Quay lại

Đại học khu vực miền nam

Trường Đại Học Bạc Liêu Tuyển Sinh 2020

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Bạc Liêu thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy mới nhất, kịp thời về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, phương thức tuyển sinh, hồ sơ dự tuyển.

Trường Sĩ Quan Đặc Công Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Sĩ Quan Đặc Công thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Trường Đại Học Võ Trường Toản

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Võ Trường Toản thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Đại Học Tân Tạo

Đăng ngày 01-09-2020

Trường đại học tân tạo thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Đại Học Nam Cần Thơ

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Nam Cần Thơ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Đại Học Dân Lập Cửu Long

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học dân lập Cửu Long thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo cụ thể như sau.