Loading...

Danh sách trúng tuyển & Điểm chuẩn trường Học viện Quân y 2017

Danh sách trúng tuyển và Điểm chuẩn trường Học viện Quân Y 2017 chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố cụ thể như dưới đây. Mời thí sinh theo dõi.

Học viện Quân Y chính thức công bố danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn đại học 2017 cụ thể như sau:

danh sach diem chuan dai hoc 2017

Danh sách điểm chuẩn Đại học 2017 do Kênh tuyển sinh 24h phối hợp với các trường Đại học trên toàn Quốc thực hiện.

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG HỌC VIỆN QUÂN Y 2017 – CHÍNH XÁC 100%

1. Điểm chuẩn hệ Quân sự:   

Ngành bác sĩ đa khoa Quân y: 52720101

Miền Bắc

Tiêu chí phụ

Miền Nam

Tiêu chí phụ

Nam, Khối A,

Miền Bắc

29.00

Thí sinh điểm =29.0 và Môn Toán=9.6, Lý=9.0, Hóa>=9.5

Nam, Khối A,

Miền Nam

27.25

Thí sinh điểm =27.25 và Môn Toán=8.8, môn Lý>=8.75

Nữ, Khối A,

Miền Bắc

29.50

 

Nữ, Khối A,

Miền Nam

30.00

 

Nam, Khối B,

Miền Bắc

27.75

Thí sinh điểm =27.75 và Môn Sinh>=9.5

Nam, Khối B, Miền Nam

27.00

Thí sinh điểm =27.0 và Môn Sinh>=9.0

Nữ, Khối B,

Miền Bắc

30.00

 

Nữ, Khối B,

Miền Nam

29.00

Thí sinh điểm =29.0 và Môn Sinh>=9.0

2. Điểm chuẩn hệ Dân sự: 

– Ngành Bác sĩ đa khoa (52720101):  28.50

– Ngành Dược sĩ (52720401): 27.75

* Điểm chuẩn trường Học viện Quân Y 2017 Tại mỗi khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho từng đối tượng.

– Chênh lệch điểm chuẩn 2017 giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1.0 điểm.

– Chênh lệch điểm chuẩn 2017 giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0.5 điểm.

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRƯỜNG HỌC VIỆN QUÂN Y 2017

DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG

  • Danh sách trúng tuyển trường Học viện Quân Y 2017 theo diện tuyển thẳng vào hệ Quân sự

(Kèm theo Thông báo số: 2237/TB-HVQY, ngày 14 /7/2017 của Học viện Quân y)

 

 

 

TT

 

 

 

Họ và tên

 

 

 

Nơi sinh

 

 

Giới tính

 

 

 

Ngày sinh

 

 

Ngành học

Học sinh giỏi quốc gia  

 

 

Ghi chú

Năm Đạt giải Môn
II A Học viện Quân Y

Nam Miền Bắc chỉ tiêu: 17; tuyển thẳng: 17 thí sinh

1  

Lê Hà Quốc Dũng

 

Thái Nguyên

 

Nam

 

22/06/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Nhì

 

Sinh

Tham dự thi chọn đội tuyển Quốc tế
2  

Nguyễn Việt Anh

Hải PHòng  

Nam

 

22/08/1999

Bác sĩ 2017 Nhất Sinh
3 Phùng Anh Quốc Hà Nội Nam 30/05/1999 Bác sĩ 2016 Nhì Sinh
4 Phan Đăng Khải Hà Nội Nam 26/02/1999 Bác sĩ 2016 Nhì Sinh
5 Nguyễn Hà Trung Hà Nội Nam 25/04/1999 Bác sĩ 2016 Nhì Sinh
6 Đào Xuân Hoàng Hà Nội Nam 02/03/1999 Bác sĩ 2017 Nhì Sinh
7  

Bùi Minh Thanh

Bắc Ninh  

Nam

 

21/09/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Nhì

 

Sinh

8  

Nguyễn Tuấn Sơn

Thanh Hóa  

Nam

 

17/02/1999

 

Bác sĩ

 

2016

 

Nhì

 

Sinh

9  

Dương Văn Dũng

Thái Nguyên  

Nam

 

25/06/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Nhỉ

 

Sinh

10 Đặng Văn Sang Hà Tĩnh Nam 22/03/1999 Bác sĩ 2016 Ba Sinh
11  

Bùi Quốc Đạt

Ninh Bình  

Nam

 

03/07/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Ba

 

Sinh

12 Nguyễn   Hùng               Minh Hiếu  

Hà Nội

 

Nam

 

16/10/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Ba

 

Sinh

13  

Tăng Xuân Tài

Hải Dương  

Nam

 

09/04/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Ba

 

Sinh

14  

Phạm Văn Minh

Thanh Hóa  

Nam

 

15/04/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Ba

 

Sinh

15  

Nguyễn Tiến Phúc

Vĩnh Phúc  

Nam

 

20/10/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Ba

 

Sinh

 

16

 

Nguyễn Trọng Đức

 

Hà Nội

 

Nam

 

28/05/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Nhất

Y

sinh và

Tham gia đội tuyển KHKT cấp

 

 

 

 

TT

 

 

 

Họ và tên

 

 

 

Nơi sinh

 

 

Giới tính

 

 

 

Ngày sinh

 

 

Ngành học

Học sinh giỏi quốc gia  

 

 

Ghi chú

Năm Đạt giải Môn
KH

sức khỏe

Quốc tế (ISEF)
 

 

 

17

 

 

Lê Việt Hải

 

 

Hà Nội

 

 

Nam

 

 

12/12/1999

 

 

Bác sĩ

 

 

2016

 

 

Nhất

Y

sinh và KH

sức khỏe

Tham gia đội tuyển KHKT cấp Quốc

tế (ISEF)

B Nam Miền Nam: Chỉ tiêu 07; tuyển thẳng: 01 thí sinh
1 Nguyễn Văn Dờ Cà Mau Nam 07/10/1998 Bác sĩ 2017 Ba Sinh
C Nữ Miền Bắc: Chỉ tiêu 03; tuyển thẳng: 03 thí sinh
1  

Lê Thị Huệ Chi

Thái Nguyên  

Nữ

 

27/04/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Nhì

 

Sinh

Thí      sinh

đạt      giải

Nhì  có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học  THPT

>=25,9

điểm

2  

 

 

 

 

Nguyễn Thị Trang

 

 

 

 

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

Nữ

 

 

 

 

 

05/11/1999

 

 

 

 

 

Bác sĩ

 

 

 

 

 

2017

 

 

 

 

 

Nhì

 

 

 

 

 

Sinh

 

 

 

3

 

 

 

Nguyễn Hà My

 

 

 

Hà Nội

 

 

 

Nữ

 

 

 

14/05/1999

 

 

 

Bác sĩ

 

 

 

2016

Nhất (Đạt giải KHKT

cấp Quốc gia)

 

 

Hóa học

 

Đạtgiải Ba Cuộc thi KHKTQuốc tế

(ISEF)

D Nữ Miền Nam: Chỉ tiêu 01; tuyển thẳng 01 thí sinh.
1 Nguyễn Hoàng Huyền Trang Kon Tum  

Nữ

 

06/08/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Ba

 

Sinh

  • Danh sách trúng tuyển trường Học viện Quân Y 2017 theo diện tuyển thẳng vào hệ Dân sự

(Kèm theo Thông báo số: 2237/TB-HVQY, ngày 14 /7/2017 của Học viện Quân y)

 

TT

 

Họ và tên

 

Nơi sinh

Giới tính  

Ngày sinh

Ngành học Học sinh giỏi quốc gia  

Ghi chú

Năm Đạt giải Môn
 

A

Học viện Quân y

Bác sĩ đa khoa: Chỉ tiêu 22; tuyển thẳng: 22 thí sinh

 

 

1

 

 

Nguyễn Hà My

 

 

Hà Nội

 

 

Nữ

 

 

14/05/1999

 

 

Bác sĩ

 

 

2016

Nhất (giải KHKT

cấp Quốc gia)

 

 

Hóa học

 

Đạt giải Ba KHKT

Quốc tế (02 giải) (ISEF)

 

2

 

Nguyễn                   Trọng Đức

 

Hà Nội

 

Nam

 

28/05/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Nhất

Y sinh và KH sức khỏe Tham dự đội tuyển KHKT cấp Quốc

tế (ISEF)

 

3

 

Đặng                  Phước Trung

 

Hà Nội

 

Nam

 

08/01/1999

 

Bác sĩ

 

2016

 

Nhất

 

Sinh

Tham dự đội tuyển Olympic Quốc tế
 

4

 

Đặng   Ngọc            Vũ Phan

 

Hà Nội

 

Nam

 

02/06/1999

 

Bác sĩ

 

2016

 

Nhì

 

Sinh

Tham dự đội tuyển Olympic Quốc tế
 

5

 

Nguyễn          Thị Huyền Trang

 

Vĩnh Phúc

 

Nữ

 

25/11/1999

 

Bác sĩ

 

2017

 

Nhì

 

Sinh

Tham dự đội tuyển Olympic Quốc tế
6 Lê Hùng Tiến Hà Nội Nam 08/09/1999 Bác sĩ 2016 Nhất Sinh
7 Phạm    Thị             Hà Quyên Hải Phòng Nữ 07/02/1999 Bác sĩ 2017 Nhì Sinh Các thí sinh thi HSG Quốc gia đạt giải Nhì có  tổng cộng điểm tổng điểm tổng kết ba năm học THPT

>= 25,4 và

thí sinh đạt điểm tổng tổng kết 3 năm học THPT là 25,3 và điểm tổng kết 3 năm

8 Đào Xuân Hoàng Hà Nội Nam 02/03/1999 Bác sĩ 2017 Nhì Sinh
9 Vương Phúc Đại Hà Nội Nam 09/08/1999 Bác sĩ 2016 Nhì Sinh
10 Trần Đăng Khánh Hà Nội Nam 18/12/1999 Bác sĩ 2017 Nhì Sinh
11 Lê Hà My Hà Nội Nữ 09/02/1999 Bác sĩ 2016 Nhì Sinh
12 Hà Việt Hưng Hải Phòng Nam 14/11/1999 Bác sĩ 2016 Nhì Sinh
13 Trần Đạt Hải Phòng Nam 14/12/1999 Bác sĩ 2016 Nhì Sinh
14 Phùng Anh Quốc Hà Nội Nam 30/05/1999 Bác sĩ 2017 Nhì Sinh
15 Hoàng                   Hồng Nhung Hà Nội Nữ 06/12/1999 Bác sĩ 2017 Nhì Sinh
16 Phan Đăng Khải Hà Nội Nam 26/02/1999 Bác sĩ 2016 Nhì Sinh
17 Nguyễn Thị Trang Vĩnh Phúc Nữ 05/11/1999 Bác sĩ 2017 Nhì Sinh
18 Đỗ    Thị         Thanh Huyền Vĩnh Phúc Nữ 17/02/1999 Bác sĩ 2017 Nhì Sinh
19 Nguyễn Hà Trung Hà Nội Nam 25/04/1999 Bác sĩ 2016 Nhì Sinh
20 Nguyễn                  Quang Thái Hà Nội Nam 02/11/1999 Bác sĩ 2017 Nhì Sinh

 

 

TT

 

Họ và tên

 

Nơi sinh

Giới tính  

Ngày sinh

Ngành học Học sinh giỏi quốc gia  

Ghi chú

 

môn Sinh

>=27,3

Năm Đạt giải Môn
21 Trần Nguyễn Linh Chi Thanh Hóa Nữ 28/05/1999 Bác sĩ 2016 Nhì Sinh
22 Trần Tất Đạt Hưng Yên Nam 02/07/1999 Bác sĩ 2017 Nhì Sinh
B Dược sĩ: Chỉ tiêu 05; tuyển thẳng: 05 thí sinh
1 Nguyễn Hà Trang Hà Nội Nữ 16/03/1999 Dược sĩ 2016 Nhất Hóa học KHKT
2 Nguyễn Ngọc Anh Hà Nội Nữ 02/11/1999 Dược sĩ 2016 Nhất Hóa sinh KHKT
 

3

 

Hoàng Quang Anh

 

Hà Nội

 

Nam

 

11/03/1999

 

Dược sĩ

 

2017

 

Nhất

Khoa học động vật  

KHKT

4 Nguyễn Hạnh Mỹ Hà Nội Nữ 15/03/1999 Dược sĩ 2017 Nhì Hóa học KHKT
5 Đỗ Nguyễn An Hà Nội Nam 29/09/1999 Dược sĩ 2017 Nhì Hóa sinh KHKT
diem chuan truong hoc vien quan y 2017

Điểm chuẩn trường Học viện Quân Y 2017 đã chính thức được công bố, thí sinh trúng tuyển mau chóng làm thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học 2017.

Lưu ý thí sinh: 

  • Những thí sinh đã biết trúng tuyển trường Học viện Quân Y 2017 mau chóng làm theo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học 2017 để tiến hành nhập học.
  • Những thí sinh không trúng tuyển tất cả các nguyện vọng 1 mau chóng làm theo hướng dẫn xét tuyển đợt 2 2017 để đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường Học viện Quân y nếu trường còn chỉ tiêu hoặc xét tuyển bổ sung vào các trường khác nếu bạn có nguyện vọng.
  • Những thí sinh của các trường khác xem Danh sách điểm chuẩn Đại học 2017 do Kênh tuyển sinh 24h phối hợp với các trường Đại học trên cả nước thực hiện.
  • Những thí sinh của các trường chưa có công bố điểm chuẩn Đại học 2017 theo dõi Dự kiến điểm chuẩn Đại học 2017.

Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn trường Học viện Quân Y 2017 do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.

Theo: moitruongvadothi.vn

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status