Điểm Chuẩn Trường Đại Học Khánh Hòa Năm 2023 Chính Thức

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Khánh Hòa 2023 Chính Thức

Điểm chuẩn trường Đại học khánh Hòa 2023 hệ Đại học chính quy đã chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.

Thông Báo Điểm chuẩn trường Đại học khánh Hòa  

Điểm Chuẩn Đại Học Khánh Hoà 2023

Tên Ngành: Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy Tiểu học)
Mã ngành: 7140231
Tổ hợp xét tuyển: (D01); (A01); (DI4); (D15).
Điểm chuẩn: 24.15
Điểm thi ĐGNL: 680
Điểm xét học bạ THPT: 27

Tên Ngành: Sư phạm Tiếng Anh (Giảng dạy THCS, THPT)
Mã ngành: 7I40231A
Tổ hợp xét tuyển: (D01); (A01); (D14); (D15).
Điểm chuẩn: 25.85
Điểm thi ĐGNL: 713
Điểm xét học bạ THPT: 27.45

Tên Ngành: Giáo dục Tiểu học
Mã ngành: 7140202
Tổ hợp xét tuyển: (A00); (D01); (C00); (DI4).
Điểm chuẩn: 24.44
Điểm thi ĐGNL: 680
Điểm xét học bạ THPT: 27

Tên Ngành: Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên)
Mã ngành: 7440112
Tổ hợp xét tuyển: (A00); (B00); (A01); (D07).
Điểm chuẩn: 15
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 16

Tên Ngành: Sinh học ứng dụng (Dược liệu)
Mã ngành: 7420203A
Tổ hợp xét tuyển: (A00); (B00); (A01); (D07).
Điểm chuẩn: 15
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 16

Tên Ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã ngành: 7810103
Tổ hợp xét tuyển: (D01); (A01); (D14); (D15)
Điểm chuẩn: 15
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 18

Tên Ngành: Quản trị khách sạn
Mã ngành: 7810201
Tổ hợp xét tuyển: (D01); (A01); (D14); (D15)
Điểm chuẩn: 15
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 18

Tên Ngành: Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 7340101
Tổ hợp xét tuyển: (D01); (A01); (D14); (D15)
Điểm chuẩn: 15
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 18

Tên Ngành: Quản trị kinh doanh (Nhà hàng và dịch vụ ăn uống)
Mã ngành: 7340101C
Tổ hợp xét tuyển: (D01); (A01); (D14); (D15)
Điểm chuẩn: 15
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 18

Tên Ngành: Quản trị kinh doanh (Quản lí Bán lẻ)
Mã ngành: 7340101A
Tổ hợp xét tuyển: (D01); (A01); (D14); (D15)
Điểm chuẩn: 15
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 18

Tên Ngành: Quản trị kinh doanh (Marketing)
Mã ngành: 7340101B
Tổ hợp xét tuyển: (D01); (A01); (D14); (D15)
Điểm chuẩn: 16
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 18

Tên Ngành: Ngôn ngữ Anh
Mã ngành: 7220201
Tổ hợp xét tuyển: (D01); (A01); (D14); (D15)
Điểm chuẩn: 15
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 19

Tên Ngành: Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch)
Mã ngành: 7220201A
Tổ hợp xét tuyển: (D01); (A01); (D14); (D15)
Điểm chuẩn: 15
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 19

Tên Ngành: Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch)
Mã ngành: 7310630
Tổ hợp xét tuyển: (C00); (C19); (C20); (D01).
Điểm chuẩn: 20
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 22

Tên Ngành: Việt Nam học (Văn hoá Du lịch)
Mã ngành: 7310630A
Tổ hợp xét tuyển: (C00); (C19); (C20); (D01).
Điểm chuẩn: 15
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 18

Tên Ngành: Văn học (Báo chí - Truyền thông)
Mã ngành: 7229030
Tổ hợp xét tuyển: (C00); (C19); (C20); (D01).
Điểm chuẩn: 20
Điểm thi ĐGNL: 600
Điểm xét học bạ THPT: 20.57

Tên Ngành: Văn hóa học (Văn hóa - Truyền thông)
Mã ngành: 7229040
Tổ hợp xét tuyển: (C00); (C19); (C20); (D01).
Điểm chuẩn: 15
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 18

Tên Ngành: Ngôn ngữ học (Tiếng Trung Quốc)
Mã ngành: 7229020
Tổ hợp xét tuyển: (D01); (D04); (D14); (D15).
Điểm chuẩn: 16
Điểm thi ĐGNL: 450
Điểm xét học bạ THPT: 18

Điểm Chuẩn Đại Học Khánh Hoà 2022

Chủ tịch Hội Đồng tuyển sinh thông báo điểm chuẩn Đại học Khánh Hoà dựa vào kết quả của kỳ thi THPT Quốc Gia 2022 như sau:

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 23.60

Điểm trúng tuyển học bạ: 25

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 630

Sư phạm Vật lý (KHTN)

Mã ngành: 7140211A

Điểm chuẩn: 20.25

Điểm trúng tuyển học bạ: 25

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 670

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 24.25

Điểm trúng tuyển học bạ: 26.50

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 670

Hóa học (Hóa dược - Sản phẩm thiên nhiên)

Mã ngành: 7440112

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Sinh học ứng dụng (Dược liệu)

Mã ngành: 7420203A

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Sư phạm Ngữ Văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 23

Điểm trúng tuyển học bạ: 25

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 670

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: 23.60

Điểm trúng tuyển học bạ: 25

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 670

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Quản trị kinh doanh (Khách sạn – Nhà hàng)

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 16

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 18

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Quản trị kinh doanh (Quản lí Bán lẻ)

Mã ngành: 7340101A

Điểm chuẩn: 15.50

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Quản trị kinh doanh (Marketing)

Mã ngành: 7340101B

Điểm chuẩn: 20

Điểm trúng tuyển học bạ: 20

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 19

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh du lịch)

Mã ngành: 7220201A

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 

Việt Nam học (Hướng dẫn Du lịch)

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 18

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Việt Nam học (Văn hoá Du lịch)

Mã ngành: 7310630A

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Văn học (Văn học – Báo chí, truyền thông)

Mã ngành: 7229030

Điểm chuẩn: 18

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Văn hóa học (Văn hóa – Truyền thông)

Mã ngành: 7229040

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Ngôn ngữ học ( Tiếng Trung Quốc)

Mã ngành: 7229040

Điểm chuẩn: 15

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 450

Kết luận
Trên đây là chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Khánh Hoà mới nhất. Năm 2022, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường dao động từ 15 đến 24.25 điểm. 

Nội Dung Liên Quan:

 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.