Quay lại

Điểm chuẩn khu vực miền Trung

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng

Đăng ngày 01-09-2020

Năm nay, trường Đại Học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh sinh viên vào 17 ngành học với số lượng chỉ tiêu là 2920. Năm nay mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường cao nhất là 21.25 điểm  và thấp nhất là 17.5 điểm.