Điểm Chuẩn Đại Học Du Lịch Đại Học Huế Năm 2023 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại Học Du Lịch Đại Học Huế 2023 Chính Thức

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại Học Du Lịch - Đại Học Huế chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Du Lịch - Đại học Huế năm 2023 cho tất cả các ngành. Theo đó, mức điểm dao động từ 16 đến 22 điểm.

Thông báo Điểm Chuẩn Khoa Du Lịch Đại Học Huế 

Điểm Chuẩn Khoa Du Lịch - Đại Học Huế Xét Tuyển Theo Điểm Thi THPT Năm 2023

THÔNG TIN XÉT TUYỂN

Tên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D10

Điểm chuẩn: 16.00

Tên ngành: Du lịch

Mã ngành: 7810101

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D10

Điểm chuẩn: 16.00

Tên ngành: Du lịch điện tử

Mã ngành: 7810102

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01,D01, D10

Điểm chuẩn: 15.50

Tên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D10

Điểm chuẩn: 16.00

Tên ngành: Quản trị du lịch và khách sạn

Mã ngành: 7810104

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D10

Điểm chuẩn: 21.00

Tên ngành: Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D10

Điểm chuẩn: 16.00

Tên ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 7810202

Tổ hợp xét tuyển: A00, C00, D01, D10

Điểm chuẩn: 16.00

Điểm Chuẩn Khoa Du Lịch - Đại Học Huế Xét Tuyển Theo Học Bạ THPT Năm 2023

Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Theo Hình Thức Học Bạ THPT Các Ngành Như sau:

THÔNG TIN XÉT TUYỂN
Ngành học: Quản trị kinh doanh
Mã Ngành: 7340101
Tổ hợp môn xét tuyển: A00, C00, D01, D10
Điểm trúng sơ tuyển ( thang điểm 30):
Xét theo học bạ: 21.00
Xét theo điểm thi ĐGNL:
Ngành học: Du lịch
Mã Ngành: 7810101
Tổ hợp môn xét tuyển: A00, C00, D01, D10
Điểm trúng sơ tuyển ( thang điểm 30):
Xét theo học bạ: 20.00
Xét theo điểm thi ĐGNL:
Ngành học: Du lịch điện tử
Mã Ngành: 7810102
Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01, D10
Điểm trúng sơ tuyển ( thang điểm 30):
Xét theo học bạ: 18.00
Xét theo điểm thi ĐGNL:
Ngành học: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã Ngành: 7810103
Tổ hợp môn xét tuyển: A00, C00, D01, D10
Điểm trúng sơ tuyển ( thang điểm 30):
Xét theo học bạ: 20.00
Xét theo điểm thi ĐGNL:
Ngành học: Quản trị du lịch và khách sạn
Mã Ngành: 7810104
Tổ hợp môn xét tuyển: A00, C00, D01, D10
Điểm trúng sơ tuyển ( thang điểm 30):
Xét theo học bạ: 25.00
Xét theo điểm thi ĐGNL:
Ngành học: Quản trị khách sạn
Mã Ngành: 78101201
Tổ hợp môn xét tuyển: A00, C00, D01, D10
Điểm trúng sơ tuyển ( thang điểm 30):
Xét theo học bạ: 20.00
Xét theo điểm thi ĐGNL:
Ngành học: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
Mã Ngành: 7810202
Tổ hợp môn xét tuyển: A00, C00, D01, D10
Điểm trúng sơ tuyển ( thang điểm 30):
Xét theo học bạ: 19.00
Xét theo điểm thi ĐGNL:

Điểm Chuẩn Đại Học Du Lịch - Đại Học Huế Xét Theo Kết Quả Thi THPT 2022

Thông Tin Tuyển Sinh - Điểm Chuẩn Đại học Du Lịch Đại Học Huế chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi. 

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 17

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 17

Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 17

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 7810202

Điểm chuẩn: 17

Ngành Du lịch

Mã ngành: 7810101

Điểm chuẩn: 17

Ngành Du lịch điện tử

Mã ngành: 7810102

Điểm chuẩn: 16

Ngành Quản trị du lịch và khách sạn

Mã ngành: 7810104

Điểm chuẩn: 22

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Du Lịch - ĐH Huế 2022

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Tổ hợp xét: A00, C00, D01, D10

Điểm trúng tuyển học bạ: 21.50

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Tổ hợp xét: A00, C00, D01, D10

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Ngành Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Tổ hợp xét: A00, C00, D01, D10

Điểm trúng tuyển học bạ: 21.50

Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Mã ngành: 7810202

Tổ hợp xét: A00, C00, D01, D10

Điểm trúng tuyển học bạ: 20.50

Ngành Du lịch

Mã ngành: 7810101

Tổ hợp xét:  A00, C00, D01, D10

Điểm trúng tuyển học bạ: 21.50

Ngành Du lịch điện tử

Mã ngành: 7810102

Tổ hợp xét: A00, A01, D01, D10

Điểm trúng tuyển học bạ: 19.50

Ngành Quản trị du lịch và khách sạn

Mã ngành: 7810104

Tổ hợp xét:  A00, C00, D01, D10

Điểm trúng tuyển học bạ: 26

Kết luận: Với thông tin điểm chuẩn trường Đại học Du lịch - Đại Học Huế trên đây các bạn thí sinh có thể cập nhật ngay tại đây. Mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường dao động từ 16 đến 22 điểm. Ngành có mức điểm chuẩn cao nhất là ngành Quản trị du lịch và khách sạn. Ngành Du lịch điện tử là ngành có mức điểm chuẩn thấp nhất.

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.