dậy nấu ăn

Đáp án đề thi Sinh mã đề 214 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

Đề đảm bảo tính trung thực, khách quan và công bằng cho các sỹ tử trong kỳ thi THPT Quốc Gia, với các môn thi trắc nghiệm mỗi môn thi đều có 24 mã đề khác nhau. Dưới đây là đề thi và đáp án môn Sinh học mã đề 214 chính xác nhất. Thí sinh và phụ huynh cùng đối chiếu với kết quả của mình nhé!

214 - Đáp án đề thi Sinh mã đề 214 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

Đáp Án Mã đề Thi 214 Môn Sinh Học Kỳ Thi THPT Quốc Gia 2019

ĐỀ THI MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 214 KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

MD214 T1 - Đáp án đề thi Sinh mã đề 214 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MD214 T2 - Đáp án đề thi Sinh mã đề 214 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MD214 T3 - Đáp án đề thi Sinh mã đề 214 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MD214 T4 - Đáp án đề thi Sinh mã đề 214 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

MD214 T5 - Đáp án đề thi Sinh mã đề 214 Kỳ thi THPTQG năm 2019 chính xác nhất

ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC MÃ ĐỀ 214 KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019

MÃ ĐỀ 214ĐÁP ÁN MÔN SINH KỲ THI THPT QUỐC GIA 2019
81.C82.D83.B84.C85.A86.D87.A88.A89.B90.

C

91.C92.D93.D94.A95.B96.A97.B98.B99.A100.

D

101.D102.A103.B104.D105.A106.B107.A108.A109.D110.

B

111.B112.A113.D114.A115.D116.D117.B118.A119.A120.

D

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status