Trường Đại Học Tây Đô Tuyển Sinh

Trường Đại học Tây Đô thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

 ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Đại học Tây Đô thông báo chỉ tiêu tuyển sinh hệ Đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo như sau:

1. Trường Đại Học Tây Đô Tuyển Sinh Các Ngành

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Điểm xét tuyển học bạ
7720201 Dược học A00, B00, D07, C02 18
7720301 Điều dưỡng A02, B00, D08, B03 18
7380107 Luật kinh tế C00, D14, D84, D66 18
7340301 Kế toán A00 18
7340201 Tài chính ngân hàng A01 18
7340101 Quản trị kinh doanh   18
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 18
7340115 Maketing (New)   18
7340120 Kinh doanh quốc tế (New) C04 18
7310630 Việt Nam học D01, C00, D14 18
7810101 Du lịch (New)   18
7810201 Quản trị khách sạn (New) D15 18
7229030 Văn học C04, C00, D14, D15 18
7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 18
7620301 Nuôi trồng thủy sản A00, A01, B00, D07 18
7850101 Quản lý tài nguyên – môi trường A00, A01, B00, D01 18
7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 18
7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A02, A01, C01 18
7510102 Công nghệ kỹ thuật A00, A02, A01, C01 18
công trình xây dựng
7480201 Công nghệ thông tin A00, A02, A01, C01 18
7510301 Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử A00, A02, A01, A02 18
7640101 Thú y B00, A06, B02, C02 18
7620105 Chăn nuôi (New) B00, A06, A02, D08 18

2. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển.

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (xét học bạ).

Có hai hình thức của phương thức xét học bạ:

Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:

+ Tốt nghiệp THPT.

+  Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển.

+ Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = Điểm trung bình chung (ĐTBC) + Điểm ưu tiên  (ĐƯTXT). ĐTBC = (ĐTB cả năm lớp 12 môn 1 + ĐTB cả năm lớp 12 môn 2 + ĐTB cả năm lớp 12 môn 3 ) ÷3. ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3. (ĐTBC và ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)

Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12 và kết quả tốt nghiệp THPT với các tiêu chí sau:

+ Tốt nghiệp THPT.

+  Điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 của 03 môn thuộc nhóm các môn dùng để lấy kết quả xét tuyển.

+ Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = ĐTBC + ĐƯTXT ĐTBC = (ĐTB môn 1 + ĐTB môn 2 +ĐTB môn 3) ÷3 ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 môn 1  + ĐTB học kỳ I lớp 12 môn 1 ) ÷3. ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 môn 2  + ĐTB học kỳ I lớp 12 môn 2 ) ÷3. ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 môn 3  + ĐTB học kỳ I lớp 12 môn 3 ) ÷3. ĐƯTXT = (điểm ưu tiên khu vực + điểm ưu tiên đối tượng) ÷3. (ĐTBC và ĐXT được làm tròn đến 1 chữ số thập phân)

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.