Loading...

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tài Chính – Marketing 2020 Chính Thức

Điểm chuẩn trường Đại học Tài Chính – Marketing 2019 hệ Đại học chính quy đã chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.

Truong dai hoc tai chinh maketing - Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tài Chính - Marketing 2020 Chính Thức

Điểm chuẩn trường Đại học Tài Chính – Marketing Chính thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MAKETING 2020

Nhà Trường Đang Cập Nhật …..update - Điểm Chuẩn Trường Đại Học Tài Chính - Marketing 2020 Chính Thức

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

Trường Đại học Tài Chính – Marketing chính thức công bố Điểm chuẩn Đại học 2019 hệ Chính Quy cụ thể như sau:

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING 2019

 

 

STT Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D96 22.3
2 Marketing A00, A01, D01, D96 24.5
3 Bất động sản A00, A01, D01, D96 19.4
4 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D96 23.75
5 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D96 21.1
6 Kế toán A00, A01, D01, D96 21.9
7 Ngôn ngữ Anh A00, A01, D01, D96 20 TA HS2 quy về thang 30
8 Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình đặc thù) A00, A01, D01, D96 18.8
9 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) A00, A01, D01, D96 21.67
10 Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) A00, A01, D01, D96 22.3
11 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đặc thù) A00, A01, D01, D96 21.2

 

Điểm chuẩn trúng tuyển trên là tổng điểm của 3 môn thi/bài thi của tổ hợp xét tuyển (A00, A01, D01, A16) không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, các nhóm đối tượng, áp dụng chung cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

Lưu ý thí sinh: 

  • Dựa theo Điểm chuẩn trường Đại học Tài Chính – Marketing 2019, những thí sinh đã biết trúng tuyển mau chóng làm theo hướng dẫn thủ tục, hồ sơ nhập học Đại học 2019 để tiến hành nhập học.
  • Những thí sinh không trúng tuyển tất cả các nguyện vọng 1 mau chóng làm theo hướng dẫn xét tuyển đợt 2 2019 để đăng ký xét tuyển bổ sung vào trường Đại học Tài Chính – Marketing nếu còn chỉ tiêu hoặc xét tuyển bổ sung vào các trường khác nếu bạn có nguyện vọng.
  • Những thí sinh của các trường khác xem Danh sách điểm chuẩn Đại học 2019 do Kênh tuyển sinh 24h phối hợp với các trường Đại học trên cả nước thực hiện.
  • Những thí sinh của các trường chưa có công bố điểm chuẩn Đại học 2019 theo dõi Dự kiến điểm chuẩn Đại học 2019.

Tham khảo thêm:

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING 2018

 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D96 19.8
2 7340115 Marketing A00; A01; D01; D96 21
3 7340116 Bất động sản A00; A01; D01; D96 18
4 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 21.4
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 18.9
6 7340301 Kế toán A00; A01; D01; D96 19.4
7 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D96 17.5
8 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; D01; D96 19.7
9 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01; D96 20.2
10 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống A00; A01; D01; D96 19.3

Trên đây là thông tin danh sách trúng tuyển và điểm chuẩn trường Đại học Tài Chính – Marketing 2019 do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.

 

Biên tập: Trần Lê

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

avatar
black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status