Loading...

Điểm chuẩn trường Đại học Nông lâm Huế năm 2014

Căn cứ theo kết quả xét tuyển năm 2014, Đại học Huế chính thức công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào các ngành thuộc các khoa/trường và phân hiệu trực thuộc Đại học Huế. Theo đó, Trường Đại học Nông lâm Huế công bố điểm chuẩn năm 2014 cụ thể như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 Nuôi trồng thủy sản D620301 A 14.5
2 Quản lý đất đai D850103 A 14.5
3 Chăn nuôi D620105 A 16
4 Công nghệ thực phẩm D540101 A 17
5 Công nghệ sau thu hoạch D540104 A 17
6 Quản lý đất đai D850103 A 14.5
7 Nông học D620109 A 13.5
8 Bảo vệ thực vật D620112 A 13.5
9 Khoa học cây trồng D620110 A 13.5
10 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan D620113 A 13.5
11 Chăn nuôi D620105 A 16
12 Thú y D640101 A 16
13 Nuôi trồng thủy sản D620301 A 14.5
14 Quản lý nguồn lợi thủy sản D620305 A 14.5
15 Lâm nghiệp D620201 A 14
16 Quản lý tài nguyên rừng D620211 A 14
17 Lâm nghiệp đô thị D620202 A 14
18 Khuyến nông D620102 A 13
19 Khoa học cây trồng D620110 A 13.5
20 Công thôn D510210 A, A1 13
21 Công thôn D510210 A, A1 13
22 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201 A, A1 13
23 Công nghệ chế biến lâm sản D540301 A, A1 13
24 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử* D510203 A, A1 13
25 Phát triển nông thôn D620116 A, A1, D1 13
26 Chăn nuôi D620105 B 17
27 Nuôi trồng thủy sản D620301 B 15.5
28 Quản lý đất đai D850103 B 15.5
29 Khoa học cây trồng D620110 B 14.5
30 Công nghệ thực phẩm D540101 B 18
31 Công nghệ sau thu hoạch D540104 B 18
32 Quản lý đất đai D850103 B 15.5
33 Nông học D620109 B 14.5
34 Bảo vệ thực vật D620112 B 14.5
35 Khoa học cây trồng D620110 B 14.5
36 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan D620113 B 14.5
37 Chăn nuôi D620105 B 17
38 Thú y D640101 B 17
39 Nuôi trồng thủy sản D620301 B 15.5
40 Quản lý nguồn lợi thủy sản D620305 B 15.5
41 Lâm nghiệp D620201 B 15
42 Quản lý tài nguyên rừng D620211 B 15
43 Lâm nghiệp đô thị D620202 B 15
44 Khuyến nông D620102 B 14
45 Phát triển nông thôn D620116 C 14

Thí sinh lưu ý:

  • Thí sinh đủ điểm trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Hội đồng tuyển sinh Trường qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường  trước thời hạn quy định. Quá thời hạn trên (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) những thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường được xem như từ chối nhập học.
  • Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Đối với mỗi khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm trúng tuyển cũng được áp dụng mức điểm ưu tiên theo quy định hiện hành. Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 (một điểm) và giữa hai khu vực là 0,5 (nửa điểm).

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status