dậy nấu ăn

Đáp án đề thi Sinh mã đề 202 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

Môn Sinh học là môn thi cuối cùng trong tổ hợp ba bài thi khoa học tự nhiên, là môn thi với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 50 phút. Là môn thi cuối cùng lên tất cả thí sinh đều được mang đề thi ra khỏi khu vực thi. Dưới đây là đề thi và đáp án chính xác nhất môn Sinh học mã đề 202. Thí sinh và phụ huynh cùng tham khảo và đối chiếu nhé.

202 - Đáp án đề thi Sinh mã đề 202 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

Đáp Án Mã đề Thi 202 Môn Sinh Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

ĐỀ THI MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 202 KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

202 T1 - Đáp án đề thi Sinh mã đề 202 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

202 T2 - Đáp án đề thi Sinh mã đề 202 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

202 T3 - Đáp án đề thi Sinh mã đề 202 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

202 t4 - Đáp án đề thi Sinh mã đề 202 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

202 t5 - Đáp án đề thi Sinh mã đề 202 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 202 KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

MÃ ĐỀ 202ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.D82.A83.B84.C85.A86.B87.B88.B89.C90.

B

91.C92.B93.D94.A95.B96.A97.A98.B99.D100.

C

101.D102.B103.C104.A105.C106.A107.C108.D109.C110.

D

111.B112.A113.D114.C115.D116.A117.D118.C119.A120.

D

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status