Quay lại

Điểm chuẩn khu vực miền Trung

Điểm chuẩn đại học và các trường học viện khu vực miền trung với các thông báo điểm chuẩn chính xác nhất, mới nhất, cập nhật một cách chi tiết ngay tại đây.

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng

Năm nay, trường Đại Học Kinh Tế - Đại học... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Quang Trung 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG CHÍNH THỨC được... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Phan Thiết 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CHÍNH THỨC được... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT CHÍNH THỨC... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Phú Xuân 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHÚ XUÂN CHÍNH THỨC... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Đông Á 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á CHÍNH THỨC được... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Vinh 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH CHÍNH THỨC được... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung 2020 Chính Thức

Thông Tin Tuyển Sinh - Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Kế Toán 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN CHÍNH THỨC... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Quảng Nam 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM CHÍNH THỨC được... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Phạm Văn Đồng 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG CHÍNH THỨC... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Khoa Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Đà Nẵng 2020

ĐIỂM CHUẨN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Khoa Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN KHOA CÔNG CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Khoa Y Dược Đại Học Đà Nẵng 2020 Chính Thức

Thông Tin Tuyển Sinh - Điểm Chuẩn Khoa Y Dược Đại... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Kon Tum 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN PHÂN HIỆU ĐÀ NẴNG KONTUM CHÍNH THỨC được... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐÀ NẴNG CHÍNH THỨC... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG CHÍNH THỨC... Xem tiếp

Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng 2020 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG CHÍNH THỨC... Xem tiếp