Điểm chuẩn Đại học Văn Hóa Hà Nội Năm 2022 chính thức

Điểm chuẩn Đại học Văn Hóa Hà Nội Năm 2022 chính thức

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội mới nhất đã chính thức được công bố. Các thí sinh theo dõi ngay thông tin về điểm chuẩn của thể của từng ngành tại đây!

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội mới nhất

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa 2021

Điểm chuẩn mới nhất của trường Đại học Văn Hoá mới nhất hiện nay. Ngưỡng điểm chuẩn của trường từ 15. Sau đây là chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành ứng với các chuyên ngành cụ thể:

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn:    Khối C00:

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 35.10

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn:   Khối C00: 27.30

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 26.30

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn:   Khối C00: 26.60

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 25.60

Báo chí

Mã ngành: 7320101

Điểm chuẩn:   Khối C00: 26.60

                         Khối D01, D78, D96, A00, A16: 25.60

Kinh doanh xuất bản phẩm

Mã ngành: 7320402

Điểm chuẩn:   Khối C00: 20.00

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 19.00

Thông tin -Thư viện

Mã ngành: 7320201

Điểm chuẩn:   Khối C00: 20.00

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 19.00

Quản lý thông tin

Mã ngành: 7320205

Điểm chuẩn:   Khối C00: 26.00

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 25.00

Bảo tàng học

Mã ngành: 7320305

Điểm chuẩn:   Khối C00: 17.00

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 16.00

Nghiên cứu văn hóa

Mã ngành: 7229040A

Điểm chuẩn:   Khối C00: 25.10

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 24.10

Văn hóa truyền thông

Mã ngành: 7229040B

Điểm chuẩn:   Khối C00: 26.50

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 25.50

Văn hóa đối ngoại

Mã ngành: 7229040C

Điểm chuẩn:   Khối C00: 26.00

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 25.00

Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS

Mã ngành: 7220112A

Điểm chuẩn:   Khối C00: 16.00

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 15.0

Tổ chức và quản lý du lịch vùng DTTS

Mã ngành: 7220112B

Điểm chuẩn:   Khối C00: 17.00

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 16.00

Quản lý văn hóa

Mã ngành: 7229042 

Điểm chuẩn:   Khối C00:

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16:

Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật

Mã ngành: 7229042A

Điểm chuẩn:   Khối C00: 24.10

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 23.10

Quản lý nhà nước về gia đình

Mã ngành: 7229042B

Điểm chuẩn:   Khối C00: 16.00

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 15.00

Quản lý di sản văn hóa

Mã ngành: 7229042C

Điểm chuẩn:   Khối C00: 23.00

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 22.00

Tổ chức sự kiện văn hóa

Mã ngành: 7229042E

Điểm chuẩn:   Khối C00: 26.30

                          Khối D01, D78, D96, A00, A16: 26.30

Du lịch

Mã ngành: 7810101

Điểm chuẩn:   Khối C00:

                          Khối D01, D78, D96, A00, A16:

Văn hóa du lịch

Mã ngành: 7810101A

Điểm chuẩn:   Khối C00: 26.20

                          Khối D01, D78, D96, A00, A16: 25.20

Lữ hành, hướng dẫn du lịch

Mã ngành: 7810101B

Điểm chuẩn:   Khối C00: 26.70

                          Khối D01, D78, D96, A00, A16: 25.70

Hướng dẫn du lịch Quốc tế

Mã ngành: 7810101C

Điểm chuẩn:   Khối C00:

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16: 32.40

Sáng tác văn học

Mã ngành: 7220110

Điểm chuẩn:   Khối C00:

                           Khối D01, D78, D96, A00, A16:

Kết luận: Trên đây là thông tin danh sách điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội mới nhất do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.