Điểm Chuẩn Đại Học CNTT Và Truyền Thông Thái Nguyên 2023

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông 2023

Trường đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên chuyên đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, công nghệ truyền thông cho cả nước công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển của các ngành nghề và chương trình đào tạo đa dạng. Dưới đây là bài viết chi tiết

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông- Đại Học Thái Nguyên xét tuyển hệ Đại học chính quy chính thức công bố điểm chuẩn như sau

Thông báo Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông- ĐH Thái Nguyên

Điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông- ĐH Thái Nguyên 2023 chính thức

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên 2023

THÔNG TIN CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành/Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin quốc tế
Mã xét tuyển: 7480201_QT
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16,5
Học bạ: 19,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin chất lượng cao
Mã xét tuyển: 7480201.CLC
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16,5
Học bạ: 20,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Kỹ thuật phần mềm liên kết quốc tế - KNU
Mã xét tuyển: 7480103 KNU
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 19,5
Học bạ: 20,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin
Mã xét tuyển: 7480201
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16
Học bạ: 18,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Kỹ thuật phần mềm
Mã xét tuyển: 7480103
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16
Học bạ: 19,5

Ngành/Chương trình đào tạo: An toàn thông tin
Mã xét tuyển: 7480202
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 18
Học bạ: 21

Ngành/Chương trình đào tạo: Hệ thống thông tin
Mã xét tuyển: 7480104
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16,5
Học bạ: 21,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu
Mã xét tuyển: 7480102
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16,5
Học bạ: 20,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Khoa học máy tính
Mã xét tuyển: 7480101
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16,5
Học bạ: 18,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Kỹ thuật điện, điện tử
Mã xét tuyển: 7510301
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16
Học bạ: 18,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Tự động hóa
Mã xét tuyển: 7510303
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16
Học bạ: 18,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Cơ điện tử
Mã xét tuyển: 7520119
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16
Học bạ: 18,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật máy tính
Mã xét tuyển: 7480108
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16,5
Học bạ: 19

Ngành/Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông
Mã xét tuyển: 7510302
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 17
Học bạ: 20

Ngành/Chương trình đào tạo: Kỹ thuật hình ảnh y học
Mã xét tuyển: 7520212
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16,5
Học bạ: 20,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Công nghệ ôtô
Mã xét tuyển: 7510212
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16
Học bạ: 18

Ngành/Chương trình đào tạo: Quản trị kinh doanh số
Mã xét tuyển: 7310109
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 17,5
Học bạ: 18,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Thương mại điện tử
Mã xét tuyển: 7340122
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 17
Học bạ: 18,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Marketing số
Mã xét tuyển: 7340122.TD
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16
Học bạ: 18,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Tin học kinh tế
Mã xét tuyển: 7340405
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 18,5
Học bạ: 20

Ngành/Chương trình đào tạo: Quản trị văn phòng
Mã xét tuyển: 7340406
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16
Học bạ: 19

Ngành/Chương trình đào tạo: Thiết kế đồ họa
Mã xét tuyển: 7210403
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16,5
Học bạ: 18

Ngành/Chương trình đào tạo: Truyền thông đa phương tiện
Mã xét tuyển: 7320104
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 16
Học bạ: 18,5

Ngành/Chương trình đào tạo: Công nghệ truyền thông
Mã xét tuyển: 7320106
Điểm trúng tuyển
Điểm thi: 17
Học bạ: 18,5

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Thái Nguyên 2022

1. Chương trình đại trà

Nhóm ngành công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 17.00

An toàn thông tin

Mã ngành: 7480201_A

Điểm chuẩn: 17.00

Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn

Mã ngành: 7480101_T

Điểm chuẩn: 18.00

Mạng máy tính và truyền thông

Mã ngành: 7480201_M

Điểm chuẩn: 17.00

Hệ thống thông tin

Mã ngành: 7480201_H

Điểm chuẩn: 17.00

Khoa học máy tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 18.00

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm chuẩn: 18.00

Nhóm ngành công nghệ - kỹ thuật

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 16.00

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510303

Điểm chuẩn: 18.00

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7510302

Điểm chuẩn: 16.00

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480108

Điểm chuẩn: 16.00

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành: 7520212

Điểm chuẩn: 17.00

Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và robot

Mã ngành: 7520119

Điểm chuẩn: 16.00

Công nghệ ôtô và giao thông thông minh

Mã ngành: 7510212

Điểm chuẩn: 16.00

 Nhóm ngành Kinh tế - quản trị

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 17.00

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 16.00

Marketing số

Mã ngành: 7340122_TD

Điểm chuẩn: 16.00

Kinh tế số

Mã ngành: 7310112

Điểm chuẩn: 16.00

Quản trị văn phòng

Mã ngành: 7340406

Điểm chuẩn: 16.00

 Nhóm ngành Mỹ thuật – Truyền thông báo chí

Công nghệ truyền thông

 Mã ngành: 7320106

Điểm chuẩn: 16.00

Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 7210403

Điểm chuẩn: 18.00

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm chuẩn: 16.00

 2. Chương trình đào tạo liên kết quốc tế

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103_KNU

Điểm chuẩn: 20.00

3. Chương trình chất lượng cao

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201_CLC

Điểm chuẩn: 19.00

4.Chương trình đào tạo thị trường Nhật Bản

Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7510302_JAP

Điểm chuẩn: 16.00

Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Mã ngành: 7510301_JAP

Điểm chuẩn: 16.00

Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Mã ngành: 7510303_JAP

Điểm chuẩn: 18.00

Kỹ thuật máy tính

Mã ngành: 7480108_JAP

Điểm chuẩn: 16.00

Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robotics

Mã ngành: 7520119_JAP

Điểm chuẩn: 16.00

Công nghệ ô tô và Giao thông thông minh

Mã ngành: 7510212_JAP

Điểm chuẩn: 16.00

Lời kết: Trên đây là thông tin về điểm chuẩn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc đại học Thái Nguyên do kênh tuyển sinh 24h cập nhật

Nội Dung Liên Quan:

By: Minh Vũ

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.