Đại Học Quy Nhơn Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2023 Chính Thức

Trường Đại Học Quy Nhơn Tuyển Sinh

Trường Đại học Quy Nhơn là Trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng có uy tín cao. Năm 2023 Trường thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau. Chi tiết thí sinh theo dõi tại đây

Trường Đại Học Quy Nhơn Tuyển Sinh 2023

Trường Đại học Quy Nhơn thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy, quý phụ huynh và thí sinh xem chi tiết tại đây: Trường Đại học Quy Nhơn dự kiến sẽ mở thêm 7 ngành mới gồm: Kỹ thuật phần mềm, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Toán ứng dụng, Thống kê, Đông Phương học, Sinh học ứng dụng.

Tuyển Sinh Các Ngành

Ngành Giáo dục chính trị

Mã ngành: 7140205

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, D01

Ngành Giáo dục mầm non

Mã ngành: 7140201

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: M00

Ngành Giáo dục thể chất

Mã ngành: 7140206

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: T00, T02, T03, T05

Ngành Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01

Ngành Quản lý Giáo dục

Mã ngành: 7140114

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, C00, D01

Ngành Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D15

Ngành Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07

Ngành Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, D14

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, D14, D15

Ngành Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: B00, B08

Ngành Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: D01

Ngành Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01

Ngành Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01

Ngành Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01

Ngành Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Chỉ tiêu: 200

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C19, D01

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01

Ngành Hóa học

Mã ngành: 7440112

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D07, D12

Ngành Khoa học vật liệu (Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano)

Mã ngành: 7440122

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, A02, C01

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, C02, D07

Ngành Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu: 300

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, K01

Ngành Kỹ thuật điện

Mã ngành: 7520201

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông (Chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT)

Mã ngành: 7520207

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, K01

Ngành Nông học

Mã ngành: 7620109

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp xét tuyển: B00, B03, B04, C08

Ngành Toán ứng dụng (Khoa học dữ liệu)

Mã ngành: 7460112

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, C02, D07

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, D01, D14

Ngành Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15

Ngành Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D14, D15

Ngành Quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, C04, D01

Ngành Quản lý Nhà nước

Mã ngành: 7310205

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C19, D01

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, C04, D01

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D14

Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01

Ngành Tâm lý học giáo dục

Mã ngành: 7310403

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, C19, D01

Ngành Văn học (Báo chí)

Mã ngành: 7229030

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, D14, D15

Ngành Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch)

Mã ngành: 7310630

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, D01, D15

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D04, D15

Ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lý

Mã ngành: 7140249

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: C00, C19, C20

Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, B00

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (Dự kiến)

Mã ngành: 7510205

Chỉ tiêu:

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Chỉ Tiêu Các Tổ Hợp Xét Tuyển

Các tổ hợp xét tuyển vào Đại học Quy Nhơn gồm các khối ngành:

 • Khối A00 gồm các môn (Toán, Lý, Hóa)
 • Khối A01 gồm các môn (Toán, Lý, Anh)
 • Khối A02 gồm các môn (Toán, Lý , Sinh)
 • Khối B00 gồm các môn (Toán, Hóa, Sinh)
 • Khối B03 gồm các môn ( Toán, Sinh, Văn)
 • Khối B08 gồm các môn ( Toán, Sinh, Anh)
 • Khối C00 gồm các môn ( Văn, Sử, Địa)
 • Khối C01 gồm các môn ( Văn, Toán, Vật lí)
 • Khối C02 gồm các môn ( Văn, Toán, Hóa)
 • Khối C04 gồm các môn ( Văn, Toán, Địa lí)
 • Khối C19 gồm các môn ( Văn, Lịch sử, GDCD)
 • Khối D01 gồm các môn (Văn, Toán, Anh)
 • Khối D04 gồm các môn (Văn, Toán, tiếng Trung)
 • Khối D07 gồm các môn ( Toán, Hóa, Anh)
 • Khối D12 gồm các môn ( Văn, Hóa, Anh)
 • Khối D14 gồm các môn (Văn, Sử, Anh)
 • Khối D15 gồm các môn ( Văn, Địa, Anh)
 • Khối K01 gồm các môn ( Toán, Tin, Anh)
 • Khối M00 gồm các môn (Văn, Toán, Đọc diễn cảm – Hát)
 • Khối T00 gồm các môn (Toán, Sinh, Năng khiếu TDTT)
 • Khối T02 gồm các môn ( Văn, Sinh, Năng khiếu TDTT)
 • Khối T03 gồm các môn (Văn, Sinh, Năng khiếu TDTT)
 • Khối T05 gồm các môn (Văn, GDCD, Năng khiếu TDTT)

Đại học Quy Nhơn xét học bạ 2023

- Xét tuyên theo kết quả học tập THPT (học bạ)

Đại Học Quy Nhơn Là Trường Công Hay Tư ?

Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đại học công lập, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực có sứ mệnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức và chuyển giao công nghệ; phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt đối với khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Trường Đại Học Quy Nhơn Ở Đâu ?

 • Tên trường Tiếng Việt: Đại học Quy Nhơn
 • Tên trường Tiếng Anh: Quy Nhon University (QNU)
 • Địa chỉ: 170 An Dương Vương, TP. Quy Nhơn
 • Điện thoại: (0256) 384 6156
 • Email: tuvantuyensinh@qnu.edu.vn
 • Web: http://qnu.edu.vn

Lời kết: Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại Học Quy Nhơn mới nhất do kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật.

Nội Dung Liên Quan:

By: Lê Đức

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.