Loading...

Cần tối thiểu 1 nghìn tỷ để thành lập Đại học tư thục

Nội dung Nghị định 46/2017 được TTCP ban hành, quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động lĩnh vực giáo dục của tất cả các cơ sở giáo dục từ mầm non tới Đại học và các tổ chức kiểm định giáo dục. Trong đó quy định, để thành lập Đại học tư thục, cần tối thiểu 1 nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, đối với việc thành lập trường Đại học, Nghị định 46/2017 quy định Đề án thành lập trường Đại học phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội cùng mạng lưới các trường Đại học được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Muốn Thành lập trường Đại học tư thục phải có tối thiểu 1 nghìn tỷ đồng

Đối với các trường Đại học công lập, nếu muốn thành lập cần phải cam kết hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định, Còn với các trường Đại học tư thục, Chính phủ khuyến khích thành lập trường hoạt động theo mô hình giáo dục phi lợi nhuận

Về diện tích, các trường thành lập phải đảm bảo trụ sở chính có diện tích tối thiểu là 5 hecta và đạt bình quân tối thiểu 25m2/sinh viên tại thời điểm trường có quy mô đào tạo ổn định sau 10 năm xây dựng và phát triển.

Với các trường công lập bắt buộc phải có dự án đầu tư xây dựng trường đã được cơ quan chủ quản phê chuẩn, phải xác định rõ nguồn vốn để thực hiện theo kế hoạch.

Còn đối với các trường tư thục phải, cần phải có vốn đầu tư với mức tối thiểu là 1 nghìn tỷ đồng (chưa bao gồm giá trị diện tích đất xây dựng trường); vốn đầu tư được xác định bằng tiền mặt và tài sản đã chuẩn bị để đầu tư và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Tính đến thời điểm thẩm định vốn đầu tư để cho phép thành lập trường Đại học tư thục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 5 trăm tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phải có dự kiến cụ thể về cơ cấu, số lượng đội ngũ cán bộ quản lý cũng giảng viên cơ hữu, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, trình độ đào tạo theo quy định cuả Bộ GD&ĐT hiện hành, phù hợp với lộ trình để mở mã ngành song song với tuyển sinh và đào tạo trong đề án thành lập trường.

Trường hợp thành lập phân hiệu của trường Đại học tư thục phải có vốn đầu tư với mức tối thiểu là 250 tỷ đồng (chưa bao gồm giá trị diện tích đất xây để dựng phân hiệu). Tính đến thời điểm thẩm định vốn đầu tư để cho phép thành lập phân hiệu trường Đại học tư thục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 150 tỷ đồng.

Nghị định số 46 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 21/4/2017. Những đề án thành lập trường Đại học có chủ trương thành lập từ trước lúc Nghị định này có hiệu lực, và còn thời hạn cho phép thì không phải áp dụng quy định về mức vốn tối thiểu theo quy định mới.

Trong Nghị định 46/2017 cũng yêu cầu Bộ GD&ĐT rà soát các đề án thành lập trường Đại học đã có chủ trương của TTCP cho phép thành lập trước khi Nghị định 46/2017 có hiệu lực để báo cáo TTCP xem xét, quyết định.

Dưới đây là nội dung Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017.

[embeddoc url=”http://kenhtuyensinh24h.vn/wp-content/uploads/2017/04/nghi-dinh-46-2017.pdf” download=”all”]

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Be the First to Comment!

avatar
DMCA.com Protection Status