Điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 2023 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại học Thủ Dầu Một 2023 Chính Thức

Hội đồng tuyển sinh trường Đại Học Thủ Dầu Một chính thức công bố mức điểm chuẩn vào trường. Năm 2023, trường công bố mức điểm chuẩn 48 ngành nghề. Chi tiết thí sinh xem tại đây

Điểm Chuẩn Đại Học Thủ Dầu Một Xét Theo Điểm Thi THPTQG 2022

Điểm Chuẩn Trường Đại Học Thủ Dầu Một năm 2022 đã chính thức công bố với ngưỡng điểm từ 15. Sau đây là chi tiết mức điểm chuẩn của từng ngành tại đây

Ngành Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển: 18.5

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển: 23

Ngành Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển: 17

Ngành Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển: 18.5

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm trúng tuyển: 19

Ngành Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển: 16

Quản lý công

Mã ngành: 7340401

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Du lịch

Mã ngành: 7810101

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển: 18

Ngành Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Kỹ thuật điện

Mã ngành: 7520201

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển: 18.5

Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7480205

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Kỹ nghệ gỗ (Kỹ thuật chế biến lâm sản)

Mã ngành: 7549001

Điểm trúng tuyển: 15.5

Quản lí văn hóa

Mã ngành: 7229042

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 7210403

Điểm trúng tuyển: 17

Ngành Âm nhạc

Mã ngành: 7210405

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Mỹ thuật ứng dụng (Mỹ thuật)

Mã ngành: 7210407

Điểm trúng tuyển: 15.25

Ngành Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm trúng tuyển: 23

Ngành Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển: 18

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển: 18

Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm trúng tuyển: 19

Ngành Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển: 18.5

Ngành Quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm trúng tuyển: 17

Ngành Quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành Quan hệ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành Hóa học

Mã ngành: 7440112

Điểm trúng tuyển: 16

Ngành Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm trúng tuyển: 15.5

Ngành Giáo dục học

Mã ngành: 7140101

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành Giáo dục mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm trúng tuyển: 20

Ngành Giáo dục tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm trúng tuyển: 25

Ngành Sư phạm ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm trúng tuyển: 24

Ngành Sư phạm lịch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm trúng tuyển: 24

Ngành Toán học

Mã ngành: 7460101

Điểm trúng tuyển: 15

Ngành kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển: 19

Ngành kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm trúng tuyển: 16.5

Điểm Chuẩn Đại Học Thủ Dầu Một Xét Theo Học Bạ 2022

Giáo dục học

Mã ngành: 7140101

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Giáo dục Mầm non

Mã ngành: 7140201

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Giáo dục Tiểu học

Mã ngành: 7140202

Điểm trúng tuyển học bạ: 28,5

Sư phạm Ngữ văn

Mã ngành: 7140217

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Sư phạm Lịch sử

Mã ngành: 7140218

Điểm trúng tuyển học bạ: 24

Thiết kế đồ họa

Mã ngành:  7210403

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Âm nhạc

Mã ngành: 7210405

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Mỹ thuật

Mã ngành: 7210407

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Luật học

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển học bạ: 21,3

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Tài chính – Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Hóa học

Mã ngành: 7440112

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản lý công nghiệp

Mã ngành: 7510601

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Kỹ thuật điện

Mã ngành7520201:

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm trúng tuyển học bạ: 17

Kỹ nghệ gỗ

Mã ngành: 7549001

Điểm trúng tuyển học bạ: 15

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành: 7510205

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Mã ngành: 7510605

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Công nghệ thực phẩm

Mã ngành: 7540101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu

Mã ngành: 7480205

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ thông tin

Mã ngành: 7480201

Điểm trúng tuyển học bạ: 23

Toán học

Mã ngành: 7460101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7520320

Điểm trúng tuyển học bạ: 15

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển học bạ: 22

Ngôn ngữ Hàn Quốc

Mã ngành: 7220210

Điểm trúng tuyển học bạ: 21

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản lý tài nguyên và môi trường

Mã ngành: 7850101

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Quản lý nhà nước

Mã ngành: 7310205

Điểm trúng tuyển học bạ: 19

Quản lý công

Mã ngành: 7340401

Điểm trúng tuyển học bạ: 16

Quản lý đất đai

Mã ngành: 7850103

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Tâm lý học

Mã ngành: 7310401

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quan hệ quốc tế

Mã ngành: 7310206

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Truyền thông đa phương tiện

Mã ngành: 7320104

Điểm trúng tuyển học bạ: 20

Du lịch

Mã ngành: 7810101

Điểm trúng tuyển học bạ:19

Kiểm toán

Mã ngành: 7340302

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Thương mại điện tử

Mã ngành: 7340122

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản lý văn hóa

Mã ngành: 7229042

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Công nghệ thông tin (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7480201E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Giáo dục mầm non (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7140201E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Giáo dục tiểu học (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7140202E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Quản trị kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7340101E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Hóa học (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7440112E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Kỹ thuật điện (Đào tạo bằng tiếng Anh)

Mã ngành: 7510301E

Điểm trúng tuyển học bạ: 18

Lời Kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại Học Thủ Dầu Một được ban biên tập kênh tuyển sinh 24h.vn cập nhật mới nhất. Năm 2022, mức điểm chuẩn của trường dao động từ 15 đến 25 điểm. Ngành Giáo dục tiểu học là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất.

Nội Dung Liên Quan:

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.