Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sao Đỏ Năm 2023 Chính Thức

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sao Đỏ 2023 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ CHÍNH THỨC năm 2023 được công bố đối với từng ngành nghề cụ thể như sau

Điểm chuẩn trường Đại học Sao Đỏ 2023 chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố kèm theo danh sách trúng tuyển và thông báo tuyển sinh Cao đẳng cụ thể như dưới đây. Mời thí sinh theo dõi. Trường Đại học Sao Đỏ vừa công bố điểm chuẩn Đại học 2023 hệ chính quy và danh sách trúng tuyển thông tin tới thí sinh.

Thông Báo Điểm chuẩn trường Đại học Sao Đỏ

Điểm Chuẩn Đại Học Sao Đỏ Xét Tuyển Năm 2023

THÔNG TIN NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
Mã ngành: 7520216
Điểm trúng tuyển (KV3)
- Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 17.0
- Theo kết quả học bạ THPT
+ Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0
+ Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Mã ngành: 7510301
Điểm trúng tuyển (KV3)
- Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 17.0
- Theo kết quả học bạ THPT
+ Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0
+ Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0

Ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ điện tử
Mã ngành: 7520114
Điểm trúng tuyển (KV3)
- Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 16.0
- Theo kết quả học bạ THPT
+ Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0
+ Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Mã ngành: 7510201
Điểm trúng tuyển (KV3)
- Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 17.0
- Theo kết quả học bạ THPT
+ Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0
+ Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0

Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô
Mã ngành: 7510205
Điểm trúng tuyển (KV3)
- Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 18.0
- Theo kết quả học bạ THPT
+ Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0
+ Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0

Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
Mã ngành: 7480201
Điểm trúng tuyển (KV3)
- Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 17.0
- Theo kết quả học bạ THPT
+ Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0
+ Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0

Ngành đào tạo: Công nghệ dệt, may
Mã ngành: 7540204
Điểm trúng tuyển (KV3)
- Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 16.0
- Theo kết quả học bạ THPT
+ Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0
+ Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0

Ngành đào tạo: Công nghệ thực phẩm
Mã ngành: 7540101
Điểm trúng tuyển (KV3)
- Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 16.0
- Theo kết quả học bạ THPT
+ Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0
+ Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0

Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 7340101
Điểm trúng tuyển (KV3)
- Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 16.0
- Theo kết quả học bạ THPT
+ Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0
+ Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0

Ngành đào tạo: Kế toán
Mã ngành: 7340301
Điểm trúng tuyển (KV3)
- Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 16.0
- Theo kết quả học bạ THPT
+ Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0
+ Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0

Ngành đào tạo: Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã ngành: 7220204
Điểm trúng tuyển (KV3)
- Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 18.0
- Theo kết quả học bạ THPT
+ Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0
+ Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0

Ngành đào tạo: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã ngành: 7810103
Điểm trúng tuyển (KV3)
- Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023: 16.0
- Theo kết quả học bạ THPT
+ Xét tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.0
+ Xét tổng điểm TB các môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.0

Điểm Chuẩn Đại Học Sao Đỏ Xét Theo Kết Quả Thi THPT Quốc Gia 2022

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 16,00

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 16,00

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7510201

Điểm chuẩn: 17,00

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm chuẩn: 17,00

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm chuẩn: 17,00

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm chuẩn: 17,00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 17,00

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302

Điểm chuẩn: 16,00

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm chuẩn: 16,00

Công nghệ dệt, may

Mã ngành: 7540204

Điểm chuẩn: 16,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 16,00

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 17,00

Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 16,00

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm chuẩn: 16,00

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm chuẩn: 16,00

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Mã ngành: 7540106

Điểm chuẩn: 16,00

Điểm Chuẩn Xét Học Bạ Đại Học Sao Đỏ 2022

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7510201

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Mã ngành: 7520216

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành: 7510301

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông

Mã ngành: 7510302

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ dệt, may

Mã ngành: 7540204

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Mã ngành: 7540106

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Việt Nam học(Hướng dẫn Du lịch)

Mã ngành: 7310630

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã ngành: 7810103

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển học bạ:

Tổng điểm TB lớp 10, lớp 11, HK 1 lớp 12: 18.00

Tổng điểm TB 3 môn lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển: 20.00

Lời kết: Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn trường Đại học Sao đỏ 2022 do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được đón nhận và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.