Điểm chuẩn Đại học Quốc tế Hồng Bàng 2021 mới nhất

Điểm chuẩn Đại học Quốc Tế Hồng Bàng mới nhất hệ Đại học chính quy đã chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.

Thông Báo Điểm chuẩn trường Đại học Quốc Tế Hồng Bàng

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG 2021

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 19,00

Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm chuẩn: 18,00

Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 7210403

Điểm chuẩn: 15,00

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Điểm chuẩn: 15,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 15,00

Quan hệ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Điểm chuẩn: 15,00

Trung Quốc học

Mã ngành: 7310612

Điểm chuẩn: 15,00

Nhật Bản học

Mã ngành: 7310613

Điểm chuẩn: 15,00

Hàn Quốc học

Mã ngành: 7310614

Điểm chuẩn: 15,00

Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 15,00

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm chuẩn: 15,00

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 15,00

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 15,00

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 15,00

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 15,00

Luật kinh tế

Mã ngành: 7380107

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 15,00

Quản lý công nghiệp

Mã ngành:  7510601

Điểm chuẩn: 15,00

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 15,00

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 15,00

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 21,00

Điều dưỡng

Mã ngành: 7720301

Điểm chuẩn: 19,00

Răng - Hàm - Mặt

Mã ngành: 7720501

Điểm chuẩn: 22,00

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành: 7720601

Điểm chuẩn: 19,00

Kỹ thuật phục hồi chức năng

Mã ngành: 7720603

Điểm chuẩn: 19,00

Y khoa 

Mã ngành: 7720101

Điểm chuẩn: 22,00

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 15,00

Quản trị khách sạn

Mã ngành: 7810201

Điểm chuẩn: 15,00

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm chuẩn: 15,00

Digital Marketing

Mã ngành: 7340114

Điểm chuẩn: 15,00

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 15,00

Quản trị sự kiện

Mã ngành: 7340412

Điểm chuẩn: 15,00

Quan hệ công chúng

Mã ngành: 7320108

Điểm chuẩn: 15,00

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm chuẩn: 15,00

Đại hoc Quốc tế Hồng Bàng chính thức công bố điểm chuẩn. Ngưỡng điểm chuẩn từ 15 đến 22. Chi tiết điểm của các ngành ngay tại đây:

STT Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn
1 Quản trị khách sạn 7810201 15
2 Quản trị kinh doanh 7340101 15
3 Dược học 7720201 21
4 Răng - Hàm - Mặt 7720501 22
5 Truyền thông đa phương tiện 7320104 15
6 Ngôn ngữ Anh 7220201 15
7 Quản trị DV DL và lữ hành 7810103 15
8 Y khoa 7720101 22
9 Công nghệ thông tin 7480201 15
10 Luật 7380101 15
11 Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 19
12 Luật kinh tế 7380107 15
13 Digital Marketing 7340114 15
14 Hàn Quốc học 7310614 15
15 Tài chính - Ngân hàng 7340201 15
16 Điều dưỡng 7720301 19
17 Trung Quốc học 7310612 15
18 Quan hệ quốc tế 7310206 15
19 Logistics và QL chuỗi cung ứng 7510605 15
20 Nhật Bản học 7310613 15
21 Kế toán 7340301 15
22 Kỹ thuật phục hồi chức năng 7720603 19
23 Công nghệ sinh học 7420201 15
24 Kỹ thuật cơ điện tử 7520114 15
25 Việt Nam học 7310630 15
26 Giáo dục Mầm non 7140201 18.5
27 Giáo dục Thể chất 7140206 17.5
28 Kinh tế 7310101 15
29 Kiến trúc 7580101 15
30 Thiết kế đồ họa 7210403 15
31 Kỹ thuật xây dựng 7580201 15
32 Trí tuệ nhân tạo 7480207 15
33 Quản lý công nghiệp 7510601 15
34 An toàn thông tin 7480202 15
35 Thiết kế thời trang 7210404 15
36 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 15
37 Quản trị kinh doanh 7340101_LK 15
38 Quản trị khách sạn 7810201_LK 15

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

Tham khảo thêm chi tiết về điểm chuẩn Đại học Quốc Tế Hồng Bàng năm 2019 mới nhất tại đây:

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUÔC TẾ HỒNG BÀNG 2019 - CHUẨN 100%

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00, M01, M11 18
2 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02, T03, T07 18
3 7210302 Công nghệ điện ảnh, truyền hình H00, H02, V00, V01 15
4 7210402 Thiết kế công nghiệp H00, H02, V00, V01 15
5 7210403 Thiết kế đồ họa H00, H02, V00, V01 15
6 7210404 Thiết kế thời trang H00, H02, V00, V01 15
7 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14, D96 16
8 7310101 Kinh tế A00, A01, D01, D90 15
9 7310206 Quan hệ quốc tế A00, A01, C00, D01 15
10 7310612 Trung Quốc học A01, C00, D01, D04 15
11 7310613 Nhật Bản học A01, C00, D01, D06 15
12 7310614 Hàn Quốc học A01, C00, D01, D78 15
13 7310630 Việt Nam học A01, C00, D01, D78 15
14 7320104 Truyền thông đa phương tiện A01, C00, D01, D78 15
15 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C00, D01 16
16 7340101_LK Quản trị kinh doanh (liên kết) A00, A01, C00, D01 15
17 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D90 15
18 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D90 15
19 7380101 Luật A00, C00, C14, D01 15
20 7380107 Luật kinh tế A00, A08, C00, D01 15
21 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, C02, D90 15
22 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 16
23 7480201_LK Công nghệ thông tin (liên kết) A00, A01, D01, D90 15
24 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01, D90 15
25 7510605 Logistics và QL chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D90 17
26 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D01, D90 15
27 7520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông A00, A01, D01, D90 15
28 7580101 Kiến trúc A00, D01, V00, V01 15
29 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D90 15
30 7580205 KTXD công trình giao thông A00, A01, D01, D90 15
31 7720201 Dược học A00, B00, C02, D90 20
32 7720301 Điều dưỡng A00, B00, C02, D90 18
33 7720501 Răng - Hàm - Mặt A00, B00, C02, D90 21
34 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học A00, B00, C02, D90 18
35 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng A00, B00, C02, D90 18
36 7810103 Quản trị DV DL và lữ hành A00, A01, C00, D01 15
37 7810201 Quản trị khách sạn A00, A01, C00, D01 16
38 7810201_LK Quản trị khách sạn (liên kết) A00, A01, C00, D01 15

Kết luận: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại học Quốc Tế Hồng Bàng mới nhất do Kênh tuyển sinh 24h cập nhật.

Nội Dung Liên Quan: 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.