Điểm Chuẩn Trường Đại Học Cần Thơ 2020 Chính Thức

Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ hệ Đại học chính quy đã chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.

Thông báo Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2020

Nhà Trường Đang Cập Nhật .....

Lưu ý thí sinh: 

  • Dựa theo Điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ những thí sinh đã biết trúng tuyển mau chóng làm theo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học để tiến hành nhập học.
  • Những thí sinh không trúng tuyển tất cả các nguyện vọng 1 mau chóng làm theo hướng dẫn xét tuyển đợt 2 để đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường Đại học Cần Thơ
  • Những thí sinh của các trường khác xem Danh sách điểm chuẩn Đại học do Kênh tuyển sinh 24h phối hợp với các trường Đại học trên cả nước thực hiện.
  • Những thí sinh của các trường chưa có công bố điểm chuẩn Đại học theo dõi Dự kiến điểm chuẩn Đại học

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2019

Điểm chuẩn Đại học Cần Thơ Tại mỗi khu vực đều xác định điểm trúng tuyển cho từng đối tượng.

Tên ngành Điểm chuẩn
Giáo dục Tiểu học 21.25
Giáo dục Công dân 22.5
Giáo dục Thể chất 18.25
Sư phạm Toán học 22.5
Sư phạm Tin học 18.25
Sư phạm Vật lý 21.75
Sư phạm Hóa học 22.25
Sư phạm Sinh học 20.75
Sư phạm Ngữ văn 22.5
Sư phạm Lịch sử 22.75
Sư phạm Địa lý 22.5
Sư phạm tiếng Anh 23.5
Sư phạm tiếng Pháp 18.5
Ngôn ngữ Anh 22.25
Ngôn ngữ Pháp 17
Triết học 19.25
Văn học 19.75
Kinh tế 20.75
Chính trị học 21.25
Xã hội học 21.25
Việt Nam học 22.25
Thông tin - thư viện 16.5
Quản trị kinh doanh 22
Marketing 21.5
Kinh doanh quốc tế 22.25
Kinh doanh thương mại 21
Tài chính - Ngân hàng 21
Kế toán 21.25
Kiểm toán 20.25
Luật 21.75
Sinh học 14
Công nghệ sinh học 17
Sinh học ứng dụng 14
Hóa học 15.25
Khoa học môi trường 14
Toán ứng dụng 14
Khoa học máy tính 16
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 15
Kỹ thuật phần mềm 17.5
Hệ thống thông tin 15
Kỹ thuật máy tính 15
Công nghệ thông tin 19.75
Công nghệ kỹ thuật hóa học 15
Quản lý công nghiệp 18
Kỹ thuật cơ khí 18.75
Kỹ thuật cơ điện tử 16.25
Kỹ thuật điện 16
Kỹ thuật điện tử - viễn thông 15
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa 16
Kỹ thuật vật liệu 14
Kỹ thuật môi trường 14
Vật lý kỹ thuật 14
Công nghệ thực phẩm 19.5
Công nghệ sau thu hoạch 14
Công nghệ chế biến thủy sản 16
Kỹ thuật xây dựng 16
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 14
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 14
Kỹ thuật tài nguyên nước 14
Khoa học đất 14
Chăn nuôi 14
Nông học 15
Khoa học cây trồng 14
Bảo vệ thực vật 15
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 14
Kinh tế nông nghiệp 17.5
Phát triển nông thôn 14
Nuôi trồng thủy sản 15
Bệnh học thủy sản 14
Quản lý thủy sản 14
Thú y 19.5
Hóa dược 21
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 21
Quản lý tài nguyên và môi trường 15
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 17.25
Quản lý đất đai 15
Công nghệ sinh học (CTTT) 16
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) 15
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) 19.75
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) 19.25
Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) 15
Công nghệ thông tin (CTCLC) 17
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) 15
Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) 15
Kỹ thuật điện (CTCLC) 15
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) 15
Ngôn ngữ Anh 19.5
Việt Nam học 19.75
Quản trị kinh doanh 18.5
Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính 19.25
Công nghệ thông tin 14
Kỹ thuật xây dựng 14
Nông học 14
Kinh doanh nông nghiệp 14
Kinh tế nông nghiệp 14
Nuôi trồng thủy sản 14

Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ.