Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2022 chính thức

Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2022 chính thức

Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng thông báo mức điểm chuẩn đại học chính quy xét tuyển nguyện vọng sau thời gian thi tốt nghiệp THPT quốc gia như sau:

Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng năm 2022 chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố. Mời thí sinh theo dõi.

Điểm chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng mới nhất

Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng Xét Theo Điểm Học Bạ 2022

Chương trình tiêu chuẩn

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm trúng tuyển học bạ: 37

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm trúng tuyển học bạ: 35.5

Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Điểm trúng tuyển học bạ: 31.5

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành)

Mã ngành: 7310630

Điểm trúng tuyển học bạ: 34

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch)

Mã ngành: 7310630Q

Điểm trúng tuyển học bạ: 34

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

Mã ngành: 7340101

Điểm trúng tuyển học bạ: 37

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn)

Mã ngành: 7340101N

Điểm trúng tuyển học bạ: 35.75

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm trúng tuyển học bạ: 37.5

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm trúng tuyển học bạ: 37.5

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm trúng tuyển học bạ: 36

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm trúng tuyển học bạ: 35.5

Quan hệ lao động

Mã ngành: 7340408

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm trúng tuyển học bạ: 36

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm trúng tuyển học bạ: 33.25

Khoa học môi trường

Mã ngành: 7440301

Điểm trúng tuyển học bạ: 26

Toán ứng dụng

Mã ngành: 7460112

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Thống kê

Mã ngành: 7460201

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Khoa học máy tính

Mã ngành: 7480101

Điểm trúng tuyển học bạ: 36.5

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mã ngành: 7480102

Điểm trúng tuyển học bạ: 34.5

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm trúng tuyển học bạ: 37

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Mã ngành: 7510406

Điểm trúng tuyển học bạ: 26

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm trúng tuyển học bạ: 31.75

Kỹ thuật điện

Mã ngành: 7520201

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm trúng tuyển học bạ: 32.5

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7520301

Điểm trúng tuyển học bạ: 33

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành: 7580105

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm trúng tuyển học bạ: 29

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm trúng tuyển học bạ: 35.5

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

Mã ngành: 7810301

Điểm trúng tuyển học bạ: 31.5

Golf

Mã ngành: 7810302

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Bảo hộ lao động

Mã ngành: 7850201

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Chương trình chất lượng cao

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: F7220201

Điểm trúng tuyển học bạ: 33.5

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Quản lý du lịch) 

Mã ngành: F7310630Q

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực)

Mã ngành: F7340101

Điểm trúng tuyển học bạ: 35.5

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn)

Mã ngành: F7340101N

Điểm trúng tuyển học bạ: 33

Marketing 

Mã ngành: F7340115

Điểm trúng tuyển học bạ: 36

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: F7340120

Điểm trúng tuyển học bạ: 36.5

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: F7340201

Điểm trúng tuyển học bạ: 33

Kế toán

Mã ngành: F7340301

Điểm trúng tuyển học bạ: 31

Luật

Mã ngành: F7380101

Điểm trúng tuyển học bạ: 31

Công nghệ sinh học

Mã ngành: F7420201

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Khoa học máy tính

Mã ngành: F7480101

Điểm trúng tuyển học bạ: 32

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: F7480103

Điểm trúng tuyển học bạ: 33

Kỹ thuật điện

Mã ngành: F7520201

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: F7520207

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: F7520216

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: F7580201

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Chương trình học tại phân hiệu Khánh Hòa

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: N7220201

Điểm trúng tuyển học bạ: 28

Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và lữ hành) 

Mã ngành: N7310630

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng - khách sạn)

Mã ngành: N7340101N

Điểm trúng tuyển học bạ: 29

Marketing

Mã ngành: N7340115

Điểm trúng tuyển học bạ: 29

Kế toán

Mã ngành: N7340301

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Luật

Mã ngành: N7380101

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: N7480103

Điểm trúng tuyển học bạ: 27

Điểm Chuẩn Đại Học Tôn Đức Thắng Xét Theo Điểm Thi THPT Quốc Gia 2021

Thiết kế công nghiệp

Mã ngành: 7210402

Điểm chuẩn: 30,50

Thiết kế đồ họa

Mã ngành: 7210403

Điểm chuẩn: 34,00

Thiết kế thời trang

Mã ngành: 7210404

Điểm chuẩn: 30,50

Thiết kế nội thất

Mã ngành: 7580108

Điểm chuẩn: 29,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: 7220201

Điểm chuẩn: 35,60

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã ngành: 7220204

Điểm chuẩn: 34,90

Quản lý thể dục thể thao 

Mã ngành: 7810301

Điểm chuẩn: 32,80

Golf

Mã ngành: 7810302

Điểm chuẩn: 23,00

Kế toán

Mã ngành: 7340301

Điểm chuẩn: 34,80

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: 7340120

Điểm chuẩn: 36,30

Quản trị kinh doanh 

Mã ngành: 7340101

Điểm chuẩn: 36,00

Marketing

Mã ngành: 7340115

Điểm chuẩn: 36,90

Quản trị kinh doanh 

Mã ngành: 7340101N

Điểm chuẩn: 35,10

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: 7340201

Điểm chuẩn: 34,80

Quan hệ lao động

Mã ngành: 7340408

Điểm chuẩn: 32,50

Luật

Mã ngành: 7380101

Điểm chuẩn: 35,00

Xã hội học

Mã ngành: 7310301

Điểm chuẩn: 32,90

Công tác xã hội

Mã ngành: 7760101

Điểm chuẩn: 29,50

Việt Nam học 

Mã ngành: 7310630

Điểm chuẩn: 33,30

Việt Nam học 

Mã ngành: 7310630Q

Điểm chuẩn: 34,20

Việt Nam học 

Mã ngành: 7310630V

Điểm chuẩn:

Bảo hộ lao động

Mã ngành: 7850201

Điểm chuẩn: 23,00

Khoa học môi trường 

Mã ngành: 7440301

Điểm chuẩn: 23,00

Công nghệ kỹ thuật môi trường 

Mã ngành: 7510406

Điểm chuẩn: 23,00

Toán ứng dụng

Mã ngành: 7460112

Điểm chuẩn: 29,50

Thống kê

Mã ngành: 7460201

Điểm chuẩn: 28,50

Khoa học máy tính

Mã ngành: 7480101

Điểm chuẩn: 34,60

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mã ngành: 7480102

Điểm chuẩn: 33,40

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: 7480103

Điểm chuẩn: 35,20

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành: 7520301

Điểm chuẩn: 32,00

Công nghệ sinh học

Mã ngành: 7420201

Điểm chuẩn: 29,60

Kiến trúc

Mã ngành: 7580101

Điểm chuẩn: 28,00

Quy hoạch vùng và đô thị

Mã ngành: 7580105

Điểm chuẩn: 24,00

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: 7580201

Điểm chuẩn: 29,40

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã ngành: 7580205

Điểm chuẩn: 24,00

Kỹ thuật điện

Mã ngành: 7520201

Điểm chuẩn: 29,70

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: 7520207

Điểm chuẩn: 31,00

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: 7520216

Điểm chuẩn: 33,00

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 7520114

Điểm chuẩn: 32,00

Dược học

Mã ngành: 7720201

Điểm chuẩn: 33,80

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: F7220201

Điểm chuẩn: 34,80

Kế toán

Mã ngành: F7340301

Điểm chuẩn: 32,80

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: F7340101

Điểm chuẩn: 35,30

Marketing

Mã ngành: F7340115

Điểm chuẩn: 35,60

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: F7340101N

Điểm chuẩn: 34,30

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: F7340120

Điểm chuẩn: 35,90

Tài chính - Ngân hàng

Mã ngành: F7340201

Điểm chuẩn: 33,70

Luật

Mã ngành: F7380101

Điểm chuẩn: 33,30

Việt Nam học

Mã ngành: F7310630Q

Điểm chuẩn: 30,80

Công nghệ sinh học

Mã ngành: F7420201

Điểm chuẩn: 24,00

Khoa học máy tính

Mã ngành: F7480101

Điểm chuẩn: 33,90

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: F7480103

Điểm chuẩn: 34,00

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: F7580201

Điểm chuẩn: 24,00

Kỹ thuật điện

Mã ngành: F7520201

Điểm chuẩn: 24,00

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mã ngành: F7520207

Điểm chuẩn: 24,00

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: F7520216

Điểm chuẩn: 28,00

Thiết kế đồ họa

Mã ngành: F7210403

Điểm chuẩn: 30,50

Marketing

Mã ngành: FA7340115

Điểm chuẩn: 35,60

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: FA7340101N

Điểm chuẩn: 28,00

Kinh doanh quốc tế

Mã ngành: FA7340120

Điểm chuẩn: 33,50

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: FA7220201

Điểm chuẩn: 26,00

Công nghệ sinh học

Mã ngành: FA7420201

Điểm chuẩn: 24,00

Khoa học máy tính

Mã ngành: FA7480101

Điểm chuẩn: 25,00

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: FA7480103

Điểm chuẩn: 25,00

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành: FA7520216

Điểm chuẩn: 24,00

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: FA7580201

Điểm chuẩn: 24,00

Kế toán

Mã ngành: FA7340301

Điểm chuẩn: 25,00

Việt Nam học

Mã ngành: FA7310630Q

Điểm chuẩn: 25,00

Tài chính ngân hàng

Mã ngành: FA7340201

Điểm chuẩn: 25,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: N7220201

Điểm chuẩn: 32,90

Marketing

Mã ngành: N7340115

Điểm chuẩn: 34,60

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: N7340101N

Điểm chuẩn: 31,00

Kế toán

Mã ngành: N7340301

Điểm chuẩn: 30,50

Luật

Mã ngành: N7380101

Điểm chuẩn: 30,50

Việt Nam học

Mã ngành: N7310630

Điểm chuẩn: 25,00

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: N7480103

Điểm chuẩn: 29,00

Ngôn ngữ Anh

Mã ngành: B7220201

Điểm chuẩn: 31,50

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: B7340101N

Điểm chuẩn: 28,00

Việt Nam học

Mã ngành: B7310630Q

Điểm chuẩn: 24,30

Kỹ thuật phần mềm

Mã ngành: B7480103

Điểm chuẩn: 25,00

Quản lý du lịch và giải trí

Mã ngành: K7310630Q

Điểm chuẩn:

Quản trị kinh doanh

Mã ngành: K7340101

Điểm chuẩn:

Quản trị nhà hàng - khách sạn

Mã ngành: K7340101N

Điểm chuẩn:

Quản trị kinh doanh quốc tế

Mã ngành: K7340120

Điểm chuẩn:

Tài chính

Mã ngành: K7340201

Điểm chuẩn:

Tài chính

Mã ngành: K7340201S

Điểm chuẩn:

Kế toán

Mã ngành: K7340301

Điểm chuẩn:

Khoa học máy tính và công nghệ tin học

Mã ngành: K7480101

Điểm chuẩn:

Kỹ thuật điện - điện tử

Mã ngành: K7520201

Điểm chuẩn:

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành: K7580201

Điểm chuẩn:

Công nghệ thông tin

Mã ngành: K7480101L

Điểm chuẩn:

Tài chính và kiểm soát

Mã ngành: K7340201X

Điểm chuẩn:

 
Kết luận: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng mới nhất do Kênh tuyển sinh 24h thực hiện.

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.