Điểm chuẩn Đại học Kiến Trúc TP.HCM 2023 chính thức

Điểm chuẩn Đại học Kiến Trúc TP.HCM 2023 chính thức

Đại Học Kiến Trúc TP.HCM Thông báo điểm chuẩn hệ đại học chính quy cho các ngành nghề tuyển sinh năm 2023 với các khối ngành đào tạo về kiến trúc như sau:

Thông Báo Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc TP.HCM 2023

Tại TP. Hồ Chí Minh

THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH

Tên ngành xét tuyển: Kiến trúc

Mã ngành xét tuyển: 7580101

Điểm chuẩn: 24.64

Tên ngành xét tuyển: Kiến trúc (CLC)

Mã ngành xét tuyển: 7580101CLC

Điểm chuẩn: 24.18

Tên ngành xét tuyển: Thiết kế nội thất

Mã ngành xét tuyển: 7580108

Điểm chuẩn: 24.61

Tên ngành xét tuyển: Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành xét tuyển: 7580105

Điểm chuẩn: 23.54

Tên ngành xét tuyển: Quy hoạch vùng và đô thị (CLC)

Mã ngành xét tuyển: 7580105CLC

Điểm chuẩn: 22.37

Tên ngành xét tuyển: Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành xét tuyển: 7580102

Điểm chuẩn: 23.95

Tên ngành xét tuyển: Thiết kế đô thị (CT tiên tiến)

Mã ngành xét tuyển: 7580199

Điểm chuẩn: 20.96

Tên ngành xét tuyển: Thiết kế công nghiệp

Mã ngành xét tuyển: 7210402

Điểm chuẩn: 24.57

Tên ngành xét tuyển: Thiết kế đồ họa

Mã ngành xét tuyển: 7210403

Điểm chuẩn: 25.69

Tên ngành xét tuyển: Thiết kế thời trang

Mã ngành xét tuyển: 7210404

Điểm chuẩn: 24.7

Tên ngành xét tuyển: Mỹ thuật đô thị

Mã ngành xét tuyển: 7210110

Điểm chuẩn: 23.45

Tên ngành xét tuyển: Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành xét tuyển: 7580201

Điểm chuẩn: 20.95

Tên ngành xét tuyển: Kỹ thuật xây dựng (CLC)

Mã ngành xét tuyển: 7580201CLC

Điểm chuẩn: 21.1

Tên ngành xét tuyển: Quản lý xây dựng

Mã ngành xét tuyển: 7580302

Điểm chuẩn: 21.2

Tên ngành xét tuyển: Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành xét tuyển: 7580210

Điểm chuẩn: 15

Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Cần thơ

THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH

Tên ngành xét tuyển: Kiến trúc (CT)

Mã ngành xét tuyển: 7580101CT

Điểm chuẩn: 22.19

Tên ngành xét tuyển: Thiết kế nội thất (CT)

Mã ngành xét tuyển: 7580108CT

Điểm chuẩn: 18.73

Tên ngành xét tuyển: Kỹ thuật xây dựng (CT)

Mã ngành xét tuyển: 7580201CT

Điểm chuẩn: 15

Tại Trung tâm đào tạo cơ sở Đà Lạt

THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH

Tên ngành xét tuyển: Kiến trúc (DL)

Mã ngành xét tuyển: 7580101DL

Điểm chuẩn: 21.94

Tên ngành xét tuyển: Kỹ thuật xây dựng (DL)

Mã ngành xét tuyển: 7580201DL

Điểm chuẩn: 15

Điểm Chuẩn Đại Học Kiến Trúc TP.HCM 2022

Điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc TP.HCM năm 2023 đã được công bố. Sau đây chi tiết về điểm chuẩn tương ứng với từng ngành. 

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 19.85

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201CLC

Điểm chuẩn: 21.10

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

Mã ngành: 7580210

Điểm chuẩn: 15.50

Quản lý xây dựng

Mã ngành: 7580302

Điểm chuẩn: 20.50

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 24,40

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101CT

Điểm chuẩn: 18.27

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành: 7580105

Điểm chuẩn: 22.28

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành: 7580105CLC

Điểm chuẩn: 21.55

Kiến trúc cảnh quan

Mã ngành: 7580102

Điểm chuẩn: 23.05

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108

Điểm chuẩn: 24.59

Mỹ thuật đô thị

Mã ngành: 7210110

Điểm chuẩn: 22.70

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành: 7210402

Điểm chuẩn: 24.51

Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 7210403

Điểm chuẩn: 25.17

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Điểm chuẩn: 24.22

Thiết kế đô thị (CTTT)

Mã ngành: 7580199

Điểm chuẩn: 15

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201CT

Điểm chuẩn: 15.50

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101CT

Điểm chuẩn: 18.25

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108CT

Điểm chuẩn: 17

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201DL

Điểm chuẩn: 15.50

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101DL

Điểm chuẩn: 18.85

Lời kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại Học Kiến Trúc TP.HCM mới và chi tiết nhất do Kenhtuyensinh24h thực hiện.

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.