Trường Đại Học Đà Lạt Tuyển Sinh Năm 2023 Chính Thức

Trường Đại Học Đà Lạt Tuyển Sinh

Trường Đại học Đà Lạt (Mã tuyển sinh: TDL- trường công lập) thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với 41 chuyên ngành đào tạo về tất cả các khối ngành. Thí sinh theo dõi tại đây

 Đại Học Đà Lạt Tuyển Sinh 2023

Trường Đại học Đà Lạt thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

1. Các ngành tuyển sinh

Năm 2021, Đại học Đà Lạt thông báo tuyển sinh với tổng chỉ tiêu cho tất cả các ngành là 3270 chỉ tiêu.

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90

Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90

Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A12, D90

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D14, D15

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D14

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: D01, D72, D96

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A16, C14, C15, D01

Toán học

Mã ngành: 7460101

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90

Khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07, D90

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A0, D07, D90

Vật lý học

Mã ngành: 7440102

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A12, D90

Kỹ thuật hạt nhân

Mã ngành: 7520402

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D90

CK. Điện tử - Viễn thông

Mã ngành: 7510302

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A12, D90

CN KT điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510303

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A12, D90

Hóa học

(Chuyên ngành Hóa dược)

Mã ngành: 7440112

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D90

Khoa học môi trường

Mã ngành: 7440301

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90

Sinh học (Sinh học thông minh)

Mã ngành: 7420101

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90

Nông học

Mã ngành: 7620109

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: B00, B08, D07, D90

Công nghệ sau thu hoạch

Mã ngành: 7540104

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, B08, D90

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A02, B00, D07

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D96

Luật

Mã ngành: 7380101

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C20, D01

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D01, D78

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: D01, D72, D96

Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D78, D96

Trung Quốc học

Mã ngành: 7310612

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C20, D01, D78, D96

Quốc tế học

Mã ngành: 7310601

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D01, D78

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D66

Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D66

Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C20, D14, D15

Văn học

Mã ngành: 7229030

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C20, D01, D78, D96

Văn hóa Du lịch

Mã ngành: 7810106

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C20, D01, D78, D96

Lịch sử

Mã ngành: 7229010

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D14

Văn hóa học

Mã ngành: 7229040

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C20, D01, D78, D96

Dân số và Phát triển

Mã ngành: 7760104

Chỉ Tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20, D66

Chi Tiết Các Tổ Hợp Xét Tuyển

Các tổ hợp xét tuyển vào Đại học Đà Lạt gồm các khối ngành:

 • Khối A00 gồm các môn (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • Khối A01 gồm các môn (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • Khối A02 gồm các môn (Toán, Vật lí , Sinh học)
 • Khối A12 gồm các môn (Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội)
 • Khối A16 gồm các môn (Toán, Khoa học tự nhiên, Văn)
 • Khối B00 gồm các môn (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • Khối B08 gồm các môn (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)
 • Khối C00 gồm các môn (Văn, Sử, Địa)
 • Khối C14 gồm các môn (Văn, Toán, Giáo dục công dân)
 • Khối C15 gồm các môn (Văn, Toán, Khoa học xã hội)
 • Khối C19 gồm các môn (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • Khối C20 gồm các môn (Văn, Địa lí, Giáo dục công dân)
 • Khối D01 gồm các môn (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D07 gồm các môn (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
 • Khối D14 gồm các môn (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D15 gồm các môn (Văn, Địa lí, Tiếng Anh)
 • Khối D66 gồm các môn (Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh)
 • Khối D72 gồm các môn (Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)
 • Khối D78 gồm các môn (Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)
 • Khối D90 gồm các môn (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)
 • Khối D96 gồm các môn (Toán, Khoa học xã hội, Anh)

Đại học Đà Lạt xét học bạ 2023

- Xét kết quả học tập lớp 12 hoặc kết quả học tập lớp 11 và học kỳ I lớp

-Thời gian xét tuyển: Từ 1.6.2023

Đại Học Đà Lạt Là Trường Công Hay Tư

Trường Đại học Đà Lạt là trường đại học công lập. Đại học Đà Lạt là ngôi trường tổng hợp, đào tạo đa ngành, đa nghề thuộc tất cả các lĩnh vực như kinh tế, kỹ thuật, sư phạm, văn hóa, du lịch.

Trường Đại Học Đà Lạt Ở Đâu

 • Tên trường Tiếng Việt: Đại học Đà Lạt
 • Tên trường Tiếng Anh: Da Lat University (DLU)
 • Địa chỉ: 01 Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Điện thoại: 0263 3825 091
 • Email: phongtctt@dlu.edu.vn
 • Web: http://dlu.edu.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/DalatUni

Lời kết: Trên đây là thông tin tuyển sinh Đại Học Đà Lạt mới nhất do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật.

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.