Loading...

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Công Nghiệp Long An năm 2016

Căn cứ kết quả xét tuyển năm 2016, Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An đã họp xét và chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016. Thông tin cụ thể về điểm chuẩn như sau:

STT Tên ngành Mã ngành Điểm chuẩn Ghi chú
1 Khoa học máy tính D480101 15 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 14 điểm
2 Công nghệ kĩ thuật xây dựng D510103 15 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 14 điểm
3 Kế toán D340301 15 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 14 điểm
4 Quản trị Kinh doanh D340101 15 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 14 điểm
5 Tài chính – Ngân hàng D340201 15 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 14 điểm
6 Ngôn ngữ Anh D220201 15 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 14 điểm
7 Kiến trúc D580102 15 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 14 điểm
8 Khoa học máy tính C480101 10 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 9 điểm
9 Công nghệ kỹ thuật xây dựng C510103 10 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 9 điểm
10 Kế toán C340301 10 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 9 điểm
11 Quản trị kinh doanh C340101 10 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 9 điểm
12 Tài chính – Ngân hàng C340201 10 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 9 điểm
13 Tiếng Anh C220201 10 Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ lấy 9 điểm

Thí sinh lưu ý:

  • Thí sinh trúng tuyển phải thỏa các điều kiện sau: Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên); có tổng số điểm 3 môn thi của tổ hợp xét tuyển cộng với tổng số điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng thỏa tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời đạt từ bằng hoặc lớn hơn điểm chuẩn của nhà trường và không có môn nào bị điểm liệt.
  • Thí sinh đủ điểm trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Hội đồng tuyển sinh Trường qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường trước thời hạn quy định. Quá thời hạn trên (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) những thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường được xem như từ chối nhập học.
  • Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Đối với mỗi khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm trúng tuyển cũng được áp dụng mức điểm ưu tiên theo quy định hiện hành. Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 (một điểm) và giữa hai khu vực là 0,5 (nửa điểm).

 

Real Time Web Analytics