Loading...
hình ảnh trường

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng Tuyển Sinh Năm 2019

Mã trường: C06

Loại hình đào tạo: Công lập

Địa chỉ: Km4, Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Website: www.caodangsuphamcaobang.edu.vn

Điện thoại: (026) 3751.148

cao dang su pham cao bang

CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CAO BẰNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng được thành lập năm 1948 từ lớp học sư phạm đầu tiên tại xã Đào Ngạn, huyện Hà Quảng với 1 thầy phụ trách các hoạt động đào tạo và 39 học sinh. Trải qua 70 năm nỗ lực phấn đấu, Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng đã đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp học mầm non, tiểu học,THCS; bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, liên kết đào tạo đại học và hợp tác quốc tế, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của tỉnh nhà.

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

1. Trường Cao Đẳng Sư Phạm Cao Bằng Tuyển Sinh Các Ngành.

Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy với các khối ngành sau:

STT Ngành/nhóm ngành Mã ngành Chỉ tiêu Mã tổ hợp Tổ hợp/môn học dùng để xét tuyển
1 Giáo dục Mầm non 51140201 35 D01 Toán, Văn, Anh
A02 Toán, Văn, Sinh
C00 Văn, Sử, Địa
C03 Văn, Toán, Sử
2 Giáo dục Tiểu học 51140202 35 D01 Toán, Văn, Anh
A00 Toán, Lý, Hóa
A02 Toán, Văn, Sinh
C00 Văn, Sử, Địa
3 Sư phạm Toán học 51140209 30 A00 Toán, Lý, Hóa
A01 Toán, Lý, Anh
A04 Toán, Lý, Địa
D01 Toán, Văn, Anh
4 Sư phạm Sinh học 51140213 30 A00 Toán, Lý, Hóa
A02 Toán, Văn, Sinh
C02 Văn, Toán, Hóa
B00 Toán, Hóa, Sinh
5 Sư phạm Ngữ văn 51140217 60 C00 Văn, Sử, Địa
C19 Văn, Sử, GD công dân
C20 Văn, Địa, GD công dân
D15 Văn, Địa, Anh
6 Sư phạm Tiếng Anh 51140231 60 D01 Toán, Văn, Anh
D10 Toán, Địa, Anh
D14 Văn, Sử, Anh
D15 Văn, Địa, Anh

2. Khu vực tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh với các khối ngành sư phạm là các thí sinh thuộc tỉnh Cao Bằng, riêng với ngành Tiếng Trung Quốc nhà trường tuyển sinh cả các thí sinh ở tỉnh khác.

3. Hình thức xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

Cách thức đăng ký xét tuyển:Thí sinh sử dụng một trong các tổ hợp bài thi/môn thi trong mục 6 để đăng ký xét tuyển vào mỗi ngành (không giới hạn số ngành/nguyện vọng đăng ký xét tuyển). Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào học mỗi ngành theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 có ưu tiên cao nhất. Nhà trường xét tổng điểm thi THPT quốc gia của các môn thí sinh đã đăng ký, điểm của các môn đăng ký có trọng số bằng nhau và có hệ số 1.

Nguyên tắc xét tuyển

– Điểm xét tuyển được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thi dùng để xét tuyển + Điểm ưu tiên

– Trong mỗi đợt xét tuyển, Nhà trường căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh để xếp hạng và xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu của từng ngành.

– Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng ngành đã đăng ký, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

– Trong các đợt xét tuyển bổ sung, Nhà trường xét các nguyện vọng (ngành) xếp theo thứ tự ưu tiên (nguyện vọng 1 là nguyện vọng có ưu tiên cao nhất) trong Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 

Cách thức đăng ký xét tuyển

– Thí sinh phải có Học lực cả năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên và hạnh kiểm cả năm học lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

– Thí sinh sử dụng một trong các tổ hợp trong mục 6 để đăng ký 03 môn học dùng để xét tuyển vào mỗi ngành (không giới hạn số ngành/nguyện vọng đăng ký xét tuyển). Theo đó, tổng điểm 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn đăng ký xét tuyển không thấp hơn 30 điểm.

– Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào học mỗi ngành theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 có ưu tiên cao nhất. Nhà trường xét tổng điểm 2 học kỳ lớp 12 của 3 môn học thí sinh đã đăng ký, điểm của các môn đăng ký có trọng số bằng nhau và có hệ số 1.


Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status