngữ văn, Vật lí, Sinh học
41C07Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
42C08Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
43C09Ngữ văn, Vật lí, Địa lí
44C10Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
45C12Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
46C13Ngữ văn, Sinh học, Địa lí
47C14Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân
48C15Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội
49C16Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân
50C17Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân
51C19Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân
52C20Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
CÁC TỔ HỢP MÔN KHỐI D
Tất cả những điều cần biết về khối D
53D01Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
54D02Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga
55D03Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp
56D04Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung
57D05Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức
58D06Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật
59D07Toán, Hóa học, Tiếng Anh
60D08Toán, Sinh học, Tiếng Anh
61D09Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
62D10Toán, Địa lí, Tiếng Anh
63D11Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
64D12Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
65D13Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
66D14Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
67D15Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
68D16Toán, Địa lí, Tiếng Đức
69D17Toán, Địa lí, Tiếng Nga
70D18Toán, Địa lí, Tiếng Nhật
71D19Toán, Địa lí, Tiếng Pháp
72D20Toán, Địa lí, Tiếng Trung
73D21Toán, Hóa học, Tiếng Đức
74D22Toán, Hóa học, Tiếng Nga
75D23Toán, Hóa học, Tiếng Nhật
76D24Toán, Hóa học, Tiếng Pháp
77D25Toán, Hóa học, Tiếng Trung
78D26Toán, Vật lí, Tiếng Đức
79D27Toán, Vật lí, Tiếng Nga
80D28Toán, Vật lí, Tiếng Nhật
81D29Toán, Vật lí, Tiếng Pháp
82D30Toán, Vật lí, Tiếng Trung
83D31Toán, Sinh học, Tiếng Đức
84D32Toán, Sinh học, Tiếng Nga
85D33Toán, Sinh học, Tiếng Nhật
86D34Toán, Sinh học, Tiếng Pháp
87D35Toán, Sinh học, Tiếng Trung
88D41Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
89D42Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
90D43Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
91D44Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
92D45Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
93D52Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Nga
94D54Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Pháp
95D55Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
96D61Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
97D62Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
98D63Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
99D64Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
100D65Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
101D66Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
102D68Ngữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
103D69Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
104D70Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
105D72Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
106D73Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
107D74Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
108D75Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
109D76Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
110D77Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
111D78Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
112D79Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
113D80Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga
114D81Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật
115D82Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
116D83Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung
117D84Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
118D85Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức
119D86Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga
120D87Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp
121D88Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật
122D90Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
123D91Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp
124D92Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức
125D93Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga
126D94Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật
127D95Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung
128D96Toán, Khoa học xã hội, Anh
129D97Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp
130D98Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức
131D99Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga

Có nhiều bạn thí sinh khi nghe tới những khối thi “độc và “lạ” trên sẽ cảm thấy hoang mang, lo lắng và dè chừng trong việc lựa chọn chúng, nhưng cơ hội vào những trường Đại học TOP đầu với các khối thi này là rất có triển vọng. Hiện có khá nhiều trường Đại học TOP đầu tuyển sinh các khối thi Đại học với tổ hợp môn trên như:

Trường Đại học Bách Khoa

Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Ngoại Thương

Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

…………….

Rất nhiều sự lựa chọn trường Đại học TOP đầu cho các bạn thí sinh 2k thoải mái lựa chọn.

Các khối thi Đại học “Lạ” nhưng ôn thi chẳng đâu xa

Như thí sinh 2k đã biết, đề thi THPT quốc gia 2018 trở đi sẽ bao gồm kiến thức lớp 10, 11, 12 nên rất có thể, từ năm 2020, nội dung đề thi cũng sẽ bao phủ cả ba năm học. Bởi vậy, muốn thi 2 khối để ăn chắc cơ hội vào các trường đại học mơ ước, thí sinh 2k cần bắt đầu lựa chọn khối thi sớm để tập trung ôn luyện.

Thí sinh 2k cũng có thể chọn khối thi truyền thống như khối A (Toán, Lý, Hóa), khối B (Toán, Hóa, Sinh), khối D (Toán, Văn, Anh) và kết hợp với một trong các khối thi Đại học có môn trùng như Khối A1, Khối D7, Khối C1, Khối C2, Khối C5, Khối D12…để tăng thêm cơ hội vào trường Đại học mong muốn.

Giả sử nếu không hoàn thành tốt khối thi thứ nhất, thí sinh 2k vẫn có cơ hội “trông cậy” ở khối thi còn lại. Muốn vậy, thí sinh 2k nên chuẩn bị kiến thức ít nhất 1 môn học trong các môn: Toán, Lý, Hóa, Anh, Văn, Sinh để có thêm nhiều lựa chọn khối thi, thêm cơ hội vào các trường đại học.

Biết sớm điều trên, thí sinh 2k có thể kịp thời sắp xếp thời gian để chuẩn bị ôn thi THPT Quốc gia 2018 so cho đạt kết như mong đợi. Chúc các bạn thí sinh học tập tốt và có một kỳ thi thành công tốt đẹp với các khối thi Đại học “Độc” & “Lạ” kể trên.

Rate this post

Bạn thích bài viết này ?

Bình luận của bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được Kenhtuyensinh24h.vn đón đợi và quan tâm.

Cảm ơn các bạn!

*

*

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status