Điểm chuẩn Đại Học Nam Cần Thơ 2023 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại Học Nam Cần Thơ 2023 Chính Thức

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Nam Cần Thơ chính thức công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường. Năm 2023, trường tuyển sinh 36 ngành nghề. Chi tiết mức điểm chuẩn từng ngành thí sinh và phụ huynh theo dõi tại đây

Thông báo Điểm Chuẩn Đại Học Nam Cần Thơ

Điểm Chuẩn Đại Học Nam Cần Thơ Xét Tuyển Theo Học Bạ THPT Năm 2023

Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Theo Hình Thức Học Bạ THPT Các Ngành Như sau:

STT THÔNG TIN NGÀNH XÉT TUYỂN
1 Ngành Đào Tạo: Quản trị kinh doanh
Mã Ngành: 7340101
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
2 Ngành Đào Tạo: Marketing
Mã Ngành: 7340115
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
3 Ngành Đào Tạo: Y khoa
Mã Ngành: 7720101
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 24.0
4 Ngành Đào Tạo: Tài chính - Ngân hàng
Mã Ngành: 7340201
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
5 Ngành Đào Tạo: Dược học
Mã Ngành: 7720201
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 24.0
6 Ngành Đào Tạo: Quản trị khách sạn
Mã Ngành: 7810201
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
7 Ngành Đào Tạo: Quan hệ công chúng
Mã Ngành: 7320108
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
8 Ngành Đào Tạo: Kỹ thuật xây dựng
Mã Ngành: 7580201
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
9 Ngành Đào Tạo: Kỹ thuật hình ảnh y học
Mã Ngành: 7720602
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 19.5
10 Ngành Đào Tạo: Kỹ thuật xét nghiệm y học
Mã Ngành: 7720601
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 19.5
11 Ngành Đào Tạo: Công nghệ thông tin
Mã Ngành: 7480201
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
12 Ngành Đào Tạo: Quản lý đất đai
Mã Ngành: 7850103
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
13 Ngành Đào Tạo: Công nghệ Kỹ thuật ô tô
Mã Ngành: 7510205
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
14 Ngành Đào Tạo: Công nghệ Kỹ thuật ô tô
Mã Ngành: 7510205
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
15 Ngành Đào Tạo: Công nghệ Kỹ thuật ô tô
Mã Ngành: 7510205
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
16 Ngành Đào Tạo: Kế toán
Mã Ngành: 7340301
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
17 Ngành Đào Tạo: Luật kinh tế
Mã Ngành: 7380107
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
18 Ngành Đào Tạo: Luật
Mã Ngành: 7380101
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
19 Ngành Đào Tạo: Ngôn ngữ Anh
Mã Ngành: 7220201
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
20 Ngành Đào Tạo: Quản lý bệnh viện
Mã Ngành: 7720802
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
21 Ngành Đào Tạo: Quản lý bệnh viện
Mã Ngành: 7720802
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
22 Ngành Đào Tạo: Quản lý bệnh viện
Mã Ngành: 7720802
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
23 Ngành Đào Tạo: Kỹ thuật cơ khí động lực
Mã Ngành: 7520116
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
24 Ngành Đào Tạo: Công nghệ Kỹ thuật hóa học
Mã Ngành: 7510401
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
25 Ngành Đào Tạo: Quản lý tài nguyên và môi trường
Mã Ngành: 7850101
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
26 Ngành Đào Tạo: Kỹ thuật môi trường
Mã Ngành: 7520320
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
27 Ngành Đào Tạo: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Mã Ngành: 7810202
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
28 Ngành Đào Tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã Ngành: 7810103
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
29 Ngành Đào Tạo: Khoa học máy tính
Mã Ngành: 7480101
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
30 Ngành Đào Tạo: Kỹ thuật phần mềm
Mã Ngành: 7480103
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
31 Ngành Đào Tạo: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
Mã Ngành: 7510605
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
32 Ngành Đào Tạo: Quản lý công nghiệp
Mã Ngành: 7510601
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
33 Ngành Đào Tạo: Kỹ thuật y sinh
Mã Ngành: 7520212
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
34 Ngành Đào Tạo: Kinh tế số
Mã Ngành: 7310109
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
35 Ngành Đào Tạo: Truyền thông đa phương tiện
Mã Ngành: 7320104
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
36 Ngành Đào Tạo: Thương mại điện tử
Mã Ngành: 7340122
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0
37 Ngành Đào Tạo: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Mã Ngành: 7480102
Điểm Chuẩn Học Bạ Đợt 1: 18.0

Điểm Chuẩn Đại Học Nam Cần Thơ Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

Điểm chuẩn Đại Học Nam Cần Thơ mới nhất với kết quả chính thức được Ban giám hiệu nhà trường Đại Học Nam Cần Thơ công bố. Các thí sinh tra cứu kết quả điểm chuẩn tương ứng với ngành học của mình ngay tại đây

Ngành Y khoa 

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 22

Ngành Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 21

Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học

Mã ngành: 7720602

Điểm chuẩn: 19

Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 19

Ngành Quản lý bệnh viện

Mã ngành: 7720802

Điểm chuẩn: 16

Ngành Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 18

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 20

Ngành Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm chuẩn: 20

Ngành Khoa học máy tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 19

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 19

Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã ngành: 7520116

Điểm chuẩn: 16

Ngành Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 18

Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7510401

Điểm chuẩn: 16

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 21

Ngành Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm chuẩn: 16

Ngành Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 18

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 19

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 18

Ngành Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 16

Ngành Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 22

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 21

Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 18

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 7810202

Điểm chuẩn: 16

Ngành Bất động sản

Mã ngành: 7340116

Điểm chuẩn: 16

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 16

Ngành Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Điểm chuẩn: 22

Ngành Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 21

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 23

Ngành Quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm chuẩn: 16

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm chuẩn: 17

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm chuẩn: 16

Lời Kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại Học Nam Cần Thơ do ban biên tập kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật mới nhất. 

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.