Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TP.HCM 2021 chính thức

Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế TP.HCM mới nhất hệ Đại học chính quy được công bố. Các bạn thí sinh có thể nắm bắt chi tiết các thông tin tại đây. 

Thông Báo Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 2021

Kinh tế

Mã ngành: 7310101

Điểm chuẩn: 26,30

Kinh tế đầu tư

Mã ngành: 7310104

Điểm chuẩn: 25,40

Bất động sản

Mã ngành: 7340116

Điểm chuẩn: 24,30

Quản trị nhân lực

Mã ngành: 7340404

Điểm chuẩn: 26,60

Kinh doanh nông nghiệp

Mã ngành: 7620114

Điểm chuẩn: 22,00

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 26,20

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 27,00

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 27,40

Kinh doanh thương mại

Mã ngành: 7340121

Điểm chuẩn: 27,00

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 27,50

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 25,90

Bảo hiểm

Mã ngành: 7340204

Điểm chuẩn: 25,00

Tài chính quốc tế

Mã ngành: 7340206

Điểm chuẩn: 26,80

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 25,40

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm chuẩn: 26,10

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 24,00

Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 25,30

Toán kinh tế

Mã ngành: 7310108

Điểm chuẩn: 25,20

Thống kê kinh tế

Mã ngành: 7310107

Điểm chuẩn: 25,90

Hệ thống thông tin quản lý

Mã ngành: 7340405

Điểm chuẩn: 26,20

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm chuẩn: 26,90

Khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7480109

Điểm chuẩn: 26,00

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm chuẩn: 26,20

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 27,00

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 25,80

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 25,80

Quản lý công

Mã ngành: 7340403

Điểm chuẩn: 25,00

Kiến trúc đô thị

Mã ngành: 7580104

Điểm chuẩn: 22,80

Quản lý bệnh viện

Mã ngành: 7720802

Điểm chuẩn: 24,20

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101_01

Điểm chuẩn: 27,00

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120_01

Điểm chuẩn: 27,50

Marketing

Mã ngành: 7340115_01

Điểm chuẩn: 27,40

Tài chính – ngân hàng

Mã ngành: 7340201_01

Điểm chuẩn: 25,30

Kế toán

Mã ngành: 7340301_01

Điểm chuẩn: 22,00

Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TP HCM mới nhất năm nay đã được công bố. Nhìn chung mức điểm chuẩn của trường năm nay cao hơn mọi năm. Ngành Bảo hiểm là ngành có điểm chuẩn thấp nhất với 22 điểm. 

Sau đây là chi tiết điểm chuẩn của trường:

* Điểm chuẩn tại cơ sở chính - Hồ Chí Minh:

STT Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn
1 Chương trình cử nhân tài năng 7340101_02 26
2 Chuyên ngành Quản trị bệnh viện 7340101_01 24.2
3 Ngành Bảo hiểm 7340204 22
4 Ngành Hệ thống TT quản lý 7340405 26.3
5 Ngành Kế toán 7340301 25.8
6 Ngành Khoa học dữ liệu 7480109 24.8
7 Ngành Kinh doanh quốc tế 7340120 27.5
8 Ngành Kinh doanh thương mại 7340121 27.1
9 Ngành Kinh tế 7310101 26.2
10 Ngành Kỹ thuật phần mềm 7480103 25.8
11 Ngành Logistics & QL chuỗi cung ứng 7510605 27.6
12 Ngành Luật 7380101 24.9
13 Ngành Marketing 7340115 27.5
14 Ngành Ngôn ngữ Anh 7220201 25.8
15 Ngành Quản lý công 7340403 24.3
16 Ngành Quản trị DV du lịch & lữ hành 7810103 25.4
17 Ngành Quản trị khách sạn 7810201 25.8
18 Ngành Quản trị kinh doanh 7340101 26.4
19 Ngành Tài chính - Ngân hàng 7340201 25.8
20 Ngành Tài chính quốc tế 7340206 26.7
21 Ngành Thống kê kinh tế 7310107 25.2
22 Ngành Toán kinh tế 7310108 25.2

* Điểm chuẩn tại Phân hiệu Vĩnh Long:

STT Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn
1 Kế toán 7340301_01 16
2 Kinh doanh quốc tế 7340120_01 16
3 Kinh tế & Kinh doanh nông nghiệp (Ngành Kinh tế) 7310101_01 16
4 Quản trị kinh doanh 7340101_03 16
5 Tài chính ngân hàng 7340201_01 16
6 Thương mại điện tử (ngành hệ thống TT quản lý) 7340405_01 16

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 2019

Ngành/Chuyên ngành Điểm chuẩn
Ngành Kinh tế 23,30
Ngành Quản trị kinh doanh 24,15
Ngành Kinh doanh quốc tế 25,10
Ngành Kinh doanh thương mại 24,40
Ngành Marketing 24,90
Ngành Tài chính - Ngân hàng 23,10
Ngành Kế toán 22,90
Ngành Quản trị DV du lịch & lữ hành 23,90
Ngành Quản trị khách sạn 24,40
Ngành Toán kinh tế (*) 21,83
Ngành Thống kê kinh tế (*) 21,81
Ngành Hệ thống TT quản lý (*) 23,25
Ngành Kỹ thuật phần mềm (*) 22,51
Ngành Ngôn ngữ Anh (*) 24,55
Ngành Luật 23,00
Ngành Quản lý công 21,60
Chuyên ngành Quản trị bệnh viện 21,80

Lời Kết: Trên đây là thông tin về điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế TP.HCM mới nhất. Các bạn thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn ngay để nhập học kịp thời. 

Nội Dung Liên Quan: 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.