Loading...

Điểm chuẩn trường Đại học An Giang năm 2014

Căn cứ kết quả xét tuyển năm 2014, sáng ngày 13 tháng 8 hội đồng tuyển sinh trường Đại học An Giang đã họp xét và chính thức công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2014. Thông tin cụ thể về điểm chuẩn như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
Khối
Điểm chuẩn
Các ngành đào tạo đại học:
Nhóm ngành Sư phạm
Sư phạm Toán học
A, A1
18
Sư phạm Vật lí
A, A1
14
Sư phạm Hóa học
A
16
Sư phạm Sinh học
B
14
Sư phạm Ngữ văn
C
14
Sư phạm Lịch sử
C
14
Sư phạm Địa lí
C
14
Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2)
D1
22
Giáo dục Tiểu học
A,A1,C,D1
17,5
Giáo dục Chính trị
C
14
Nhóm ngành Kinh tế
Tài chính Doanh nghiệp
A, A1, D1
14
Kế toán
A, A1, D1
15
Kinh tế quốc tế
A, A1, D1
14,5
Quản trị kinh doanh
A, A1, D1
14,5
Tài chính – Ngân hàng
A, A1, D1
14
Nhóm ngành Nông nghiệp
Nuôi trồng thủy sản
A, A1
13
B
14
Chăn nuôi
A, A1
13
B
14
Khoa học cây trồng
A, A1
14
B
15
Phát triển nông thôn
A, A1
13,5
B
14,5
Bảo vệ thực vật
A, A1
17
B
18
Nhóm ngành Công nghệ – Kĩ thuật
Công nghệ thông tin
A, A1, D1
13,5
Kĩ thuật phần mềm
A, A1, D1
13
Công nghệ thực phẩm
A, A1
15,5
B
16,5
Công nghệ sinh học
A, A1
15
B
16
Công nghệ kĩ thuật môi trường
A, A1
13
B
14
Quản lí tài nguyên và môi trường
A, A1
14,5
B
15,5
Nhóm ngành Xã hội – Nhân văn
Việt Nam học (VH du lịch)
A1, C, D1
16
Ngôn ngữ Anh  (tiếng Anh hệ số 2)
D1
20,5
Các ngành đào tạo cao đẳng:
Nhóm ngành Sư phạm
Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2)
D1
14
Giáo dục Tiểu học
A,A1,C,D1
14
Giáo dục Mầm non
M
13,5
Giáo dục Thể chất (năng khiếu hệ sồ 2)
T
14,7
Nhóm ngành Nông nghiệp
Nuôi trồng thủy sản
A, A1 /B
10, 11
Khoa học cây trồng
A, A1 / B
10, 11
Phát triển nông thôn
A, A1 /B
10, 11
Nhóm ngành Công nghệ – Kĩ thuật
Công nghệ thực phẩm
A, A1 / B
10, 11
Công nghệ sinh học
A, A1 /B
10, 11
Sinh học ứng dụng
A, A1 /B
10, 11
Công nghệ thông tin
A, A1, D1
10
Tin học
A, A1, D1
10
Nhóm ngành Xã hội – Nhân văn
Việt Nam học (VH du lịch)
A1, C, D1
10

Thí sinh lưu ý:

  • Thí sinh đủ điểm trúng tuyển phải nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Hội đồng tuyển sinh Trường qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại trường trước thời hạn quy định. Quá thời hạn trên (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua đường bưu điện) những thí sinh không nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi cho Trường được xem như từ chối nhập học.
  • Điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Đối với mỗi khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên, điểm trúng tuyển cũng được áp dụng mức điểm ưu tiên theo quy định hiện hành. Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 (một điểm) và giữa hai khu vực là 0,5 (nửa điểm).

Real Time Web Analytics