Quay lại

Đại học khu vực TP Hà Nội

Học Viện Tòa Án

Đăng ngày 01-09-2020
Học viện Tòa Án thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với những thông tin về khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành, thông tin cụ thể thí sinh và phụ huynh cập nhật ngay tại trang này.

Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội

Đăng ngày 01-09-2020
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo, phương thức xét tuyển, hồ sơ dự tuyển được cập nhật tại đây.

Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy

Đăng ngày 01-09-2020
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân

Đăng ngày 01-09-2020
Trường Học Viện Chính Trị Công An Nhân Dân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

Trường Sĩ Quan Phòng Hóa Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020
Trường Sĩ Quan Phòng Hóa thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Học Viện Phòng Không Không Quân

Đăng ngày 01-09-2020
Học Viện Phòng Không Không Quân thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Học Viện Hậu Cần Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020
Học Viện Hậu Cần thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau

Học Viện Biên Phòng Tuyển Sinh

Đăng ngày 01-09-2020
Học Viện Biên Phòng Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các chỉ tiêu xét tuyển sinh vào hệ đại học quân sự và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau: