Danh Sách 50 Cụm Thi Tốt Nghiệp Kỳ Thi THPT Quốc Gia

Danh Sách 50 Cụm Thi Tốt Nghiệp Kỳ Thi THPT Quốc Gia

Ngày 15 tháng 3, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chính thức ban hành quyết định số 770/QĐ-BGDĐT về việc công bố danh sách 50 cụm thi tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia.

Ngày 15 tháng 3, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chính thức ban hành quyết định số 770/QĐ-BGDĐT về việc công bố danh sách 50 cụm thi tốt nghiệp kỳ thi THPT Quốc gia.

DANH SÁCH 50 CỤM THI TỐT NGHIỆP KỲ THI THPT QUỐC GIA

 1. Cụm thi số 1: thuộc Tp.Hà Nội (HN):

Được Sở GD&ĐT Thành phố Hà Nội chủ trì, đồng thời có sự phối hợp với trường Đại Học Thủ đô Hà Nội .

 1. Cụm thi số 2: thuộc tỉnh Hà Giang:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang chủ trì, và có sự phối hợp với Viện Đại Học mở Hà Nội.

 1. Cụm thi số 3: thuộc tỉnh Cao Bằng:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Cao Bằng chủ trì, đồng thời có sự phối hợp với Học Viện Quản lí giáo dục.

 1. Cụm thi số 4: thuộc tỉnh Lai Châu:

Được sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Đại Học Công nghiệp Việt – Hung.

 1. Cụm thi số 5: thuộc tỉnh Điện Biên (ĐB):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên chủ trì, đồng thời có sự phối hợp với trường Cao Đẳng Kinh tế - Kĩ thuật Điện Biên.

 1. Cụm thi số 6: thuộc tỉnh Lào Cai (LC):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Cao Đẳng Công đồng Lào Cai.

 1. Cụm thi số 7: thuộc tỉnh Tuyên Quang:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Đại Học Thăng Long.

 1. Cụm thi số 8: thuộc tỉnh Lạng Sơn (LS):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Cao Đẳng Y tế Lạng Sơn.

 1. Cụm thi số 9: thuộc tỉnh Bắc Kạn:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Cạn chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Đại Học Công nghiệp Việt Trì.

 1. Cụm thi số 10: thuộc tỉnh Thái Nguyên (TN):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Cao Đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

 1. Cụm thi số 11: thuộc tỉnh Yên Bái:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Cao Đẳng Công nghiệp thực phẩm.

 1. Cụm thi số 12: thuộc tỉnh Sơn La:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Cao Đẳng Sơn La.

 1. Cụm thi số 13: thuộc tỉnh Phú Thọ:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Cao Đẳng Công nghiệp Hóa chất.

 1. Cụm thi số 14: thuộc tỉnh Vĩnh Phúc:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Đại Học Tài chính – Quản trị Kinh doanh.

 1. Cụm thi số 15: thuộc tỉnh Quảng Ninh (QN):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh chủ trì, và đồng thời có sự  phối hợp với trường Cao Đẳng Nông lâm Đông Bắc Quảng Ninh.

 1. Cụm thi số 16: thuộc tỉnh Bắc Giang:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Cao Đẳng Ngô Gia Tự.

 1. Cụm thi số 17: thuộc tỉnh Bắc Ninh:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Cao Đẳng Thống kê.

 1. Cụm thi số 18: thuộc tỉnh Hải Dương:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Hải Dương chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Cao Đẳng Hải Dương.

 1. Cụm thi số 19: thuộc tỉnh Hưng Yên:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Đại Học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội.

 1. Cụm thi số 20: thuộc tỉnh Hòa Bình:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Hòa Bình chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với Học Viện Y, Dược học cổ truyền Việt Nam.

 1. Cụm thi số 21: thuộc tỉnh Hà Nam:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

 1. Cụm thi số 22: thuộc tỉnh Nam Định (NĐ):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Sư phạm NĐ.

 1. Cụm thi số 23: thuộc tỉnh Thái Bình (TB):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Sư phạm TB;

 1. Cụm thi số 24: thuộc tỉnh Ninh Bình:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường ĐH Sư phạm kĩ thuật NĐ.

 1. Cụm thi số 25: thuộc tỉnh Thanh Hóa (TH):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường ĐH Văn hóa, Thể thao & Du lịch TH.

 1. Cụm thi số 26: thuộc tỉnh Nghệ An (NA):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Sư phạm NA.

 1. Cụm thi số 27: thuộc tỉnh Quảng Bình:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình chủ trì, đồng thời có sự phối hợp với trường ĐH Sư phạm - kỹ thuật Vinh.

 1. Cụm thi số 28: thuộc tỉnh Quảng Trị:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Công nghiệp Huế,

 1. Cụm thi số 29: thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Thừa thiên - Huế chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Sư phạm Huế.

 1. Cụm thi số 30: thuộc tỉnh Quảng Nam (QN):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam chủ trì, và đồng thời có sựu phối hợp với trường CĐ Kinh tế - Kĩ thuật QN.

 1. Cụm thi số 31: thuộc tỉnh Quảng Ngãi:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Đại học Tài chính - Kế toán.

 1. Cụm thi số 32: thuộc tỉnh Bình Định (BĐ):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường Cao đẳng BĐ.

 1. Cụm thi số 33: thuộc tỉnh Gia Lai (GL):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Sư phạm GL.

 1. Cụm thi số 34: thuộc tỉnh Kon Tum (KT):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Kinh tế - Kĩ thuật KT.

 1. Cụm thi số 35: thuộc tỉnh Đắk Lắk (ĐL):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Văn hóa - Nghệ thuật ĐL.

 1. Cụm thi số 36: thuộc tỉnh Đắk Nông:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp với trường Cao đẳng KT-KT Lâm Đồng.

 1. Cụm thi số 37: thuộc tỉnh Khánh Hòa:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với trường ĐH Khánh Hòa.

 1. Cụm thi số 38: thuộc tỉnh Ninh Thuận:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Thuận chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Sư phạm TW Nha Trang.

 1. Cụm thi số 39: thuộc tỉnh Lâm Đồng:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Sư phạm Đà Lạt.

 1. Cụm thi số 40: thuộc tỉnh Đồng Nai:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Nai chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường ĐH Công nghệ Tp.HCM.

 1. Cụm thi số 41: thuộc tỉnh Đồng Tháp (ĐT):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Cộng đồng ĐT.

 1. Cụm thi số 42: thuộc Thành phố Cần Thơ (CT):

Được Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Cần Thơ.

 1. Cụm thi số 43: thuộc tỉnh Hậu Giang:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CT.

 1. Cụm thi số 44: thuộc tỉnh Bến Tre:

Được Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre chủ trì, đồng thời có sự phối hợp với trường ĐH Mở Tp.HCM.

 1. Cụm thi số 45: thuộc tỉnh Vĩnh Long (VL):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long chủ trì, đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Sư phạm VL.

 1. Cụm thi số 46: thuộc tỉnh Trà Vinh (TV):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Y tế TV.

 1. Cụm thi số 47: thuộc tỉnh Sóc Trăng (ST):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng chủ trì, đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Cộng đồng ST.

 1. Cụm thi số 48: thuộc tỉnh Bạc Liêu (BL):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu chủ trì, và có sự phối hợp với trường CĐ Kinh tế- Kĩ thuật BL.

 1. Cụm thi số 49: thuộc tỉnh Kiên Giang (KG):

Được Sở GD&ĐT tỉnh Kiên Giang chủ trì, đồng thời có sự phối hợp với trường CĐ Cộng đồng KG.

 1. Cụm thi số 50: thuộc Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng:

Được Cục Nhà trường chủ trì, và đồng thời có sự phối hợp với trường ĐH Lâm nghiệp (cơ sở 2) tại Đồng Nai.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.