Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Miền Đông Năm 2023 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Miền Đông 2023 Chính Thức

Trường đại học Công nghệ miền Đông với mã trường là (DMD) thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2023 mới nhất. Thí sinh theo dõi bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết

Thông báo Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Miền Đông

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Miền Đông Xét Theo Điểm Thi THPT 2023

THÔNG TIN CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN

Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Luật

Mã ngành: 7380107

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: CN: Luật kinh tế; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Dược học

Mã ngành: 7720201

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 630

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Thú y

Mã ngành: 7640101

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: CN: bác sỹ thú y; Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Luật

Mã ngành: 7380107

Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Tổ hợp môn: A01, D01, D14, D15, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Dược học

Mã ngành: 7720201

Tổ hợp môn: A00, B00, D07, C08, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Thú y

Mã ngành: 7640101

Tổ hợp môn: A00, B00, D07, C08, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: CN: Bác sĩ thú y; Xét học bạ

Tên ngành: Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 570

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Kế toán

Mã ngành: 7340301

Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Kế toán

Mã ngành: 7340301

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Tổ hợp môn: A01, D01, C00, D15, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Công nghệ tài chính

Mã ngành: 7340205

Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C01, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Digital Marketing

Mã ngành: 7340114

Tổ hợp môn: A00, A01, D01, C00, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Tổ hợp môn: A00, B00, D07, C08, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Tổ hợp môn: A01, D01, C00, D15, XDHB

Điểm chuẩn: 18

Ghi chú: Xét học bạ

Tên ngành: Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 570

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Công nghệ tài chính

Mã ngành: 7340205

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 570

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Tên ngành: Digital Marketing

Mã ngành: 7340114

Tổ hợp môn: DGNL

Điểm chuẩn: 530

Ghi chú: Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TPHCM

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Miền Đông Xét Theo Điểm Thi THPT 2022

Điêm chuẩn đại học Công nghệ miền Đông chính xác nhất và mới nhất cập nhật đã chính thức công bố. Điểm chuẩn của trường thấp nhất từ 15 điểm. Các bạn thí sinh tra cứu ngay điểm chuẩn của từng ngành năm 2023 ngay tại đây:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Thú y

Mã ngành: 7640101

Điểm trúng tuyển TN THPT: 15

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 600

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm trúng tuyển TN THPT: 21

Điểm trúng tuyển ĐGNL: 650

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Miền Đông Xét Theo Học Bạ THPT 2022

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Điểm trúng tuyển học bạ:

Quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Thú y

Mã ngành: 7640101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Logistics và quản lí chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Đông phương học

Mã ngành: 7310608

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Lời kết: Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn Đại Học Công Nghệ Miền Đông 2022 do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.