Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM 2023 Chính Thức

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM 2023

Điểm chuẩn đại học Sư phạm TP.HCM hệ Đại học chính quy đã chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố chi tiết dưới đây. Mời thí sinh theo dõi.

Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm TP.HCM 2022 chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm TP.HCM Xét Theo Điểm Thi THPT Quốc Gia 2022

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm chuẩn: 20.03

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm chuẩn: 24.25

Giáo dục Đặc biệt

Mã ngành: 7140203

Điểm chuẩn: 21.75

Giáo dục công dân

Mã ngành: 7140204

Điểm chuẩn: 25.50

Giáo dục Thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm chuẩn: 22.75

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Mã ngành: 7140208

Điểm chuẩn: 24.05

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm chuẩn: 27.00

Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Điểm chuẩn: 22.50

Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Điểm chuẩn: 26.50

Sư phạm Hoá học

Mã ngành: 7140212

Điểm chuẩn: 27.35

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm chuẩn: 24.80

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm chuẩn: 28.25

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm chuẩn: 26.83

Sư phạm Địa lý

Mã ngành: 7140219

Điểm chuẩn: 26.50

Sư phạm Tiếng Anh

Mã ngành: 7140231

Điểm chuẩn: 26.50

Giáo dục học

Mã ngành: 7140101

Điểm chuẩn: 22.40

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

Mã ngành: 7140234

Điểm chuẩn: 25.10

Sư phạm Khoa học tự nhiên

Mã ngành: 7140247

Điểm chuẩn: 24.00

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Mã ngành: 7140249

Điểm chuẩn: 25.00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 25.50

Ngôn ngữ Nga

Mã ngành: 7220202

Điểm chuẩn: 20.05

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành: 7220203

Điểm chuẩn: 22.35

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 24.60

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209

Điểm chuẩn: 24.00

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm chuẩn: 24.97

Văn học

Mã ngành: 7229030

Điểm chuẩn: 24.70

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm chuẩn: 25.75

Tâm lý học giáo dục

Mã ngành: 7310403

Điểm chuẩn: 24.00

Quốc tế học

Mã ngành: 7310601

Điểm chuẩn: 23.75

Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 23.30

Hoá học

Mã ngành: 7440112

Điểm chuẩn: 23.00

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm chuẩn: 24.10

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm chuẩn: 20.40

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm TP.HCM Xét Theo Điểm Học Bạ 2022

Giáo dục mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm trúng tuyển học bạ: 24,48

Giáo dục thể chất

Mã ngành: 7140206

Điểm trúng tuyển học bạ: 27,03

Sư phạm Toán học

Mã ngành: 7140209

Điểm trúng tuyển học bạ: 28,04

Sư phạm Tin học

Mã ngành: 7140210

Điểm trúng tuyển học bạ: 20,63

Sư phạm Vật lý

Mã ngành: 7140211

Điểm trúng tuyển học bạ: 24,66

Sư phạm Hóa học

Mã ngành: 7140212

Điểm trúng tuyển học bạ: 27,20

Sư phạm Sinh học

Mã ngành: 7140213

Điểm trúng tuyển học bạ: 23,92

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140213

Điểm trúng tuyển học bạ: 25,26

Sư phạm Tiếng anh

Mã ngành: 7140231

Điểm trúng tuyển học bạ: 25,98

Sư phạm tiếng Trung Quốc

Mã ngành: 7140234

Điểm trúng tuyển học bạ: 20,06

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học bạ: 24,85

Ngôn ngữ Pháp

Mã ngành: 7220203

Điểm trúng tuyển học bạ: 19,70

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển học bạ: 19,98

Ngôn ngữ Nhật

Mã ngành: 7220209

Điểm trúng tuyển học bạ: 21,90

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm trúng tuyển học bạ: 21,60

Văn học

Mã ngành: 7229030

Điểm trúng tuyển học bạ: 23,73

Việt Nam học

Mã ngành: 7310630

Điểm trúng tuyển học bạ: 22,09

Vật lý học

Mã ngành: 7440102

Điểm trúng tuyển học bạ: 20,93

Hóa học

Mã ngành:  7440112

Điểm trúng tuyển học bạ: 22,43

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học bạ: 19,58

Kết luận : Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn Đại Học Sư Phạm TP.HCM 2022 do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.