Điểm chuẩn Đại học Văn Hóa Hà Nội Năm 2020 chính thức

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội mới nhất đã chính thức được công bố. Các thí sinh theo dõi ngay thông tin về điểm chuẩn của thể của từng ngành tại đây!

Điểm Chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội mới nhất

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HÓA 2020

Điểm chuẩn mới nhất của trường Đại học Văn Hoá mới nhất hiện nay. Ngưỡng điểm chuẩn của trường từ 15. Sau đây là chi tiết về điểm chuẩn của từng ngành ứng với các chuyên ngành cụ thể:

STT Tên ngành Chuyên ngành Mã ngành Điểm chuẩn
1 Báo chí   7320101 C00: 25.5; D01, D78, D96: 24.5
2 Bảo tàng học   7320305 C00: 16; D01, D78, D96: 15
3 Du lịch Văn hóa du lịch 7810101A C00: 25.5; D01, D78, D96: 24.5
4 Du lịch Lữ hành, hướng dẫn du lịch 7810101B C00: 26.5; D01, D78, D96: 25.5
5 Du lịch Hưỡng dẫn du lịch quốc tế 7810101C D01, D78, D96: 30.25
6 Kinh doanh xuất bản phẩm   7320402 C00: 16; D01, D78, D96: 15
7 Luật   7380101 C00: 26.25; D01, D78, D96: 25.25
8 Quản lý thông tin   7320205 C00: 24.5; D01, D78, D96: 23.5
9 Quản lý văn hóa Tổ chức sự kiện văn hóa 7229042E C00, D01, D78, D96: 24.75
10 Quản lý văn hóa Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật 7229042B C00: 16; D01, D78, D96: 15
11 Quản lý văn hóa Chính sách văn hóa và quản lý nghệ thuật 7229042A C00: 20.75; D01, D78, D96: 19.75
12 Quản lý văn hóa Quản lý di sản văn hóa 7229042C C00: 21; D01, D78, D96: 20
13
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  7810103 C00: 21; D01, D78, D96: 26.5
14 Thông tin Thư viện   7320201 C00: 18; D01, D78, D96: 17
15 Văn hóa các DTTS Việt Nam Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS 7220112A C00: 17; D01, D78, D96: 15
16 Văn hóa các DTTS Việt Nam Tổ chức và quản lý văn hóa vùng DTTS 7220112B C00: 20.25; D01, D78, D96: 19.25
17 Văn hóa học Nghiên cứu văn hóa 7229040A C00: 23; D01, D78, D96: 22
18 Văn hóa học Văn hóa đối ngoại 7229040C C00: 24; D01, D78, D96: 23
19 Văn hóa học Văn hóa truyền thông 7229040B C00: 25.25; D01, D78, D96: 24.25

Điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội 2020 tại mỗi khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho từng đối tượng.

- Chênh lệch điểm chuẩn 2020 của trường ĐH Văn Hoá giữa các nhóm đối tượng ưu tiên là 1.0 điểm

- Chênh lệch điểm chuẩn 2020 của trường ĐH Văn Hoá cho các khu vực ưu tiên kế tiếp nhau là 0.5 điểm.

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HÓA 2019

Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội chính thức công bố Điểm chuẩn Đại học 2019 hệ Chính Quy cụ thể như sau:

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI 2019 - CHUẨN 100%

Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00 26
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D01 23
  Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành D78 23
7810101A Du lịch - Văn hoá du lịch C00 24.3
  Du lịch - Văn hoá du lịch D01 21.3
  Du lịch - Văn hoá du lịch D78 21.3
7810101B Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch C00 24.85
  Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D01 21.85
  Du lịch - Lữ hành, Hướng dẫn du lịch D78 21.85
7810101C Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế D01 21.25
  Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế D78 21.25
  Du lịch - Hướng dẫn du lịch quốc tế D96 21.25
7380101 Luật C00 23.5
  Luật D01 22.5
  Luật D96 22.5
7320101 Báo chí C00 22.25
  Báo chí D01 21.25
  Báo chí D78 21.25
7220201 Ngôn ngữ Anh D01 29.25
  Ngôn ngữ Anh D78 29.25
  Ngôn ngữ Anh D96 29.25
7229040A Văn hoá học - Nghiên cứu văn hoá C00 19.75
  Văn hoá học - Nghiên cứu văn hoá D01 18.75

Kết luận: Trên đây là thông tin danh sách điểm chuẩn Đại Học Văn Hóa Hà Nội mới nhất do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.