Loading...

Đáp án đề thi GDCD mã đề 307 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

Ngày 14/7 hội đồng thi công bố kết quả và thông báo cho thí sinh. Với các bài thi tự luân dựa vào đáp án, thí sinh có thể áng chừng được điểm bài thi của mình. Với các bài thi trắc nghiệm các em có thể chấm chính xác được điểm của mình ngay sau kết thúc môn thi. Dưới đây là đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 307, em nào mã đề này đối chiếu xem mình được bao nhiêu điểm nhé!

ĐỀ THI MÔN GDCD MÃ ĐỀ 307 KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

307 1 - Đáp án đề thi GDCD mã đề 307 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

307 2 - Đáp án đề thi GDCD mã đề 307 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

307 3 - Đáp án đề thi GDCD mã đề 307 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

307 4 - Đáp án đề thi GDCD mã đề 307 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MÃ ĐỀ: 307 ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.C 82.B 83.A 84.B 85.A 86.C 87.D 88.A 89.B 90.B
91.C 92.A 93.A 94.A 95.B 96.C 97.C 98.A 99.D 100.B
101.D 102.B 103.D 104.D 105.C 106.C 107.D 108.B 109.C 110.D
111.B 112.B 113.C 114.D 115.D 116.D 117.B 118.C 119.D 120.C
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status