Chỉ 1,5 Ngày Để Thi Tốt Nghiệp THPT Sẽ Thi Như Thế Nào ?

Chỉ 1,5 Ngày Để Thi Tốt Nghiệp THPT Sẽ Thi Như Thế Nào?

Năm 2020 do dịch Covid kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng có nhiều thay đổi trong đó thời gian thi tốt nghiệp chỉ gói gọn trong 1,5 ngày với 3 môn thi bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và một bài thi tự chọn là KHTN hoặc KHXH.

Năm 2020 do dịch Covid kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng có nhiều thay đổi trong đó thời gian thi tốt nghiệp chỉ gói gọn trong 1,5 ngày với 3 môn thi bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và một bài thi tự chọn là KHTN hoặc KHXH.

Trao đổi của thứ trưởng Bộ GDĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Hôm nay này 22/04 khi trao đổi với báo chí về phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thứ trưởng bộ Giáo Dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết. Do bối cảnh dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp kế hoạch năm học 2019 - 2020 đã phải thay đổi bộ đã công bố giảm chương trình Học Kỳ 2 và triển khai giản dạy thông qua Internet và trên truyền hình.

Cũng vì lý do dịch nên kỳ thi THPT sẽ được tổ chức muộn hơn mọi năm dự kiến vào tháng 8 năm 2020. Tại thời điểm này luật giáo dục và luật giáo dục đại học đã có hiệu lực chính vì vậy nên sẽ không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm mà sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Mục đích chính kỳ thi tốt nghiệp THPT là an toàn, nghiêm túc lấy kết quả đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT và để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông để có thể điều chỉnh nội dung và phương pháp học tập tại các trường. Kết quả thi kỳ thi này cũng có thể được các trường Đại học, Cao Đẳng, Trung cấp sử dụng trong việc tuyển sinh theo tinh thần tự chủ của từng trường.

Sẽ có 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn

Câu hỏi: Thưa thứ trưởng, vậy các bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức như thế nào ?

Theo như dự kiến bài thi tốt nghiệp THPT sẽ gồm 03 bài thi độc lập là ( Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ ) Và 02 bài thi tổ hợp KHTN và KHXH. Trong bài thi KHTN sẽ gồm tổ hợp 3 môn Vật Lý, Hoá Học và Sinh Học; Bài thi KHXH sẽ gồm tổ hợp 3 môn là Lịch sử, Địa Lý, và Giáo Dục Công Dân; đối với thí sinh giáo dục thường xuyên gồn tổ hợp của 2 môn là lịch sử và địa lý.

thi tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức trong 1,5 ngày với 03 buổi thi

Thi tốt nghiệp THPT tổ chức trong 1,5 ngày với 3 buổi thi[/caption] Với các thí sinh tham gia dự thi THPT phải bắt buộc thi 03 môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tự chọn là KHTN hoặc KHXH. Đối với các thí sinh Giáo dục thường xuyên phải thi 02 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn KHTN và KHXH.

Các bài thi Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn KHTN và KHXH sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Trong quá trình thi mỗi thí sinh tham gia dự thi sẽ có một mã đề thi riêng; các thí sinh làm bài thi trên phiếu trả trả lời trắc nghiệm ( Phiếu TLTN) Bài thi của thí sinh thi trên Phiếu TLTN sẽ được chấm bằng phần mềm máy tính do bộ giáo dục đào tạo cung cấp. Bài thi ngữ văn sẽ thi theo hình thức tự luận. Đối với mỗi bài thi tổng hợp sẽ được chấm chỉ với 01 đầu điểm ( sẽ không có điểm các môn thành phần như đối với các bài thi tổ hợp trong kỳ thi THPT quốc gia như năm trước đây )

Tổ chức kỳ thi trong 1,5 ngày với 03 buổi thi

Câu hỏi : Công tác tổ chức coi thi, in sao đề thi và chấm thi.. các tỉnh sẽ toàn quyền thực hiện ? kỳ thi THPT sẽ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì tổ chức. Bộ GDĐT chỉ đạo, UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi của địa phương sẽ phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy chế của bộ. Đối với các tỉnh sẽ thành lập hội đồng thi để tổ chức kỳ thi cho tất cả các thí sinh, hội đồng thi các tỉnh sẽ chịu trách nhiệm cho tấy cả các khâu trong kỳ thi như, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo, công bố kết quả thi và xét công nhận kết quả kỳ thi THPT. Các hội đồng thi có các điểm thi được bố trí đảm bảo thuận lợi tối đa cho các thí sinh. các các bộ coi thi là giáo viên các tỉnh và có sự trao đổi tréo giữa các giáo viên coi thi giữa các trường với nhau đảm bảo các giáo viên coi thi không coi thi học sinh của trường mình.

Ngoài lực lượng thanh tra của Bộ, thanh tra của sở GDĐT, công tác thanh tra sẽ có thêm lực lượng thanh tra của tỉnh

Ngoài lực lượng thanh tra của Bộ, thanh tra của sở GDĐT, công tác thanh tra sẽ có thêm lực lượng thanh tra của tỉnh

Câu Hỏi: Để đảm bảo kỳ thi nghiêm túc thì công tác thanh tra sẽ được tổ chức như thế nào thưa thứ trưởng?

Đối với công tác thanh tra và giám sát cho kỳ thi sẽ được tăng cường để hướng tới kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc trung thực và khách quan. theo dự kiến ngoài lực lượng thanh tra của Bộ, thanh tra của sở GDĐT, công tác thanh tra sẽ có thêm lực lượng thanh tra của tỉnh để thanh tra giám sát để tất cả các khâu trong kỳ thi được đảm bảo nhất là các khâu in sao, vận chuyển, bảo mật đề thi, công tác coi thi và chấm thi.

Độ Phân Hoá Của Đề Thi Giảm 

Câu hỏi:  Đề thi năm nay ra theo hướng nào, Khi học sinh bị giám đoạn học và khó khăn trong ôn tập vì dịch Covid - 19 ?

Để đảm bảo khách quan và công bằng trong quá trình thi thì mặt bằng chung trong đánh giá xem xét công nhận tốt nghiệp, Bộ Giáo Dục Đào Tạo sẽ xây dựng và cung cấp đề thi cho các địa phương để có thể tổ chức thi tốt nghiệp trong cả nước tại cùng một thời điểm. Với bài thi trắc nhiệm, mỗi thí sinh trong mỗi phòng thi sẽ có một mã đề thi riêng đề thi sẽ dùng chung cho tất cả học sinh giáo dục THPT và học sinh GDTX. các nội dung thi sẽ nằm trong chương trình giáo dục THPT hiện hành, phù hợp với các nôi dung tinh giảm chương trình học kỳ 2 đã được bộ GDĐT công bố nội dung đề thi sẽ rễ hơn, độ phân hoá của đề thi cũng sẽ giảm đi so với các năm trước để phù hợp với mục đích của thì thi tốt nghiệp THPT cũng như điều kiện dạy học do ảnh hưởng củ dịch Covid -2019

Câu hỏi : Vì sao Bộ không tính tới việc giảm số môn thi mà lại giảm độ khó của đề thi thưa thứ trưởng?

Kỳ thi THPT sẽ sử dụng đề thi chung của bộ để đảm bảo thống nhất một mặt bằng đánh giá chất lượng cho 12 năm học của các học sinh ở cấp phổ thong cũng như đảm bảo khách quan công bằng và đánh giá trong các địa phương Hơn nữa trong các chương trình đào tạo giáo dục do bộ bạn hành vì vậy bộ ra đề thi cũng phù hợp để đảm bảo đánh theo chuẩn đầu ra của chương trình.

Việc sử dụng các bài thi bắt buộc và bài thi tổ hợp tự chọn KHTN và KHXH hướng đến một mục đích đánh giá toàn diện học sinh tránh và hạnh chế việc học tủ học lệch. Việc lựa chọn 03 môn bắt buộc và một môn tổ hợp tự chọn cũng là cách giúp thí sinh tập trung thi những môn học đã được dành thời gian ôn tập kỹ hơn và phù hợp hơn với định hướng nghề nghiệp của các thí sinh. Mặt khác sử dụng đề thi chung cũng phù hợp với việc sử dụng mẫu bằng tốt nghiệp THPT có tính chất quốc gia và thuận lợi cho việc hội nhập quốc tế nhất là việc học sinh đi du học nước ngoài. Cùng với đó, Bộ tiếp tục chịu trách nhiệm ra đề thi, xây dựng những giải pháp kỹ thuật nhằm giám sát chất lượng, tính trung thực của kỳ thi.

Cùng với đó, Bộ tiếp tục chịu trách nhiệm ra đề thi, xây dựng những giải pháp kỹ thuật nhằm giám sát chất lượng, tính trung thực của kỳ thi.

Câu Hỏi: Dư luận vẫn băn khoăn về những gian lận có thể xảy ra khi giao Kỳ thi cho địa phương chủ trì, vậy Bộ đã tính đến những giải pháp nào để đảm bảo an toàn, khách quan cho kỳ thi?

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT dựa trên nguyên tắc an toàn nghiêm túc, công bằng là yêu cầu đầu tiên, cao nhất đối với kỳ thi. để thực hiện được điều này cần đồng bộ các giải pháp. Trước hết việc giao quyền tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT về địa phương phải gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương đó cũng như trách nhiệm của những người đứng đầu trong các khâu của quy trình tổ chức kỳ thi.

Bộ tiếp tục chịu trách nhiệm cho việc ra đề thi và xây dựng cho những giải pháp kỹ thuật đảm bảo cho một kỳ thi an toàn, minh bạch, trung thực và chất lượng. Đối với các bài thi trắc Nghiệm sẽ được chấm bằng máy, bằng phần mềm chung của bộ, trong đó có sự giám sát của hệ thống camera trên cơ sở phát huy hiệu quả của quá trình chấm thi năm 2019 sẽ đảm bảo quá trình chấm thi an toàn. đề phòng mọi gian lận. Đặc biệt trong kỳ thi năm nay các tỉnh phải công khai phổ điểm thi, báo cáo toàn bộ điểm học bạ của toàn bộ thí sinh thông qua hệ thống dữ liệu điện tử.

Bộ giáo dục và đào tạo sẽ lấy đó làm căn cứ đối sánh kết quả thi. Bộ sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng với đó là các chế tài nghiêm khắc để sử lý gian lận nếu có. Trân trọng cảm ơn thứ trường !

 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.