Điểm chuẩn Đại học Vinh năm 2020 chính thức

Điểm chuẩn Đại học Vinh mới nhất chính thức được Ban giám hiệu nhà trường công bố chi tiết. Các thí sinh tra cứu điểm chuẩn của từng ngành tại đây.

Thông báo Điểm chuẩn trường Đại học Vinh

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VINH 2020

Điểm chuần trường Đại học Vinh mới nhất năm 2020 chính thức được nhà trường công bố. Về cơ bản điểm chuẩn năm nay cao hơn năm 2019. Ngành Kỹ thuật xây dựng; Chăn nuôi, Quản lý đất đai; ngành QL tài nguyên & Môi trường có mức điểm chuẩn thấp nhất với 14 điểm. 

Sau đây là chi tiết điểm chuẩn của trường tương ứng với từng ngành:

STT Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn
1 Quản lý giáo dục 7140114 15
2 Giáo dục Mầm non 7140201 25
3 Giáo dục Tiểu học 7140202 23
4 Giáo dục Chính trị 7140205 18.5
5 Giáo dục Thể chất 7140206 28
6 Giáo dục QP-AN 7140208 18.5
7 SP Toán học 7140209 18.5
8 SP Tin học 7140210 22
9 SP Vật lý 7140211 18.5
10 SP Hóa học 7140212 18.5
11 SP Sinh học 7140213 24.5
12 SP Ngữ văn 7140217 18.5
13 SP Lịch sử 7140218 18.5
14 SP Địa lý 7140219 18.5
15 SP Tiếng Anh 7140231 25
16 Ngôn ngữ Anh 7220201 20
17 Quản lý văn hóa 7229042 15
18 Kinh tế 7310101 15
19 Chính trị học 7310201 15
20 Chính trị học, ngành Chính sách công 7310201 20
21 Quản lý nhà nước 7310205 15
22 Việt Nam học 7310630 15
23 Bảo chí 7320101 15
24 Quản trị kinh doanh 7340101 16
25 Thương mại điện tử 7340122 15
26 Tài chính ngân hàng, hai chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng thương mại 7340201 15
27 Kế toán 7340301 16
28 Luật 7380101 15
29 Luật kinh tế 7380107 15
30 Sinh học 7420101 19
31 Công nghệ sinh học 7420201 16.5
32 Khoa học môi trường 7440301 21.5
33 Khoa học máy tính 7480101 18
34 Kỹ thuật phần mềm 7480103 15
35 Công nghệ thông tin 7480201 15
36 CN kĩ thuật ô tô 7510205 15
37 CN kĩ thuật nhiệt 7510206 15
38 CN kĩ thuật điện, điện tử 7510301 15
39 CN kĩ thuật hóa học 7510401 19
40 Kĩ thuật điện tử - Viễn thông 7520207 15
41 Kĩ thuật điều khiển và TĐH 7520216 15
42 Công nghệ thực phẩm 7540101 15
43 Kỹ thuật xây dựng 7580201 14
44 Kỹ thuật XD công trình thủy 7580202 19
45 Kỹ thuật XD CT Giao thông 7580205 15
46 Kinh tế xây dựng 7580301 15
47 Khuyến nông 7620102 18
48 Chăn nuôi 7620105 14
49 Nông học 7620109 19
50 Kinh tế nông nghiệp 7620115 20
51 Nuôi trồng thủy sản 7620301 14
52 Điều dưỡng 7720301 19
53 Công tác xã hội 7760101 15
54 Du lịch 7810101 15
55 Quản lý tài nguyên và MT 7850101 14
56 Quản lý đất đai 7850103 14

Chú ý

- Đối với ngành giáo dục mầm non: Môn năng khiếu là môn nhân hệ số 2, đồng thời điểm 2 môn văn hóa và 2/3 điểm ưu tiên ≥ 12.33 điểm; Tổng 3 môn và điểm ưu tiên ≥ 18.5.

- Đối với ngành giáo dục thể chất: Môn năng khiếu là môn được nhân hệ số 2, đồng thời điểm 2 môn văn hóa và 2/3 điểm ưu tiên ≥ 11.66 điểm; Tổng 3 môn và điểm ưu tiên ≥ 17.5.

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh là môn nhân hệ số 2, Tổng 3 môn và điểm ưu tiên ≥ 15 điểm.

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 2019

Tên ngành Điểm chuẩn
Quản lý giáo dục 14
Giáo dục Mầm non 24
Giáo dục Tiểu học 21
Giáo dục Chính trị 18
Giáo dục Thể chất 26
Giáo dục Quốc phòng - An ninh 18
Sư phạm Toán học 18
Sư phạm Tin học 18
Sư phạm Vật lý 18
Sư phạm Hoá học 18
Sư phạm Sinh học 18
Sư phạm Ngữ văn 18
Sư phạm Lịch sử 18
Sư phạm Địa lý 18
Sư phạm Tiếng Anh 24
Sư phạm khoa học tự nhiên ---
Ngôn ngữ Anh 18
Quản lý văn hoá 14
Kinh tế 15
Chính trị học 14
Chính trị học 14
Quản lý nhà nước 14
Việt Nam học 14
Báo chí 14
Quản trị kinh doanh 15
Quản trị kinh doanh 15
Tài chính Ngân hàng 15
Kế toán 15
Luật 15
Luật kinh tế 15
Công nghệ sinh học 14
Khoa học môi trường 14
Công nghệ thông tin 14
CN kĩ thuật ô tô 14
CN kĩ thuật nhiệt 14
CN kĩ thuật điện, điện tử 14
Công nghệ kỹ thuật hoá học 14
Kĩ thuật điện tử - viễn thông 14
Kỹ thuật điều khiển và TĐH 14
Công nghệ thực phẩm 14
Kỹ thuật xây dựng 14
Kỹ thuật xây dựng 14
Kỹ thuật XD công trình thuỷ 14
Kỹ thuật XD CT giao thông 14
Kinh tế xây dựng 14
Khuyến nông 14
Chăn nuôi 14
Nông học 14
Nông học 14
Kinh tế nông nghiệp 15
Nuôi trồng thuỷ sản 14
Điều dưỡng 18
Công tác xã hội 14
Quản lý tài nguyên và MT 14
Quản lý đất đai 14

Lời kết: Trên đây là thông tin về điểm chuẩn Đại học Vinh thí sinh có thể tra cứu thêm tại đây. 

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách
.
.