Loading...

Danh sách trúng tuyển & Điểm chuẩn trường Học viện Ngoại giao 2017

Danh sách trúng tuyển và Điểm chuẩn trường Học viện Ngoại giao 2017 chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố cụ thể như dưới đây. Mời thí sinh theo dõi.

Trường Học viện Ngoại giao chính thức công bố danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn đại học 2017 cụ thể như sau:

danh sach diem chuan dai hoc 2017

Danh sách điểm chuẩn Đại học 2017 do Kênh tuyển sinh 24h phối hợp với các trường Đại học trên toàn Quốc thực hiện.

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGOẠI GIAO 2017 – CHÍNH XÁC 100%

STT

Ngành

ngành

Khối

thi

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ

1

Quan hệ quốc tế

52310206

A1

26

Tiếng Anh: 9.8

D1

26

Tiếng Anh: 9.6

D3

26

Tiếng Pháp: 8.0

2

Kinh tế quốc tế

52310106

A0

26.25

Toán: 8.0

A1

26.25

Tiếng Anh: 9.4

D1

26.25

Tiếng Anh: 9.2

3

Luật quốc tế

52380108

A1

25.25

Tiếng Anh: 7.8

D1

25.25

Tiếng Anh: 7.4

4

Truyền thông quốc tế

52320407

A1

26.25

Tiếng Anh: 9.2

D1

26.25

Tiếng Anh: 9.2

D3

26.25

Tiếng Pháp: 8.6

5

Ngôn ngữ Anh

52220201

D1

26.25

Tiếng Anh: 8.4

Lưu ý:

1. Điểm xét tuyển được tính như sau:

– Đối với các ngành có tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không nhân hệ số (ngành Quan hệ quốc tế, Truyền thông quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế), điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thi. Mức điểm được làm tròn đến 0.25 cộng với điểm ưu tiên.

– Đối với ngành Ngôn ngữ Anh (mã ngành 52220201), môn Tiếng Anh tính hệ số 2, môn Toán và Ngữ văn tính hệ số 1, và quy về thang điểm 30 theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với công thức sau:

Điểm xét tuyển = (điểm Toán + điểm Ngữ văn + điểm Tiếng Anh x 2) x 3/4, làm tròn đến 0.25 + điểm Ưu tiên (nếu có)

2. Tiêu chí phụ: Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu mã xét tuyển, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ.

3. Thí sinh trúng tuyển ngành Quan hệ quốc tế (mã ngành 52310206) được phép lựa chọn học ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung Quốc. Thí sinh sẽ phải đăng ký nguyện vọng vào ngày nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2017.

* Điểm chuẩn trường Học viện Ngoại giao 2017 Tại mỗi khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho từng đối tượng.

– Chênh lệch điểm chuẩn 2017 giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1.0 điểm.

– Chênh lệch điểm chuẩn 2017 giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0.5 điểm.

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG HỌC VIỆN NGOẠI GIAO 2017

  • Danh sách trúng tuyển trường học viện ngoại giao 2017 diện xét tuyển thẳng

STT Họ và tên Giới  Ngày sinh Ngành Ghi chú
tính trúng tuyển
1 Chu Đức Anh Nam 2/5/1999 Ngôn ngữ Anh Bắc Ninh
2 Đinh Nguyên Anh Nữ 3/4/1999 Kinh tế quốc tế Quảng Ninh
3 Lê Thị Phương Anh Nữ 26/10/1999 Ngôn ngữ Anh Lào Cai
4 Mai Phương Anh Nữ 23/11/1999 Kinh tế quốc tế Hà Nội
5 Nguyễn Hoàng Như Anh Nữ 1/8/1999 Ngôn ngữ Anh Hà Nội
6 Phạm Tùng Dương Nam 17/7/1999 Quan hệ quốc tế Hà Nội
7 Đặng Quỳnh Giao Nữ 1/12/1999 Ngôn ngữ Anh Quảng Trị
8 Nguyễn Minh Hương Nữ 2/11/1999 Ngôn ngữ Anh Hà Nội
9 Nguyễn Diệu Linh Nữ 29/6/1999 Ngôn ngữ Anh Hà Nội
10 Phan Lê Khánh Linh Nữ 23/8/1999 Ngôn ngữ Anh Hà Nội
11 Tống Nguyễn Hà My Nữ 25/6/1999 Ngôn ngữ Anh Thanh Hóa
12 Nguyễn Đăng Hương Nguyên Nữ 2/7/1999 Ngôn ngữ Anh Thừa Thiên Huế
13 Bùi Đỗ Minh Quân Nam 16/8/1999 Kinh tế quốc tế Hải Phòng
14 Nguyễn Ngọc Quang Nam 21/9/1999 Ngôn ngữ Anh Ninh Bình
15 Phạm Đức Thắng Nam 16/01/1999 Quan hệ quốc tế Hà Nội
16 Nguyễn Hà Thu Nữ 13/11/1999 Quan hệ quốc tế Hà Nội
17 Đỗ Thị Ngọc Thúy Nữ 6/9/1999 Ngôn ngữ Anh Quảng Ninh
18 Lê Minh Trang Nữ 9/6/1999 Ngôn ngữ Anh Hà Nội
19 Vũ Thanh Tùng Nam 27/01/1999 Ngôn ngữ Anh Bắc Giang
20 Nguyễn Khánh Vy Nữ 19/7/1999 Ngôn ngữ Anh TP.Hồ Chí Minh
  • Danh sách trúng tuyển trường học viện ngoại giao 2017 diện Ưu tiên xét tuyển

STT
Họ và tên Giới Ngày sinh Ngành đăng ký Ghi chú
tính Ưu tiên xét tuyển
1 Lê Thị Phương Anh Nữ 26/10/1999 Kinh tế quốc tế Lào Cai
2 Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 19/8/1999 Kinh tế quốc tế Bắc Ninh
3 Lê Thảo Anh Nữ 5/7/1999 Kinh tế quốc tế Nghệ An
4 Lê Thành Duy Nam 4/3/1999 Kinh tế quốc tế Hà Nội
5 Đặng Hồ Vân Linh Nữ 18/9/1999 Kinh tế quốc tế Bắc Giang
6 Hà Hoàng Nhật Linh Nữ 20/9/1999 Kinh tế quốc tế Điện Biên
7 Phí Thị Thùy Linh Nữ 20/01/1999 Kinh tế quốc tế Hải Dương
8 Phan Lê Khánh Linh Nữ 23/8/1999 Kinh tế quốc tế Hà Nội
9 Trần Đức Lương Nam 3/10/1999 Kinh tế quốc tế Hà Nội
10 Lý Thị Thùy Nga Nữ 13/9/1999 Kinh tế quốc tế Tuyên Quang
11 Nguyễn Tùng Sơn Nam 28/9/1999 Kinh tế quốc tế Hải Phòng
12 Vũ Tiến Thành Nam 15/12/1999 Kinh tế quốc tế Hải Phòng
13 Cao Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 18/9/1999 Kinh tế quốc tế Nghệ An
14 Nguyễn Khánh Vy Nữ 19/7/1999 Kinh tế quốc tế TP.Hồ Chí Minh
15 Phạm Thị Hải Yến Nữ 28/8/1999 Kinh tế quốc tế Thái Bình
16 Phan Thị Tú Quỳnh Nữ 26/4/1999 Luật quốc tế Hải Phòng
17 Phạm Thị Hồng An Nữ 27/5/1999 Quan hệ quốc tế Nghệ An
18 Chu Đức Anh Nam 2/5/1999 Quan hệ quốc tế Bắc Ninh
19 Trần Thảo Anh Nữ 17/10/1999 Quan hệ quốc tế Sơn La
20 Trương Thụy Anh Nữ 30/8/1999 Quan hệ quốc tế Hà Nội
21 Trịnh Thị Linh Chi Nữ 9/6/1999 Quan hệ quốc tế Hải Dương
22 Đỗ Tấn Dũng Nam 11/11/1999 Quan hệ quốc tế Hải Phòng
23 Phan Lê Thục Hiền Nữ 13/9/1999 Quan hệ quốc tế Nghệ An
24 Nguyễn Trung Hiếu Nam 10/2/1999 Quan hệ quốc tế Hà Nội
25 Bùi Hải Linh Nữ 28/4/1999 Quan hệ quốc tế Hải Phòng
26 Bùi Thị Phương Linh Nữ 6/11/1999 Quan hệ quốc tế Hải Phòng
27 Trần Thị Phượng Mai Nữ 22/3/1999 Quan hệ quốc tế Hải Phòng
28 Tống Nguyễn Hà My Nữ 25/6/1999 Quan hệ quốc tế Thanh Hóa
29 Nguyễn Hạnh Mỹ Nữ 15/3/1999 Quan hệ quốc tế Hà Nội
30 Phan Quỳnh Nga Nữ 26/3/1999 Quan hệ quốc tế Nghệ An
31 Nguyễn Ngọc Thùy Ngân Nữ 27/01/1999 Quan hệ quốc tế Bà Rịa-Vũng Tàu
32 Đinh Phương Ngọc Nữ 19/01/1999 Quan hệ quốc tế Điện Biên
33 Nguyễn Đăng Hương Nguyên Nữ 2/7/1999 Quan hệ quốc tế Thừa Thiên Huế
34 Lê Thảo Phương Nữ 11/7/1999 Quan hệ quốc tế Tuyên Quang
35 Nguyễn Thanh Thảo Nữ 2/9/1999 Quan hệ quốc tế Hà Nội
36 Nguyễn Vân Thiên Nữ 2/8/1999 Quan hệ quốc tế Hà Nội
37 Phạm Hương Trà Nữ 16/9/1999 Quan hệ quốc tế Hà Nội
38 Nguyễn Huyền Trang Nữ 16/9/1999 Quan hệ quốc tế Thanh Hóa
39 Vũ Hoàng Quỳnh Anh Nữ 30/9/1999 Truyền thông quốc tế Lào Cai
40 Nguyễn Ngọc Tú Anh Nữ 15/02/1999 Truyền thông quốc tế Bắc Giang
41 Nguyễn Hải Anh Nữ 11/6/1999 Truyền thông quốc tế Thái Nguyên
42 Ngô Lâm Anh Nữ 3/11/1999 Truyền thông quốc tế Thái Nguyên
43 Phạm Ngọc Thùy Dung Nữ 11/5/1999 Truyền thông quốc tế Quảng Bình
44 La Thị Việt Hà Nữ 24/01/1999 Truyền thông quốc tế Bắc Giang
45 Nguyễn Thị Thái Hà Nữ 8/6/1999 Truyền thông quốc tế Hải Phòng
46 Phạm Minh Hằng Nữ 21/01/1999 Truyền thông quốc tế Hải Phòng
47 Nông Thúy Hằng Nữ 24/7/1999 Truyền thông quốc tế Hà Giang
48 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 2/2/1999 Truyền thông quốc tế Bắc Giang
49 Hồ Ngân Hạnh Nữ 11/7/1999 Truyền thông quốc tế Nghệ An
50 Nguyễn Minh Hiền Nữ 27/8/1999 Truyền thông quốc tế Hà Nội
51 Phạm Mai Hương Nữ 16/5/1999 Truyền thông quốc tế Hải Dương
52 Đặng Thanh Hương Nữ 17/3/1999 Truyền thông quốc tế Hà Nội
53 Trần Thanh Huyền Nữ 27/10/1999 Truyền thông quốc tế Nam Định
54 Đặng Thị Ngọc Huyền Nữ 19/3/1999 Truyền thông quốc tế Thái Bình
55 Nguyễn Ngọc Bảo Lâm Nữ 2/10/1999 Truyền thông quốc tế Vĩnh Phúc
56 Ngô Thị Hoa Lê Nữ 3/11/1999 Truyền thông quốc tế Bắc Ninh
57 Đào Ngọc Diễm Liên Nữ 3/8/1999 Truyền thông quốc tế Hải Phòng
58 Nguyễn Diệu Linh Nữ 29/6/1999 Truyền thông quốc tế Hà Nội
59 Dương Khánh Ly Nữ 20/9/1999 Truyền thông quốc tế Vĩnh Phúc
60 Ngô Minh Ngọc Nữ 10/10/1999 Truyền thông quốc tế Hải Phòng
61 Trần Đức Nhật Nam 10/9/1999 Truyền thông quốc tế Nam Định
62 Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 7/12/1999 Truyền thông quốc tế Nam Định
63 Đỗ Minh Phương Nữ 25/10/1999 Truyền thông quốc tế Hải Phòng
64 Đào Nguyên Phương Nữ 24/12/1999 Truyền thông quốc tế Hà Nội
65 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 9/10/1999 Truyền thông quốc tế Bắc Giang
66 Lê Thị Diệu Thi Nữ 4/4/1999 Truyền thông quốc tế Hải Phòng
67 Đỗ Thị Ngọc Thúy Nữ 6/9/1999 Truyền thông quốc tế Quảng Ninh
68 Bùi Thủy Tiên Nữ 28/10/1999 Truyền thông quốc tế Hải Phòng
69 Nguyễn Thị Cát Tường Nữ 13/7/1999 Truyền thông quốc tế Thừa Thiên Huế
70 Tạ Thị Thu Uyên Nữ 18/9/1999 Truyền thông quốc tế Bắc Giang
71 Đậu Vĩnh Phương Uyên Nữ 31/5/1999 Truyền thông quốc tế Nghệ An
72 Đoàn Hoàng Yến Nữ 29/01/1999 Truyền thông quốc tế Bắc Ninh
73 Vũ Thị Hải Yến Nữ 29/10/1999 Truyền thông quốc tế Nam Định
  • Danh sách trúng tuyển trường học viện ngoại giao 2017 diện 30a

STT Họ và tên Giới Ngày sinh Ngành trúng tuyển Ghi chú
tính
1 Lường Thị Ngọc Nữ 22/11/1999 Quan hệ quốc tế Hòa Bình
2 Nguyễn Diệp Ngọc Nữ 24/12/1999 Quan hệ quốc tế Sơn La

Lưu ý:

  1. Thí sinh trúng tuyển phải nộp Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng (Giấy chứng nhận Giải Quốc gia, Quốc tế,…) và Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2017 để xác nhận nhập học. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc nộp qua bưu điện. Sau khi thí sinh nhập học, Học viện sẽ trả lại Bản chính Giấy chứng nhận đối tượng tuyển thẳng cho thí sinh.

– Thời gian: Trước 17h00 ngày 20/7/2017 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện), trong giờ hành chính (các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, sáng: từ 8h30 – 11h30, chiều: từ 14h00 – 17h00). Quá thời hạn trên, những thí sinh không nộp các giấy tờ theo quy định được coi là từ chối nhập học và sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

– Địa điểm: Phòng Đào tạo Đại học ( P.203, Tầng 2 nhà 3 tầng), Học viện Ngoại giao, Số 69, Phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

  1. Mọi chi tiết liên quan xin liên hệ: Phòng Đào tạo Đại học, số máy 024.3834.4540 (máy lẻ 2203 hoặc 2202).

diem chuan truong hoc vien ngoai giao 2017

Điểm chuẩn trường Học viện Ngoại giao 2017 đã chính thức được công bố, thí sinh trúng tuyển mau chóng làm thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học 2017.

Lưu ý thí sinh: 

  • Dựa theo Điểm chuẩn trường Học viện Ngoại giao 2017, những thí sinh đã biết trúng tuyển mau chóng làm theo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học 2017 để tiến hành nhập học.
  • Những thí sinh không trúng tuyển tất cả các nguyện vọng 1 mau chóng làm theo hướng dẫn xét tuyển đợt 2 2017 để đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường Học viện Ngoại giao nếu trường còn chỉ tiêu hoặc xét tuyển bổ sung vào các trường khác nếu bạn có nguyện vọng.
  • Những thí sinh của các trường khác xem Danh sách điểm chuẩn Đại học 2017 do Kênh tuyển sinh 24h phối hợp với các trường Đại học trên cả nước thực hiện.
  • Những thí sinh của các trường chưa có công bố điểm chuẩn Đại học 2017 theo dõi Dự kiến điểm chuẩn Đại học 2017.

Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn trường Học viện Ngoại giao 2017 do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.

Theo: moitruongvadothi.vn

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status