Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Bạc Liêu Tuyển Sinh 2019

Mã trường: DBL

Loại hình đào tạo: Công Lập

Địa chỉ: Số 178 Võ Thị Sáu - Phường 8 - Thành Phố Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu

Website: blu.edu.vn

Điện thoại: 07813821170

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU 

TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2019

Trường Đại học Bạc Liêu thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

I. Ngành Đào Tạo Trường Đại Học Bạc Liêu

Ngành đào tạoMã ngànhKhối thiMôn xét tuyển (chọn 1 trong các tổ hạp môn )Phưong thức xét tuyểnChì tiêu
Quàn trị kinh doanh7340101A00Toán, Lý, HóaTừ học bạ THPT50
A01Toán, Lý, T.Anh
A02Toán, Lý, Sinh
D01Văn, Toán, T.Anh
AOOToán, Lý, HóaTừ kết quá thi THPT Quốc gia
A01Toán, Lý, T.Anh
A16Toán, KHTN, Văn
D90Toán, KHTN, T.Anh
Kế toán A00Toán, Lý, HóaTừ học bạ THPT 
 A01Toán, Lý, T.Anh 
 A02Toán, Lý, Sinh 
7340301DOIVăn, Toán, T.Anh80
AOOToán, Lý, HóaTừ kết quả thi THPT Quốc gia
 A01Toán, Lý, T.Anh 
 A16Toán, KHTN, Văn 
 D90Toán, KHTN, T.Anh 
Tài chính – Ngân hàng AOOToán, Lý, HóaTừ học bạ THPT 
 A01Toán, Lý, T.Anh 
 A02Toán, Lý, Sinh
7340201DOIVăn, Toán, T.Anh50
AOOToán, Lý, HóaTừ kết quả thi THPT Quốc gia
 A01Toán, Lý, T.Anh 
 A16Toán, KHTN, Văn 
 D90Toán, KHTN, T.Anh 
Công nghệ thông tin AOOToán, Lý, HỏaTừ học bạ THPT 
7480201A01Toán, Lý, T.Anh80
A02Toán, Lý, Sinh
 D07Toán, Hóa, T.Anh 
 A00Toán, Lý, HỏaTừ kết quả thi THPT Quốc gia 
 A01Toán, Lý, T.Anh 
 A16Toán, KHTN, Văn 
 D90Toán, KHTN, T.Anh 
Nuôi trồng thủy sản AOOToán, Lý, HóaTừ học bạ THPT80
 A01Toán, Lý, T.Anh
 BOOToán, Hóa, Sinh
7620301D07Toán, Hóa, T.Anh
AOOToán, Lý, HóaTừ kết quả thi THPT Quốc gia
 BOOToán, Hóa, Sinh
 A16Toán, KTỈTN, Văn
 D90Toán, KHTN, T.Anh
Bảo vệ thực vật AOOToán, Lý, HóaTừ học bạ THPT50
 A01Toán, Lý, T.Anh
 BOOToán, Hóa, Sinh
7620112D07Toán, Hóa, T.Anh
AOOToán, Lý, HóaTừ kết quả thi THPT Quốc gia
 BOOToán, Hóa, Sinh
 A16Toán, KHTN, Văn
 D90Toán, KHTN, T.Anh
Chăn nuôi7620105A00Toán, Lý, HóaTừ học bạ THPT50
A01Toán, Lý, T.Anh
BOOToán, Hỏa, Sinh
D07Toán, Hóa, T.Anh
AOOToán, Lý, HỏaTừ kết quả thiTHPT quốc gia
BOOToán, Hóa, Sinh
A16Toán, KHTN, Văn
D90Toán, KHTN, T.Anh
Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam7220101cooVăn, Sử, ĐịaTừ học bạ THPT50
DOIVăn, Toán, T.Anh
A07Toán, Sừ, Địa
C03Văn, Toán, Sử
cooVăn, Sử, ĐịaTừ học bạ THPT
DOIVăn, Toán, T.Anh
C15Văn, Toán, KHXH
D78Văn, KHXH, T.Anh
  D01Văn, Toán, T.AnhTừ học bạ THPT60
  D09Toán, Sử, T.Anh
  D14Văn, Sử, T.Anh
Ngôn ngừ Anh7220201D15Văn, Dịa, T.Anh
  D01Văn, Toán, T.AnhTừ kết quà thi THPT Quốc gia
  D09Toán, Sử, T.Anh
  D78Văn, KHXH, T.Anh
  A00Toán, Lý, HóaTừ học bạ THPT50
  A01Toán, Lý, T.Anh
  B00Toán, Hóa, Sinh
Khoa học môi trường7440301D07Toán, Hóa, T.Anh
A00Toán, Lý, HóaTừ kết quả thi THPT Quốc gia
  B00Toán, I lóa, Sinh
 A16Toán, KHTN, Văn
  D90Toán, KHTN, T.Anh 
Ngành đào tạoMã ngànhTồ họp môn/Bài thiMôn/Bài thiPhương thức xét tuyểnChi tiêu
Giáo dục Tiểu học cooVăn, Sử, ĐịaTừ học bạ THPT80
 D01Văn, Toán, T.Anh
 A07Toán, Sử, Địa
51140202C03Văn, Toán, Sử
cooVăn, Sử, ĐịaTừ kết quả thi THPT Quốc gia
 D01Toán, Văn, T.Anh
 C15Văn, Toán, KHXH
 D78Văn, K.HXH, T.Anh 
   Văn, Toán,Từ học bạ THPTkết họp thi tuyển môn năng khiếu100
Giáo dục Mầm non51140201M00Năng khiếu: Đọc, Kể chuyện và Hát.Từ kết quà thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyển môn năng khiếu
Giáo dục Thể chất51140206T00Toán, Sinh, Năng khiếu: Bât xa tại chỗ, Chạy 1 OOm và Đứng dẻo gập thân.Từ học bạ THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu40
Từ kết quả thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyền môn năng khiếu
Sư phạm Âm nhạc51140206N00Văn, Năng khiếu Đàn, Năng khiếu Hát.Từ học bạ THPTkết hợp thi tuyển môn năng khiếu40
Từ kết quà thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyền môn năng khiêu
Tổng chỉ ticu các ngành cao dẳng sư phạm260
Ngành đào tạoMã ngànhTổ họp môn/Bài thiMôn/Bài thiPhưong thức xét tuyềnChỉ tiêu
Dịch vụ thú y51640201A00Toán, Lý, HóaTừ học bạ THPT 
A01Toán, Lý, T.Anh 
B00Toán, Hóa, Sinh 
D07Toán, Hóa, T.Anh40
A00Toán, Lý, HóaTừ kết quà thi THPT Quốc gia 
B00Toán, Hóa, Sinh»
A16Toán, KHTN, Văn 
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)51220113cooVăn, Sử, ĐịaTừ học bạ THPT 
DOIVăn, Toán, T.Anh 
cooVăn, Sử, ĐịaTừ kết quả Thi THPT quốc gia40
DOIToán, Văn, T.Anh 
C15Văn, Toán, K.HXH 
D78Văn, K.HXH, T.Anh 
Tổng chỉ tiêu80

II. Phương thức tuyển sinh Trường Đại Học Bạc Liêu

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên hoặc hệ giáo dục chính quy. Thí sinh có đủ sức khỏe để học tập và rèn luyện theo quy chế thi hiện hành. Trường đại học Bạc Liêu tuyển sinh hệ chính quy theo hình thức xét tuyển từ kết quả thi trung học phổ thông quốc gia và từ kết quả học tập trung học phổ thông và 6 ngành cao đẳng. Đặc biệt, đối với ngành giáo dục mầm non, ngành giáo dục thể chất nhà trường sẽ xét tuyển các môn văn hóa và thi tuyển các môn năng khiếu.

2. Khu vực tuyển sinh

Trường Đại học Bạc Liêu tuyển sinh trên địa bàn cả nước

3. Điều kiện dự tuyển

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc hệ tương đương

– Có đầy đủ hồ sơ theo quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

– Người đã tốt nghiệp trung học các năm trước chỉ đăng ký các môn thi phục vụ cho tuyển sinh tuyển sinh cao đẳng trong kỳ thi THPT quốc gia

– Riêng đối với các ngành có thi môn năng khiếu thì thí sinh phải đăng ký thi môn năng khiếu trước khi xét kết quả điểm các môn văn hóa

4. Hình thức tuyển sinh

– Hình thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi THPT quốc gia 

+ Điều kiện xét tuyển: Thí sinh phải đảm bảo được điểm chất lượng đầu vào theo quy chế tuyển sinh cao đẳng và đại học của Bộ giáo dục và đào tạo

+ Hồ sơ xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và đào tạo

+ Chế độ ưu tiên khu vực: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây nguyên, Tây nam Bộ và kết quả thi (Tổng điểm 3 bài thi/môn thi của tổ hợp dùng để xét tuyển) thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm(Theo thang điểm 10 ) và phải học bổ sung kiến thức một học kỹ trước khi vào học chính thức

– Hình thức 2: Xét tuyển dựa trên học bạ THPT

+ Điều kiện xét tuyển: Điểm trung bình chung của các môn học trong tổ hợp trung bình các môn xét tuyển của 5 học kỳ lớp 10,11 và học kỳ 1 năm lớp 12 không nhỏ hơn 6,0 đối với trình độ Đại học (Theo thang điểm 10) và tốt nghiệp THPT đối với xét tuyển cao đẳng

+ Hồ sơ xét tuyển:

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường

– Học bạ THPT photo (không cần công chứng)

– Chế độ ưu tiên khu vực: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các tỉnh, địa phương thuộc khu vực tây bắc, tây nguyên và tây nam bộ ở mức thấp hơn 0,5 điểm so với mức quy định trên, nhưng học sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi vào học chính thức

5. Các ngành thi môn năng khiếu

– Ngành giáo dục mầm non thi năng khiếu Đọc, kể chuyện, hát

– Ngành Giáo dục Thể chất thi năng khiếu chạy 100m, đứng dẻo gập thân, bật xa tại chỗ trên hố cát

– Thời gian nộp hồ sơ dự thi môn năng khiếu hạn chót đến hết ngày 30/6

– Thời gian thi tuyển môn năng khiếu ngày 8-9/7

– Lệ phí thi môn năng khiếu 300.000 đồng/ hồ sơ

Rate this post


Bạn thích bài viết này ?

1
Để lại bình luận

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
lý ngọc cẩm Recent comment authors
newest oldest
lý ngọc cẩm
lý ngọc cẩm

Cho em hỏi còn tuyển không ạ

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status