Loading...
dậy nấu ăn

Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Đề thi và đáp án tổ hợp môn khoa học tự nhiên THPT quốc gia 2017 cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Với đề thi và đáp án từng môn thành phần Vật lý, sinh học và hóa học cụ thể chi tiết

Sáng nay ngày 23/6/2017 hơn 330.000 thí sinh trên cả nước bước vào bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên THPT quốc gia 2017. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên bao gồm ba môn thi thành phần là vật lý, hóa hoc và sinh học. Tổng thời gian làm bài của tổ hợp là 150 phút trong đó thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút

Sau khi buổi thi sáng nay chính thức kết thúc thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố chính thức đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên với ba môn thi và từng mã đề như sau

Đề thi môn vật lý tổ hợp  khoa học tự nhiên THPT quốc gia 2017

de thi mon vat ly to hop khoa hoc tu nhien - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Để thi môn vật lý mã đề 202 trang 1

de thi mon vat ly to hop khoa hoc tu nhien 2017 2 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Để thi môn vật lý mã đề 202 trang 2

de thi mon vat ly to hop khoa hoc tu nhien 2017 3 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Để thi môn vật lý mã đề 202 trang 3

de thi mon vat ly to hop khoa hoc tu nhien 2017 4 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Để thi môn vật lý mã đề 202 trang 4

Đáp án môn thi vật lý THPT quốc gia 2017 mã đề 202

Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án
Câu 1 D Câu 11 B Câu 21 A Câu 31 B
Câu 2 B Câu 12 D Câu 22 c Câu 32 c
Câu 3 B Câu 13 B Câu 23 c Câu 33 c
Câu 4 c Câu 14 B Câu 24 D Câu 34 D
Câu 5 D Câu 15 D Câu 25 c Câu 35 A
Câu 6 A Câu 16 A Câu 26 A Câu 36 B
Câu 7 A Câu 17 D Câu 27 A Câu 37 B
Câu 8 B Câu 18 D Câu 28 c Câu 38 D
Câu 9 c Câu 19 A Câu 29 D Câu 39 A
Câu 10 c Câu 20 A Câu 30 c Cáu 40 A

Đề thi môn hóa THPT quốc gia 2017 mã đề 220

de thi mon hoa hoc to hop khoa hoc tu nhien 2017 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn hóa học mã đề 220 trang 1

de thi mon hoa hoc to hop khoa hoc tu nhien 2017 2 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn hóa học mã đề 220 trang 2

de thi mon hoa hoc to hop khoa hoc tu nhien 2017 3 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn hóa học mã đề 220 trang 3

de thi mon hoa hoc to hop khoa hoc tu nhien 2017 4 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn hóa học mã đề 220 trang 4

Đáp án môn hóa THPT quốc gia 2017 mã đề 220

Câu hòi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án
Câu 41 B Câu 51 B Câu 61 D Câu 71 A
Câu 42 D Câu 52 D Câu 62 c Câu 72 c
Câu 43 B Câu 53 c Câu 63 A Câu 73 A
Câu 44 A Câu 54 A Câu 64 B Câu 74 B
Câu 45 c Câu 55 A Câu 65 A Câu 75 c
Câu 46 A Câu 56 B Câu 66 c Câu 76 B
Câu 47 D Câu 57 B Câu 67 A Câu 77 c
Câu 48 A Câu 58 A Câu 68 B Câu 78 c
Câu 49 c Câu 59 A Câu 69 B Câu 79 c
Câu 50 c Câu 60 B Cáu 70 c Câu 80 B

Đề thi môn sinh học THPT quốc gia 2017 mã đề 215

de thi mon sinh to hop khoa hoc tu nhien 2017 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn sinh học THPT 2017 mã đề 215

de thi mon sinh to hop khoa hoc tu nhien 2017 2 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn sinh học THPT quốc gia 2017 mã đề 215 trang 2

de thi mon sinh to hop khoa hoc tu nhien 2017 3 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn sinh học THPT quốc gia 2017 mã đề 215 trang 3

de thi mon sinh to hop khoa hoc tu nhien 2017 4 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn sinh học THPT quốc gia 2017 mã đề 215 trang 4

de thi mon sinh to hop khoa hoc tu nhien 2017 5 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn sinh học THPT quốc gia 2017 mã đề 215 trang 5

de thi mon sinh to hop khoa hoc tu nhien 2017 6 - Đề Thi Và Đáp Án Tổ Hợp Môn Khoa Học Tự Nhiên THPT Quốc Gia 2017

Đề thi môn sinh học THPT quốc gia 2017 mã đề 215 trang 5

Đáp án môn sinh học THPT quốc gia 2017 mã đề 215

Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án Câu hỏi Đáp án
Câu 81 C Câu 91 A Câu 101 A Câu 111 D
Câu 82 c Câu 92 B Câu 102 c Câu 112 B
Câu 83 A Câu 93 D Cáu 103 B Câu 113 D
Câu 84 c Câu 94 B Cáu 104 D Câu 114 A
Câu 85 A Câu 95 B Câu 105 A Câu 115 A
Cầu 86 D Câu 96 D Cáu 106 B Câu 116 A
Câu 87 c Câu 97 B Câu 107 D Câu 117 D
Câu 88 A Câu 98 B Cáu 108 B Câu 118 A
Câu 89 D Câu 99 A Câu 109 A Câu 119 B
Câu 90 D Cáu 100 D Câu 110 B Câu 120 D

Đây là năm đầu tiên áp dụng hình thức thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên như này nên thí sinh cũng như thầy cô giáo và phụ huynh đều lo lắng nhưng cũng có phần mong chờ. Nhưng nhìn chung đề thi buổi sáng nay được đánh giá cao.

Với môn vật lý được nhiều người đánh giá có tính thực tiễn cao  và khá hay sát với đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra trước đó.Và để phân loại thí sinh trong để vật lý cũng đã có những câu mang tính ứng dụng thực tiễn cao thí sinh cần phải xử lý lonh họa phải vận dụng cả những kiến thực đời thực lẫn kiến thức của các năm học trước để xử lý và đưa ra đáp án chính xác.

Còn đối với môn Hóa thì hầu hết các câu hỏi đều thuộc các dạng câu hỏi quen thuộc chỉ cần các em ôn tập và chịu khó làm nhiều dạng bài thì lấy được điểm 6 điểm 7 không phải là quá khó khăn. Chỉ có những câu về sau để phân loại thí sinh thì được đánh giá là khá khó nhưng điều này mới cho thấy được sự phân loại thí sinh

Nếu như hai đề lý và hóa có 4 trang thì đề thi môn sinh học lên đến tận 6 trang và được đánh giá là quá dài khiến cho nhiều học sinh khi thi xong hai môn đầu đã đuối không còn có đủ thời gian để đọc và phân tích được hết đề. Và đề thi sinh năm nay cũng có tính phân loại cao với những câu lý thuyết căn bản và những câu tính toán dễ sẽ giúp cho thí sinh lấy được 6 đến 7 điểu nhưng nếu để giành được điểm cao hơn thì đầu óc cần có sư logic hơn một chút.

Nhìn chung với đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên này được đánh giá cao các câu hỏi được đưa ra ở mức độ nhớ và nhận biết khá tốt và cũng phân loại được thí sinh theo từng mức đúng được với tiêu chí ban đầu đưa ra. Chiều nay các em sẽ bước vào thi môn tiếng anh với hình thức trắc nghiệm kính mời bạn đọc tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng các em trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.

>> Xem thêm: Đề thi và đáp án các mã đề môn tiếng anh THPT 2017

 

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status