Điểm chuẩn Đại học Nội Vụ năm 2020 chính thức

Điểm chuẩn Đại học Nội Vụ mới nhất hiện nay hệ Đại học chính quy đã chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.

Điểm chuẩn Đại học Nội Vụ mới nhất

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NỘI VỤ 2020

Sau đây là chi tiết về điểm chuẩn Đại học Nội vụ năm 2020 mới nhất được công bố, điểm chuẩn theo từng ngành, chuyên ngành tại các cơ sơ của trường và tương ứng với từng khối thi khác nhau. Theo đó, các thí sinh có thể dễ dàng theo dõi và cập nhật.

Mã ngành Tên ngành Chuyên ngành Điểm chuẩn
Cơ sở TPHCM
7310205HCM Quản lý nhà nước  
A00, D01, D15, C00: 15.5
7320303HCM (7320303-01HCM Lưu trữ học Văn thư - Lưu trữ
D14, C00, C03, C19: 14.5
7340406HCM Quản trị văn phòng  
A01: 16.5; D01, D15, C00: 15.5
7380101HCM Luật  
A00, D01, C00: 16; A01: 17
Phân hiệu Quảng Nam
7229040QN (7229040-01QN;7 Văn hóa học Văn hóa Du lịch; Chuyên ngành Văn hóa Truyền thông
D01, D15, C00: 14; C20: 15
7229042QN(7229042-01QN) Quản lý văn hóa QL di sản văn hóa & phát triển du lịch
A00, D01, C00: 14; C20: 15
7310205QN Quản lý nhà nước  
D01, D15, C00: 14; C20: 15
7320303QN (7320303-01QN) Lưu trữ học Văn thư - Lưu trữ
D01, C00: 14; C19, C20: 15
7340404QN Quản trị nhân lực  
A00, D01, C00: 14; C20: 15
7340406QN Quản trị văn phòng  
A00, D01, C00: 14; C20: 15
7380101QN(7380101-01QN) Luật Thanh tra
A00, D01, C00: 14; C20: 15
Trụ sở chính Hà Nội
7310205 Quản lý nhà nước  
A01, D01: 17; C00: 19; C20: 20
7340404 Quản trị nhân lực  
A00, A01, D01: 20.5; C00: 22.5
7340406 Quản trị văn phòng  
D01: 20; C00: 22; C19, C20: 23
7229042(7229042-01) Quản lý văn hóa QL di sản văn hóa & phát triển du lịch
D01, D15: 16; C00: 18; C20: 19
7310201(7310201-01) Chính trị học Chính sách công
A01, D01: 14.5; C00: 16.5; C20: 17.5
7320303(7320303-01) Lưu trữ học Văn thư - Lưu trữ
D01: 14.5; C00: 16.5; C19, C20: 17.5
7380101(7380101-01) Luật Thanh tra
A00, A01, D01: 18; C00: 20

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NỘI VỤ 2019

Trường Đại học Nội Vụ chính thức công bố Điểm chuẩn Đại học 2019 hệ Chính Quy cụ thể như sau:

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ 2019 

Tên ngành Điểm chuẩn Ghi chú
Văn hoá học 18 20 (C00); 21 (C20)
CN Văn hóa du lịch 18 21 (C00); 21 (C20)
CN Văn hóa du lịch 14  
CN Văn hóa truyền thông 18 21 (C00); 21 (C20)
Quản lý văn hoá 16 18 (C00); 19 (C20)
Chính trị học 15 17 (C00);18 (C20)
CN Chính sách công 15 18 (C00);18 (C20)
Xây dựng Đảng & chính quyền nhà nước 15 17 (C00);18 (C20)
Quản lý nhà nước 16 18 (C00, C20)
CN QLNN về Kinh tế 16  
CN Quản lý tài chính công 16  
CN QLNN về Tôn giáo 16 18 (C00); 19 (C20)
Quản lý nhà nước 14 15 (C00)
Quản lý nhà nước 15  
Thông tin - thư viện 15 17 (C00); 18 (C20)
Lưu trữ học 15 17 (C00); 18 (C20)
Lưu trữ học 15  
Quản trị nhân lực 19.5 21.5 (C00)
Quản trị nhân lực 14  
Quản trị văn phòng 22.5 21.5 (C00); 19.5 (D01)
Quản trị văn phòng 14  
Quản trị văn phòng 14 15 (C00; C20)
Luật 19.5 21.5 (C00)
CN Thanh tra 19.5 21.5 (C00)
CN Thanh tra 14 15 (C00)
Luật 14 16 (C00)
Luật 14 15 (C00)
Hệ thống thông tin 15  

Kết luận:

Trên đây là thông tin chi tiết điểm chuẩn trường Đại học Nội vụ mới nhất do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.