Loading...
hình ảnh trường

Trường Đại Học Phú Yên

Loại hình đào tạo: Công lập

Địa chỉ: Số 18 Trần Phú, Tuy Hòa, Phú Yên

Website: www.pyu.edu.vn

Điện thoại: 057. 3 843 119, 057. 3 824 446, 057. 3 843 139

dai hoc phu yen tuyen sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2017

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 

Trường Đại học Phú Yên thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2017 với các chuyên ngành đào tạo như sau:

>> Điểm chuẩn trường đại học Phú yên năm 2016

>> Dự kiến điểm chuẩn trường đại học Phú Yên năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (đại học),

Sư phạm Mỹ thuật (cao đẳng) và Giáo dục Thể chất (cao đẳng) hệ chính quy

 vào Trường Đại học Phú Yên năm 2017

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Trường Đại học Phú Yên thông báo về việc đăng ký dự thi các môn năng khiếu vào Trường Đại học Phú Yên năm 2017 như sau:

1. Ngành tuyển phải thi năng khiếu

– Trình độ đại học hệ chính quy: Ngành Giáo dục Mầm non;  mã ngành: 52140201.

– Trình độ cao đẳng hệ chính quy: Ngành Sư phạm Mỹ thuật (chuyên ngành Mỹ thuật – Công tác Đội) mã ngành: 51140221 và ngành Giáo dục Thể chất; mã ngành: 51140206.

2. Các môn thi năng khiếu

– Ngành Giáo dục Mầm non: Năng khiếu Mầm non gồm Đọc diễn cảm Hát;

– Ngành Sư phạm Mỹ thuật: Năng khiếu Mỹ thuật gồm Trang trí Hình họa;

– Ngành Giáo dục Thể chất: Năng khiếu Thể dục gồm Kiểm tra thể lựchình thái;

3. Thời gian đăng ký, ngày thi năng khiếu

– Thời gian đăng ký dự thi năng khiếu: từ ngày 08/5/2017 đến ngày 30/6/2017.

– Ngày thi năng khiếu: ngày 08 và 09/7/2017. Thí sinh có mặt tại Trường Đại học Phú Yên lúc 8 giờ 00 ngày 08/7/2017 để làm thủ tục dự thi.

– Để đăng ký dự thi năng khiếu thí sinh tải mẫu Phiếu đăng ký trên website của Trường Đại học Phú Yên tại địa chỉ: www.pyu.edu.vn.

4. Hồ sơ  và phương thức nộp hồ sơ đăng ký dự thi:

– Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: Phiếu đăng dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Phú Yên). Lệ phí dự thi năng khiếu: 300.000 đồng/thí sinh.

Hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh được gởi theo 3 phương thức sau:

+ Nộp tại các trường THPT, THCS và THPT… Sau đó các trường tổng hợp và chuyển cho Trường Đại học Phú Yên.

+ Gởi qua bưu điện theo đường chuyển phát nhanh.

+ Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên: số 18 Trần Phú, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên. Điện thoại: 057. 3843119, 057. 3824446.

THÔNG BÁO

Về việc đăng xét tuyển trình độ đại học nhóm ngành ngoài sư phạm  

và  trình độ cao đẳng  hệ chính quy vào Trường Đại học Phú Yên năm 2017

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Trường Đại học Phú Yên thông báo về việc đăng ký xét tuyển trình độ đại học nhóm ngành ngoài sư phạm và trình độ cao đẳng hệ chính quy vào Trường Đại học Phú Yên năm 2017 như sau:

1. Các ngành xét tuyển

TT Ngành Mã ngành Điều kiện xét tuyển Chỉ tiêu
I Các ngành trình độ đại học     300
1 Công nghệ thông tin 52480201 Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên 50
2 Văn học 52220330 50
3 Ngôn ngữ Anh

(Chuyên ngành Biên phiên dịch)

52220201 50
4 Việt Nam học

(Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)

52220113 50
5 Hóa học

(Chuyên ngành Hóa thực phẩm)

52440112 50
6 Sinh học 52420101 50
II Các ngành trình độ cao đẳng     220
1 Sư phạm Mỹ thuật (Chuyên ngành Mỹ thuật – CT Đội) 51140222 Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm), Năng khiếu Mỹ thuật 30
2 Giáo dục Thể chất 51140206 Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm), Năng khiếu Thể dục 30
3 Chăn nuôi 51620105 Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) 30
4 Lâm nghiệp 51620201 30
5 Kế toán 51340301 40
6 Quản trị kinh doanh 51340101 30
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 51510301 30


2. Vùng tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước .

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm).

4. Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 08/5/2017  đến ngày 21/7/2017.

5. Phương thức đăng ký xét tuyển:

a) Thí sinh đăng ký xét tuyển tải mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển trên website của Trường Đại học Phú Yên tại địa chỉ: www.pyu.edu.vn.

b) Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Phú Yên).

– Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ.

c) Phương thức đăng ký xét tuyển: Hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được gởi theo 3 phương thức sau:

– Nộp tại các trường THPT, THCS và THPT… Sau đó các trường tổng hợp và chuyển cho Trường Đại học Phú Yên.

– Gởi qua bưu điện theo đường chuyển phát nhanh.

– Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Trường Đại học Phú Yên: số 18 Trần Phú, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

6. Thí sinh nộp học bạ (bản sao có công chứng) và các giấy tờ có liên quan khác sau khi trúng tuyển, nhập học.

*THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Ký hiệu

Trường

Tên trường/

Ngành học

Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

(Mã tổ hợp)

Chỉ tiêu Ghi chú
DPY TRƯỜNG ĐH PHÚ YÊN

Số 18 Trần Phú, Tuy Hòa, Phú Yên. ĐT: (057) 3843.119

Website:www.pyu.edu.vn

    850 – Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Các quy định khác theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

+ Thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

+ Các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;

+ Các ngành khác của trình độ đại học, xét tuyển thí sinh có điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên.

 

– Các thông tin khác:

+ Nhóm ngành I (đào tạo giáo viên) trình độ đại học: sử dụng kết quả thi THPT quốc gia (theo tổ hợp đã xác định) để đăng ký xét tuyển. Thời gian đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được Trường Đại học Phú Yên thông báo theo từng đợt xét tuyển.

Thời gian đăng ký dự thi các môn năng khiếu trình độ đại học, cao đẳng: từ ngày08/5/2017 đến ngày 30/6/2017.

+ Ngày thi năng khiếu Mầm non, Mỹ thuật, Thể dục tại Trường Đại học Phú Yên vào ngày: 08-09/7/2016.

+ Môn thi Năng khiếu Mầm mon:Đọc diễn cảm, Hát.

+ Môn thi Năng khiếu Mỹ thuật:Trang trí, Hình họa.

Môn thi Năng khiếu Thể dục:Kiểm tra thể lực và hình thái.

+ Điện thoại liên hệ Phòng Đào tạo: (057) 3843.119, (057) 3824.446, (057) 3843.139; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên: (057) 3843.168.

Website: www.pyu.edu.vn.

Email:tuyensinhdhpy@pyu.edu.vn

 

 

I Các ngành trình độ đại học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển

(Mã tổ hợp)

630
1 Giáo dục Mầm non 52140201 Toán, Văn,

Năng khiếu mầm non (M00)

80
2 Giáo dục Tiểu học 52140202 Toán, Lý, Hóa(A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Sử, Địa (C00)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

50
3 Sư phạm Tiếng Anh(Chuyên ngành Tiếng Anh tiểu học) 52140231 Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

40
4 Sư phạm Toán học 52140209 Toán, Lý, Hóa(A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

40
5 Sư phạm Tin học 52140210 Toán, Lý, Hóa(A00)

Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

40
6 Sư phạm Ngữ văn 52140217 Văn, Sử, Địa (C00)

Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)

Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)

40
7 Sư phạm Sinh học 52140213 Toán, Hóa, Sinh(B00)

Toán, Lý, Sinh(A02)

Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

40
8 Công nghệ thông tin 52480201 Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) đạt từ 6,0 trở lên 50
9 Văn học 52220330 50
10 Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch) 52220201 50
11 Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa – Du lịch) 52220113 50
12 Hóa học (Chuyên ngành Hóa thực phẩm) 52440112 50
13 Sinh học 52420101 50
II Các ngành trình độ cao đẳng Mã ngành Điều kiện xét tuyển 220
1 Sư phạm Mỹ thuật(Chuyên ngành Mỹ thuật – CT Đội) 51140222 Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm), Năng khiếu Mỹ thuật 30
2 Giáo dục Thể chất 51140206 Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm), Năng khiếu Thể dục 30
3 Chăn nuôi 51620105 Điểm trung bình các môn học cả năm lớp 12 (không kể các điểm được cộng thêm) 30
4 Lâm nghiệp 51620201 30
5 Kế toán 51340301 40
6 Quản trị kinh doanh 51340101 30
7 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 51510301 30

Ngoài thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy, các trường đại học cũng đã có thông báo tuyển sinh cho hệ liên thông chính quy lên cao đẳng, đại học.

Thí sinh có nguyện vọng tham khảo thông báo tuyển sinh liên thông đại học 2017 để biết thêm chi tiết để tham gia tuyển sinh liên thông./.

Để lại bình luận

66 Bình luận trên "Trường Đại Học Phú Yên"

avatar
Xắp xếp:   Mới nhất | Cũ nhất
Phạm Lang Thùy Quyên
Phạm Lang Thùy Quyên

Xét vào ngành lâm nghiệp điểm trung bình tất cả các môn phải trên bao nhiêu khẩu vậy ạ

Điện thoại
1674478754
Truyền
Truyền

Đăng kí dự thi năng khiếu ơ đâi ạ.. Có thể hướng dẫn e dc k

Điện thoại
1635066559
wpDiscuz