dậy nấu ăn

Đáp án đề thi GDCD mã đề 309 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

Kỳ thi THPT Quốc Gia là một trong những kỳ thi quan trọng của đời học sinh. Để đảm bảo tính công bằng và khách quan, với các môn thi trắc nghiệm đều có 24 mã đề. Môn GDCD mã đề phân bổ từ 301 đến 324. Dưới đây là đề thi và đáp án môn GDCD mã đề 309, thí sinh và phụ huynh đối chiếu với đáp án bài thi của mình nhé!

ĐỀ THI MÔN GDCD MÃ ĐỀ 309 KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

ĐÁP ÁN MÔN GDCD MÃ ĐỀ 309 KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

MÃ ĐỀ: 309ĐÁP ÁN MÔN GDCD KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.B82.C83.B84.C85.C86.A87.B88.D89.D90.A
91.D92.C93.C94.D95.B96.B97.C98.A99.D100.A
101.D102.A103.B104.C105.D106.A107.C108.A109.D110.C
111.A112.A113.D114.C115.A116.D117.C118.A119.C120.C
Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status