Trường Đại Học Tây Bắc Tuyển Sinh 2023 Chính Thức

Trường Đại Học Tây Bắc Tuyển Sinh

Đại Học Tây Bắc thông báo tuyển sinh 26 ngành nghề hệ đại học chính quy năm 2023, với số chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển. Thí sinh theo dõi bài viết dưới đây

Đại Học Tây Bắc Tuyển Sinh 2023

Trường Đại Học Tây Bắc thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

1. Tuyển Sinh Các Ngành

Hệ đại học

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Chỉ tiêu: 90

Tổ hợp xét: M00; M05; M07; M13

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Chỉ tiêu: 170

Tổ hợp xét: A00; A01; C00; D01

Giáo dục Chính trị

Mã ngành: 7140205

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: C00; D01; C19; C20

Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: T00; T03; T04; T05

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: A00; A01; D01; A02

Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: A00; A01; D01; A02

Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: A00; A01; C01; A10

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: A00; B00; C02; D07

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: B00; A02; D08; B03

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: C00; D01; C19; D14

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: C00; C19; D14; C03

Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: D10; D15; C00; C20

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Chỉ tiêu: 30

Tổ hợp xét: D01; A01; D14; D15

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: A00; A01; A02; D01

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp xét: A00; A01; A02; D01

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Chỉ tiêu: 100

Tổ hợp xét: A00; A01; A02; D01

Chăn nuôi

Mã ngành: 7620105

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: D08; B00; A02; B04

Lâm sinh

Mã ngành: 7620205

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: D08; B00; A02; B04

Nông học

Mã ngành: 7620109

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: D08; B00; A02; B04

Quản lý tài nguyên rừng

Mã ngành: 7620211

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: D08; B00; A02; B04

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: A00; A01; A02; B00

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: A00; A01; C00; D01

Tài chính - ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: A00; A01; A02; D01

Sinh học ứng dụng

Mã ngành: 7420203

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: B00; A02; D08; B03

Bảo vệ thực vật

Mã ngành: 7620112

Chỉ tiêu: 40

Tổ hợp xét: D08; B00; A02; B04

Hệ cao đẳng

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 51140201

Chỉ tiêu: 45

Tổ hợp xét: M00; M05; M07; M13

Chi Tiết Các Tổ Hợp Xét Tuyển

Các tổ hợp xét tuyển vào Đại học Tây Bắc gồm các khối ngành:

 • Khối A00 gồm các môn (Toán, Vật lý, Hóa học)
 • Khối A01 gồm các môn (Toán, Vật lý, Tiếng Anh)
 • Khối A02 gồm các môn (Toán, Vật lí , Sinh học)
 • Khối A10 gồm các môn (Toán, Vật lý, Giáo dục công dân)
 • Khối B00 gồm các môn (Toán, Hóa học, Sinh học)
 • Khối B03 gồm các môn (Toán, Sinh học, Văn)
 • Khối B04 gồm các môn (Toán, Sinh học, Giáo dục công dân)
 • Khối C00 gồm các môn (Văn, Sử, Địa)
 • Khối C01 gồm các môn (Văn, Toán, Vật lí)
 • Khối C02 gồm các môn (Văn, Toán, Hóa học)
 • Khối C19 gồm các môn (Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân)
 • Khối C20 gồm các môn (Văn, Địa lí, Giáo dục công dân)
 • Khối D01 gồm các môn (Văn, Toán, tiếng Anh)
 • Khối D07 gồm các môn (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
 • Khối D08 gồm các môn (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)
 • Khối D14 gồm các môn (Văn, Lịch sử, Tiếng Anh)
 • Khối D15 gồm các môn (Văn, Địa lí, Tiếng Anh)
 • Khối M00 gồm các môn (Văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát)
 • Khối M05 gồm các môn (Văn, Sử, Năng khiếu)
 • Khối M07 gồm các môn (Văn, Địa, Đọc diễn cảm + Hát)
 • Khối M13 gồm các môn (Toán, Sinh, Năng khiếu)
 • Khối T00 gồm các môn (Toán, Sinh, Năng khiếu Thể dục thể thao)
 • Khối T03 gồm các môn (Văn, Địa, Năng khiếu TDTT)
 • Khối T04 gồm các môn (Toán, Lý, Năng khiếu TDTT)
 • Khối T05 gồm các môn (Văn, GDCD, Năng khiếu TDTT)

Đại Học Tây Bắc Là Trường Công Hay Tư

Trường Đại học Tây Bắc mã trường (TTB) là một trường đại học công lập là một trong những trường đại học trụ cột trong hệ thống giáo dục quốc dân tại vùng trung du và miền núi phía bắc.

Trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học của cả vùn đồng thời trường đại học tây bắc là trung tâm nghiên cứu khoa học và chính sách quản lý lớn của Miền Bắc Việt Nam.

Đại Học Tây Bắc Ở Đâu

 • Tên trường Tiếng Việt : Đại học Tây Bắc
 • Tên trường tiếng Anh: Tay Bac University (UTB)
 • Địa chỉ: Phường Quyết Tâm - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 • Điện Thoại: 0212.3.751.700
 • Email: tuyensinh@utb.edu.vn
 • Web: http://www.utb.edu.vn
 • www.facebook.com/TruongDaiHocTayBacTinhSonLa

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.