Quay lại

Đại học Khu vực miền Trung

Trường Đại Học Quang Trung Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Cập nhật mới nhất về thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành, phương thức xét tuyển của trường đại học Quang Trung như sau:

Khoa Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng

Đăng ngày 01-09-2020

Khoa Công nghệ Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018 với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Trường Sĩ Quan Không Quân

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Sĩ Quan không quân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Học Viện Hải Quân Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020

Học Viện Hải Quân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Trường Đại Học Thái Bình Dương

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Thái Bình Dương thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau

Trường Đại Học Phan Thiết

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Phan Thiết thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau

Trường Đại Học Phan Châu Trinh

Đăng ngày 01-09-2020

Trường Đại học Phan Châu Trinh thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau