dậy nấu ăn

Điểm Chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 2020 Chính Thức

Thông Tin Tuyển Sinh – Điểm Chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 2019 chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.

Truong dai hoc the duc the thao da nang - Điểm Chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 2020 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG 2020

Nhà Trường Đang Cập Nhật …..update - Điểm Chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 2020 Chính Thức

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG 2019

Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng chính thức công bố Điểm chuẩn Đại học 2019 hệ Chính Quy cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng 2018

STTMã ngànhTên ngànhĐiểm chuẩnGhi chú
17140206Giáo dục thể chất17Điểm chuẩn học bạ lấy 17 điểm
27140207Huấn luyện thể thao16.5Điểm chuẩn học bạ lấy 19 điểm
37810301Quản lý TDTT14.5Điểm chuẩn học bạ lấy 16.5 điểm

* Điểm chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 2018 tại mỗi khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho từng đối tượng.

– Chênh lệch điểm chuẩn 2018 giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1.0 điểm.

– Chênh lệch điểm chuẩn 2018 giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0.5 điểm.

Cách tính điểm xét tuyển:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, kết hợp thi tuyển môn năng khiếu TDTT do Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức.

Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn Toán và môn Sinh học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển 1 (T00), môn Toán và môn Ngữ văn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển 2 (T02) của kỳ thi THPT quốc gia và điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT, cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành).

Điểm xét tuyển  [M1 + M2 + (M3*2)]*3/4 + ĐƯT. Trong đó:

Tổ hợp 1: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

M1 = Điểm môn Toán của kỳ thi THPT quốc gia

M2 = Điểm môn Sinh họccủa kỳ thi THPT quốc gia

M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT.Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT được tính: M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m).Tổng thang điểm của 3 nội dung thi tuyển môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

Tổ hợp 2:(Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

M1 = Điểm môn Toán của kỳ thi THPT quốc gia

M2 = Điểm môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia

M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT.Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT được tính: M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m). Tổng thang điểm của 3 nội dung thi tuyển môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 bậc học THPT, kết hợp thi tuyển môn năng khiếu TDTT do Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức.

Điểm xét tuyển là Tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Sinh học thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển 1: (T00), môn Toán và môn Ngữ văn (T02) cả năm lớp 12, cộng với điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành).

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: theo từng ngành/nhóm ngành đăng ký xét tuyển

Điểm xét tuyển (ĐXT) = [M1 + M2 + (M3*2)]*3/4 + ĐƯT. Trong đó:

Tổ hợp 1: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

M1 = Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 12

M2 = Điểm trung bình môn Sinh học cả năm lớp 12

M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT.Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT được tính: M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m).Tổng thang điểm của 3 nội dung thi tuyển môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

Tổ hợp 2: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

M1 = Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 12

M2 = Điểm trung bình môn Ngữ văn cả năm lớp 12

M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT. Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT được tính: M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m). Tổng thang điểm của 3 nội dung thi tuyển môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

– Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

dh tdtt - Điểm Chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 2020 Chính Thức

Điểm chuẩn Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Kết: Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 2018 do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.

Biên tập: Trần Lê

Bạn thích bài viết này ?

Bình Luận Của Bạn:

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status