Trường Đại Học Tài Chính Kế Toán

Trường Đại học Tài chính Kế toán thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

 ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Đại học Tài chính Kế toán thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

1. Trường Đại học Tài chính Kế toán Tuyển Sinh Các Ngành

Khối ngành/Ngành Mã ngành Chỉ tiêu
Khối ngành III   650
- Ngành Quản trị kinh doanh 7340101 130
- Ngành Kinh doanh quốc tế 7340120 60
- Ngành Tài chính - Ngân hàng 7340201 100
- Ngành Kế toán 7340301 180
- Ngành Kiểm toán 7340302 60
- Ngành Luật kinh tế 7380107 120
Phân hiệu tại Thừa Thiên Huế    
Khối ngành III   300
- Ngành Quản trị kinh doanh 7340101 70
- Ngành Kinh doanh quốc tế 7340120 40
- Ngành Tài chính - Ngân hàng 7340201 40
- Ngành Kế toán 7340301 90
- Ngành Luật kinh tế 7380107 60

2. Điều kiện xét tuyển chung

thí sinh tốt nghiệp THPT và đáp ứng các điều kiện tham gia tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

3. Các phương thức xét tuyển

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có kết quả kỳ thi THPT quốc gia đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (Trường sẽ thông báo sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi THPT quốc gia) và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

- Điểm xét tuyển:

     Điểm xét tuyển = tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên

Trong đó:

+ Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển: Là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển. Điểm bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội là điểm trung bình cộng của các môn thi thành phần.

Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

Lưu ý: Trường không sử dụng kết quả miễn thi môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia và điểm thi bảo lưu để tuyển sinh.

- Xét trúng tuyển:

+ Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

+ Tiêu chí xét tuyển phụ: Trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì Trường sẽ sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ như sau: xét ưu tiên điểm từ cao xuống thấp của bài thi/môn thi chính trong tổ hợp xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cụ thể:

  • Tổ hợp A00, A16:   bài thi Toán.
  • Tổ hợp A01, D01:   bài thi Tiếng Anh.
  • Tổ hợp C00, C15:   bài thi Ngữ văn.

Xét tuyển dựa vào học bạ lớp 12 THPT

- Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường (Trường sẽ thông báo sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả thi THPT quốc gia ) và đạt hạnh kiểm Khá trở lên trong ba năm học THPT.

- Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển (ĐXT) là tổng điểm trung bình chung của các môn học năm lớp 12 THPT thuộc tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

     Điểm xét tuyển = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)

Trong đó:

+ Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển: Là tổng điểm các môn học theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển. Đối với môn 3, nếu là môn ứng với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội thì điểm trung bình là tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp chia cho 3.

Tổng điểm theo tổ hợp xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

+ Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

- Xét trúng tuyển:

+ Tổng điểm của các môn học ghi trong học bạ lớp 12 THPT tương ứng với các môn trong tổ hợp xét tuyển quy định đối với các ngành đào tạo của Trường phải đạt từ 18 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên theo đối tượng). Xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm cao nhất xuống các thí sinh có tổng điểm thấp hơn cho đến khi đủ chỉ tiêu đã xác định.

+ Tiêu chí xét tuyển phụ: Trường hợp thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách thì Trường sẽ sử dụng tiêu chí xét tuyển phụ như sau: xét ưu tiên điểm từ cao xuống thấp của bài thi/môn thi chính trong tổ hợp xét tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu. Cụ thể:

  • Tổ hợp A00, A16:   Điểm môn Toán.
  • Tổ hợp A01, D01:   Điểm môn Tiếng Anh.
  • Tổ hợp C00, C15:   Điểm môn Ngữ văn.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.